Förekommer det Alzheimers hos hundar?

Det kan uppstå vissa beteendeförändringar då hundne blir gammal som kan tyda på att den har blivit drabbad. Symptomen är inte desamma för varje hund - de beror alltid på hans personlighet.
Förekommer det Alzheimers hos hundar?

Senaste uppdateringen: 29 november, 2018

Om din hund börjar bli gammal så kan du märka av att hans sinne börjar försämras. Vissa av dessa ålderstecken kan även få dig att tro att hunden har någon form av Alzheimers. Men förekommer Alzheimers hos hundar?

Kognitiva rubbningar hos äldre hundar

Här är definitionen på denna sjukdom: “en serie beteendemässiga och kognitiva förändringar hos åldrande hundar”. Det är en neurodegenerativ sjukdom som för det mesta drabbar äldre djur, och runt 35% av alla hundar drabbas. Man kan kalla det för Alzheimers hos hundar även om detta inte är tekniskt korrekt.

Precis som hos människor så finns det speciella förändringar som du kommer se i hundens hjärna. Universitetet i Santiago de Compostela (Spanien) har tagit fram följande lista:

 • Kortikal atrofi
 • Förtjockning och förkalkning av hjärnhinnorna
 • Svullnad i ventriklarna
 • Glial reaktivitet
 • Ett minskat antal neuroner

Den generella effekten av sjukdomen är minskade kognitiva förmågor. Enligt den amerikanska kennelklubben kommer 60% av alla hundar mellan 15-16 år att utveckla detta tillstånd.

Hund som ligger ner och ser ledsen ut.

Symptom på Alzheimers hos hundar

Ett av de främsta problemen med att studera denna sjukdom är att den är underdiagnostiserad. Det andra problemet är att symptomen ofta får ägarna att felaktigt tro att hunden har Alzheimers.

Enligt veterinärerna visar följande symptom på att djuret har drabbats av en kognitiv försämring:

 • Desorientering
 • Interaktioner
 • Förändrad dygnsrytm
 • Markering av revir i hemmet
 • Aktivitetsnivåer
 • Ångest
 • Inlärning och minne

Att lära sig att känna igen symptomen

Desorientering innebär att en hund med denna sjukdom kommer gå runt hemmet och verka förvirrad. Den kan också bli förvirrad över var dörren är eller stå och stirra på väggen under en lång tid.

Detta tillstånd påverkar även hans sociala interaktioner, och han kan börja bete sig annorlunda runt människor samt andra djur. Djur med detta tillstånd tenderar att bli mer beroende, men det finns också många fall där de blir apatiska.

Hund som ligger på marken.

Om din hund vanligtvis är gladlynt och helt plötsligt börjar spendera mycket tid för sig själv eller har ångest så bör du ta med honom till veterinären. Varje hund har sin egen personlighet, och symptomen kommer vanligtvis skilja sig beroende på detta.

Hundar med denna sjukdom tenderar vidare att få förändrad dygnsrytm. De utvecklar ibland insomni och kan gå runt i hemmet och verka rastlösa eller gnälla utan uppenbar anledning. Du kommer också märka att hunden sover mer under dagen, eftersom den inte får tillräckligt med sömn under natten.

Hunden blir desorienterad eftersom den inte kan fokusera på vad du säger till honom, och den glömmer bort vanor som den har lärt sig för länge sedan. Det kommer dessutom bli svårare att fånga dess uppmärksamhet. Det är vanligt med separationsångest hos hundar som har detta tillstånd, och den kan börja bli rädd för att resa eller träffa nya personer.

Diagnos av Alzheimers hos hundar

Om du bestämmer dig för att ta hunden till veterinären så kommer vederbörande antagligen att göra tester för att komma fram till en slutlig diagnos.

Det finns även andra sjukdomar med liknande symptom, så det är viktigt att utesluta dessa först. Ett tecken på denna sjukdom är ackumuleringar av ett protein som kallas beta-amyloid. Om din hund har detta så rör det sig antagligen om Alzheimers.

De vanligaste testen inkluderar:

 • En fysisk och neurologisk examen
 • En genomgående analys av hundens medicinska historia
 • Ett hemogram
 • En biokemisk profil som mäter bl.a. sköldkörtelns nivåer
 • Röntgen och ultraljud

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.