Könsmognad och fortplantning hos hundar

Tikar kan börja bli dräktiga mellan 6 och 10 månader. Hanar blir inte könsmogna förrän de är 1 år.
Könsmognad och fortplantning hos hundar

Senaste uppdateringen: 08 februari, 2019

Det har funnits många debatter angående könsmognad och fortplantning hos hundar. Det finns massor av åsikter om exakt när en hund når könsmognad och den bästa tiden för att para sig. Idag ska vi berätta allt du behöver veta om ämnet.

Sexualitet hos hundar

Det är även värt att nämna att hundar har en väldigt annorlunda syn på sex än människor. Du kanske har hört att om en tik inte föder valpar så kan hon få cancer, eller att kastrering av en hane gör honom deprimerad eller att vi tar ifrån honom något som bara är naturligt.

Dessa saker stämmer inte. Hundar har en väldigt tydlig bild av sexualitet, och den är ämnad för fortplantning. De kanske njuter i stunden, men det är en instinktiv reaktion på stimuli. Så när en hund söker efter en partner så gör den det i syfte att fortplanta sig, inte för att njuta.

Trots alla påstådda nackdelar så kan kastrering förebygga många problem, såsom bröstcancer hos honor och aggressivt beteende hos hanar.

Hundar som parar sig

Könsmognad och fortplantning hos hundar: tikar

Tikar når könsmognad vid 6-10 månaders ålder, vilket är när de börja löpa för första gången. Detta är dock ett generellt åldersspann, och det finns fall där det inte sker förrän 1 1/2 års ålder.

Det finns flera faser i löpningen:

  • Proöstrus: sker innan hon är redo att bestigas, men har redan börjat blöda och sprida feromoner.
  • Östrus: nästa fas börjar 7-10 dagar efter blödningarna. Denna pågår i nio dagar och är fasen när hon är redo att para sig.
  • Diöstrus: denna fas sker endast om hon blivit dräktig. Det är den som involverar befruktning, dräktighet och mjölkproduktion.
  • Anöstrus: detta är den sista fasen i fortplantningen hos hundar. Den börjar med födseln och slutar med att hon blöder i början av sin nästa löpcykel.

Könsmognad och fortplantning hos hundar: hanar

Hanar tar vanligtvis lite längre tid på sig att nå könsmognad, vilket sker runt 1 års ålder. Det spelar ingen roll hur gamla det är när det sker: när de väl har nått denna milstolpe är de alltid redo att para sig.

Valpar i famnen

När en hane upptäcker en löpande tik kommer de lukta på varandra, men hon kommer bara acceptera honom om hon befinner sig i östrusfasen. Om hon är det så lyfter hon på svansen och vänder sig om för att visa sina könsdelar, som ett tecken på att hon tillåter bestigning. Hennes kropp utsöndrar sedan feromoner och kan få hanen att få erektion.

Generellt kommer tiken att bli dräktig efter bestigningen och föda valparna några månader senare. En valp måste förbli med mamman och sina syskon i minst 2-3 månader. På så sätt får de socialisera ordentligt.

Förhoppningsvis har denna artikel rett ut eventuella tvivel och könsmognad och fortplantning hos hundar. Det finns massor av myter där ute, men nu har du i alla fall några fler svar.

Kom ihåg: om du vill att din hund ska få valpar så måste du ta ansvar för dem när de fötts. De behöver ett hem med ägare som älskar och tar hand om dem!


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.