3 tips för att förhindra urinvägsinfektion hos hundar

Dålig hygien, kontaminerad mat och vatten samt svag blåsa kan ge upphov till urinvägsinfektion hus hundar.
3 tips för att förhindra urinvägsinfektion hos hundar
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Urinvägsinfektion hos hundar kan börja som ett enkelt problem med att urinera, men kan därefter utvecklas till allvarliga njursmärtor. Det är vanligare hos äldre hundar, och du bör därför vara uppmärksam på de symptom som kan uppstå.

Om du känner till vilka orsakerna är och hur man kan behandla det, kommer du kunna förhindra att din fyrfota vän drabbas. Urinvägsinfektion tenderar att utvecklas mellan urinröret och blåsan eller mellan njurarna och urinledaren.

Ett problem med det reproduktiva eller endokrina systemet kan också ge upphov till problem hos urinvägarna. Hos honorna är orsaken ofta bakterierelaterad.

Orsaker till urinvägsinfektion hos hundar

Då det har orsakats av bakterier så kan urinvägsinfektionen vara ett resultat av kontaminerad mat eller kontaminerat vatten. Dålig hygien kan också göra att det ansamlas bakterier runt genitalierna, vilket kan ge upphov till en urinvägsinfektion.

Äldre hundar verkar löpa högre risk. Blåsan blir svagare allt eftersom åren går, vilket gör att bakterierna kommer in lättare. Det är viktigt att man tänker på att hunden dricker mindre vatten då den rör sig mindre, vilket gör att den löper större risk för urinvägsinfektion. Andra konsekvenser inkluderar blåssten samt svullnader.

Glad hund som går i skogen.

Sjukdomar som prostataproblem, cancer och även fysiska slag på magen ökar risken för en urinvägsinfektion. Stress kan dessutom vara en bidragande faktor. Detta är speciellt viktigt med tidig behandling om hunden drabbas av njursten. Stenarna kan annars blockera urinröret, vilket är väldigt allvarligt och smärtsamt.

Symptom på urinvägsinfektion hos hundar

Om du är vaksam på hur hunden beter sig så kommer du kunna märka om den känner av smärta eller känner sig besvärad då den urinerar. Om den tar försiktiga steg eller gnyr så är detta tecken på att något inte står rätt till. Det kommer dessutom inte komma så mycket urin, bara några få droppar som kanske innehåller blod. I sådana fall bör du ta hunden till veterinären.

Ett urintest är bästa sättet att undersöka om hunden har drabbats av en urinvägsinfektion. För att kunna om problemet bara har uppstått i de lägre trakterna eller om det har nått njurarna så behöver du vara vaksam på förekomsten av blod.

  • Det kanske förekommer bloddroppar i början, vilket tyder på en infektion i urinröret eller blåsan.
  • Om det fortsätter komma blod då hunden urinerar så finns infektionen mycket högre upp, vilket inkluderar blåsan eller prostatan. Det indikerar koaguleringsproblem.
  • Om du ser blod då hunden håller på att sluta urinera, så kan detta vara ett tecken på polyper eller blåssten.
Hund som har feber.

Om hunden inte kan kontrollera blåsan så är detta ofta ett tecken på cystit. Urinvägsinfektion hos hundar kan orsakar feber under tiden kroppen reagerar på bakterien. Din hund kan gå ned i vikt, dricka mer vatten än normalt, eller få ett generellt sämre hälsotillstånd.

Medicinska tester

Det är viktigt att man får en ordentligt diagnos för att man ska kunna ge hunden rätt behandling och i tid. Det vanligaste testen är ganska enkla, som exempelvis ett test med en mätsticka eller ett urinprov.

Det kan också vara användbart att använda sig av radiografer eller ekografer om hunden tidigare haft relaterade komplikationer eller sjukdomar. En ekograf kan också ge information om svullnaden, eller förekomsten och storleken på tumörer.

Behandlingar

De vanligaste behandlingarna är för det mesta antibiotika och de ger för det mesta bäst resultat. Då man behandlar njursten så används ofta speciella produkter som är ämnade att lösa upp och förhindra dem. I vissa fall måste man dock använda sig av kirurgi.

Förhindra urinvägsinfektion hos hundar

Det finns tre grundläggande sätt att generellt motverka infektioner:

  • Det är viktigt med rätt kost: mat i enlighet med hundens ålder och behov.
  • Både vattenskålen och matskålen bör vara rena. Man bör byta vatten varje dag och under sommarmånaderna två till tre gånger per dag.
  • Hundar bör urinera frekvent. Att spendera hela dagen i hemmet utan att urinera kan också orsaka infektioner.

Hundarna behövs tas om hand för att de ska kunna hålla sig friska, speciellt då de når en viss ålder och de blir mer känsliga för hälsoproblem. Om urinvägsinfektion hos hundar upptäckts tidigt så kan det lösas snabbt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.