Mer än 72% av alla hundar lider av ångest

Tror du att ångest och rädsla är rent mänskliga känslor? En studie avslöjar att mer än 72% av alla hundar lider av ångest eller associerade beteendestörningar.
Mer än 72% av alla hundar lider av ångest

Senaste uppdateringen: 11 augusti, 2021

Alla levande saker är rädda någon gång. Naturligtvis är ångest orsakad av miljön inte något som bara påverkar människor. Studien vi kommer att prata om avslöjar vidare att mer än 72% av alla hundar lider av ångest och någon annan associerad rädsla.

Att förstå detta är viktigt för våra hundar och för oss själva med. Att veta hur man känner igen tecken på hundar som lider av ångest eller någon form av psykiskt obehag hjälper oss att ge vårt husdjur ett bättre liv och förhindra att de lider.

Hur genomfördes denna studie?

Studien ägde rum i Finland med en grupp av 13 700 hundar. Utvärderingen av hundarnas ångest gjorde man med hjälp av ett frågeformulär där ägarna fick svara på ingående frågor om de sju vanligaste symptomen på ångest hos hundar, förutom några problematiska beteenden.

Nedan visar vi forskarnas resultat:

 • Känslighet mot buller är ett av de vanligaste symptomen på ångest. Fyrverkerier var huvudorsaken till denna vanliga rädsla, som triggade ångest hos hunden. Dessutom berodde 26% av fallen på de höga ljud som kom från fyrverkerier.
 • En specifik rädsla är ett av de vanligaste symptomen på ångest. De vanligaste var neofobi, rädsla för andra hundar och främlingar, med en förekomst av 11%, 17% respektive 15%.
 • Unga hundar visade en större benägenhet att förstöra och lämna avföring runt om i hemmet på grund av separationsångest. De jagade också svansen oftare och var mer impulsiva och rastlösa.
 • Hanhundar tenderar att vara mer aggressiva och impulsiva, medan tikar är mer rädda.
 • Även om rädsla och ångest är vanligt förekommande hos alla hundraser, fann forskare vissa trender. Labradorer kanaliserar till exempel inte aggression mot människor och blandraser är mer känsliga för buller.
 • Rädslan för höga ljud ökar med åldern. Stormar, fyrverkerier, motorcyklar och andra ljud påverkar äldre hundar mer.
hund har trasat sönder soffa

Varför lider mer än 72% av alla hundar av ångest?

En av orsakerna till ångest hos hundar är ofta att vi inte tar itu med dessa problem på ett mycket tidigt stadium, redan innan ångesten har utvecklats. Det händer inte sällan att ägaren, på grund av okunnighet eller andra skäl, inte känner igen problemet eller låter det eskalera till den grad att hunden redan har börjat orsaka allvarliga skador eller problem i hemmet.

Hur man känner igen hundar som lider av ångest

Du har redan sett att ångest inte uppvisar skillnader mellan någon ras, plats eller art. Som alltid är förebyggande och tidig upptäckt de bästa verktygen för att undvika att behöva hantera ångest. Detta tillstånd är mycket svårt att bota när det väl är etablerat i psyket.

Du kan börja misstänka ångest eller rädsla när ditt husdjur uppvisar ett eller flera av följande kliniska och psykologiska tecken:

 • rastlöshet
 • darrande
 • muskelspänning
 • hjärtklappning
 • spänd hållning
 • orolig inför olika situationer

Rekommendationer för hundar med ångest

När din hund uppvisar något av ovanstående tecken bör du leta efter källan till detta beteende. Här är några tips för att förhindra ångest och beteendestörningar:

 • Ge din hund en lämplig och anpassad miljö för djuret: Det är viktigt att hitta en balans mellan att hunden ska anpassa sig till ett nytt hem och din egen komfort. Stressfaktorer som höga ljud, obehagliga lukter eller skadliga kemikalier kan vara källan till många beteendesjukdomar hos hundar.
 • Lär känna din hund: Det är inte nödvändigt att vara etolog för att veta när din hund beter sig utöver det vanliga.
 • Uppsök en expert: Oavsett om din hunds ångest beror på ett hälsoproblem eller på grund av att beteendeproblemet inte kan lösas hemma, kommer en professionell alltid att tillhandahålla de nödvändiga verktyg för att ta hand om hundens mentala hälsa.
 • Upprätta en hälsosam rutin för din hund: Låt den inte spendera för många timmar ensam, gå alltid ut på samma tid på dagen och ge den god näring, stimulans och tusen andra saker som gör miljön till en skyddande faktor för hundens mentala hälsa.
hundar lider av ångest

Sammanfattningsvis kan vi lägga till följande: mental hälsa är viktigt för alla arter, inte bara människor. En studie som avslöjar att mer än 72% av alla hundar lider av ångest betyder att detta är något vi måste vara medvetna om. Kort sagt är det nödvändigt att ändra vår uppfattning om hundar för att kunna ta hand om dem på bästa sätt.

Den här artikeln kan kanske intressera dig …


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Anzola Delgado, B. (2017). La agresividad en los perros como consecuencia de la ansiedad. Revista del Colegio de Médicos Veterinarios del Estado Lara, 12, 14-19.
 • Salonen, M., Sulkama, S., Mikkola, S., Puurunen, J., Hakanen, E., Tiira, K., … & Lohi, H. (2020). Prevalence, comorbidity, and breed differences in canine anxiety in 13,700 Finnish pet dogs. Scientific reports, 10(1), 1-11.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.