Rekommendationer för att minska stress hos hundar

Det finns många fall av stress hos hundar, och några bieffekter inkluderar beteendeförändringar, konstiga ljud och olika ansiktsuttryck.
Rekommendationer för att minska stress hos hundar

Senaste uppdateringen: 25 juli, 2019

Idag ska vi titta på hur man kan se om en hund är stressad och vad man kan göra för att minska stress hos hundar.

Hundar kan drabbas av stress precis som människor, och detta kan skada deras fysiska och mentala hälsa. Det är därför väldigt viktigt att vi lär oss att hantera stress och avhjälpa situationen.

Hur man märker att en hund är stressad

Det är många som är skeptiska rörande idén att hundar kan lida av stress. Anledningen till detta är att de tror att hundar lever bekväma liv och konstant får omtanke.

De måste inte ens tänka på att äta eller gå ut och göra sina behov för ägaren fixar allt.

Faktum är dock att i den här galna världen som vi lever i så finns det många saker som kan påverka ditt husdjurs hälsa.

Stress är såklart inte normalt hos våra husdjur. Det är därför viktigt att vi är vaksamma på beteendeförändringar så att vi kan upptäcka eventuella problem.

De vanligaste beteendena som visar att hundar lider av stress är följande:

  • Ansiktsuttryck. Hundar kan inte prata, men de använder kroppsspråk för att berätta för oss ur de mår. Ögonen, huvudet och öronen kan exempelvis indikera att hunden befinner sig i en stressig situation, antingen vid specifika tillfällen eller konstant. Att hunden slickar, luktar eller vrider på huvudet kan vara tecken på stress hos hundar.
  • Ljud. Om din hund gnyr så kan det vara ett tecken på att han känner stress. Han kanske bara gör dessa ljud vid specifika tillfällen p.g.a. en specifik stressig situation. Om detta förekommer ofta så kan det dock vara ett tecken på att det finns ett större problem.
  • Hundens beteende. Om hunden exempelvis går med huvudet nedåt, skakar eller håller svansen mellan benen. Detta är klara tecken på att något är fel och att ditt husdjur behöver din hjälp.
  • Hårförlust, aptitbrist, destruktiva eller tvångsmässiga beteenden, etc. är allihopa tecken på stress hos hundar.
Hund som ligger på gräsmatta.

Vad orsakar stress hos hundar?

Det finns flera anledningar till varför hundar kan känna stress, här är några av dem:

  • Flytt. Hundar är rutindjur. De vänjer sig därför vid att göra samma sak varje dag och på samma plats, så då detta förändras kan de bli stressade. En flytt bör egentligen inte vara ett så stort problem, men det kan påverkar våra husdjur mer än vi tror.
  • Ägaren. Allt vi gör har en positiv eller negativ inverkan på hunden. Om man är stressad själv så kommer hunden bli stressad. Om man är aggressiv eller behandlar hunden illa så kommer man göra hunden rädd, vilket kommer resultera i ångest och stress.
  • Man tar hem andra husdjur. Detta kan också förändra hundens rutin, och hunden kan se detta som en invasion av dess utrymme.

Hur man kan minska stress hos hundar

Då du nu vet hur man identifierar stress och vilka orsakerna är så kommer vi titta på vad vi kan göra för att hjälpa våra husdjur.

Hund som ser ledsen ut.

Vänj honom gradvis vid den nya rutinen

Hundar blir stressade då de känner att något är bortom deras kontroll. Så om du måste ändra något i den här rutinen eller om du ska föra in ett nytt husdjur i familjen så gör inte allt på en gång.

Ge honom lite tid till att gradvis vänja sig vid den här nya förändringen i livet.

Ge honom ett tyst utrymme

Det bästa sättet för hunden att klara av den nya situationen kan vara genom att vara avskild från resten av familjen och de nya husdjuret. Ge honom en plats där han kan slappna av och komma iväg från stressen.

Om du för in ett nytt husdjur i hemmet så är det väldigt viktigt att varje djur har sitt eget utrymme.

Minska stress hos hundar: Lek med den

Detta är det bästa sättet att stimulera deras sinnen och minska stress hos hundar. Ta en promenad tillsammans, kasta boll eller ägna er åt andra interaktiva lekar.

Om du dock har provat alla dessa saker och han fortfarande beter sig på samma sätt, bör du ta hunden till veterinären för att ge honom den vård och uppmärksamhet som han behöver.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Beerda, B., Schilder, M. B., Van Hooff, J. A., De Vries, H. W., & Mol, J. A. (1999). Chronic stress in dogs subjected to social and spatial restriction. I. Behavioral responses. Physiology & behavior, 66(2), 233-242.
  • Domínguez-Oliva, Adriana & Mota-Rojas, Daniel & Ruiz-García, Alfonso & Miranda Cortés, Agatha Elisa & Hernández Avalos, Ismael. (2021). Clinical recognition of stress in dogs and cats (Reconocimiento clínico del estrés en perros y gatos). Revista AMMVEPE 2021, 32(1): 24-35.. 32. 24-35.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.