Tvångssyndrom hos hundar: kännetecken och beteende

Liksom människor kan hundar också drabbas av tvångssyndrom. Att identifiera tillståndet är det första steget mot bättring.
Tvångssyndrom hos hundar: kännetecken och beteende
Luz Eduviges Thomas-Romero

Skriven och verifierad av Biokemist Luz Eduviges Thomas-Romero.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

OCD (Obsessive Compulsive Disorder), eller tvångssyndrom, framstår genom många olika beteenden, särskilt när man pratar om däggdjur. Tvångssyndrom hos hundar ett vanligare tillstånd än man kanske tror.

Hos djur kan t.ex. perioder av extrem stress utlösa OCD.

Men många ägare uppmanar också, om än oavsiktligt, sina hundar att utveckla OCD-beteende genom att berömma dem eller ge dem uppmärksamhet som belöning för repetitivt beteende.

Hundar kan också ärva en viss genetisk benägenhet för tvångssyndrom. Rasen cocker spaniel har till exempel en tendens att bli territoriell över vissa föremål eller sitt eget personliga utrymme.

Är tvångssyndrom hos hundar ett erkänt tillstånd?

Ja, hundar kan visa ett antal egenskaper på tvångssyndrom. Det vanligaste är att springa i cirklar, jaga sin egen svans, jaga ljus och skuggor, slicka på väggarna, vakta föremål och suga på sina leksaker eller filtar.

Andra tvångsmässiga beteenden inkluderar hallucination (som att bita på flugor), äta icke-näringsrika föremål som smuts, stenar eller avföring, gunga eller svaja och bara stirra ut i tomma intet.

Vissa hundar kan till och med agera aggressivt mot andra.

I allvarliga fall kan hundar börja skada sig själva och förstöra föremål i hemmet – ett beteende som ofta är förknippat med separationsångest. I den här artikeln tar vi en mer djupgående titt på tvångsmässigt beteende.

1. Springa i cirklar eller jaga svansen

Bullterriers, särskilt engelska bullterriers, har en speciell tendens till detta beteende. Men det är inte den enda rasen som drabbas av störningen.

Att jaga sin egen svans är ett exempel på tvångssyndrom hos hundar.

Nyare studier tyder på att svansjakt faktiskt kan vara en form av autism. I 2011 genomförde Moon-Fanelli et al. en studie och fann att tvångssyndromet att jaga sin egen svans var vanligare hos hanar.

De drog också slutsatsen att det verkade vara kopplat till ett transliknande tillstånd och episoder av aggression.

Denna slutsats, tillsammans med en tendens till fobier, ledde experter till att dra slutsatsen att svansjakt kan vara en form av hundautism.

Det är dock viktigt att påpeka att dessa slutsatser inte är definitiva. Samma studie noterade också att denna störning kan vara relaterad till ett tillstånd som kallas fragil X-syndromet (FRAXA-syndromet).

Att diagnostisera autism hos hundar

Det är viktigt att nämna att det finns sjukdomar hos hundar, som ångest och smärtsjukdomar, som är svåra att diagnostisera och som kan orsaka liknande symtom som de som är associerade med autism.

För att en veterinär provisoriskt ska diagnostisera en hund med autism måste den visa atypiskt repetitivt beteende och en viss försämring i sociala interaktioner med människor och andra hundar.

Först måste man som sagt utesluta andra tillstånd som också kan vara ansvariga för dessa symtom.

2. Territoriellt beteende: ett tydligt tecken på tvångssyndrom hos hundar

Att territoriellt vakta ett objekt är en hunds sätt att skydda en “resurs”. Denna “resurs” kan vara mat, en leksak, annat objekt eller till och med dess ägare.

En hund vaktar sin leksak.

I naturen hjälper detta beteende ett djur att inte bli av med en värdefull “resurs” till rivaler.

Beteendet kan manifestera sig på många olika sätt, och ägarna är ofta omedvetna om att deras husdjur skyddar ett objekt tills beteendet blir mer uppenbart.

Defensivt beteende kan snabbt förvandlas till aggression. I själva verket kan defensivt beteende och aggression ofta se ganska lika ut. Om en hund är rädd är dess första instinkt att fly.

Det är bara om hundens försök att fly misslyckas som den tar till aktivt aggressivt beteende. Genetik kan också vara en trigger för denna typ av beteende. Det är till exempel särskilt vanligt hos rasen cocker spaniel.

3. Att slicka eller tugga på tassarna

Denna typ av beteende orsakas ofta initialt av en allergi eller skada på tassar eller ben. Med tiden kan emellertid psykologiska problem som ångest leda till att en hund tvångsmässigt tuggar eller slickar sina tassar.

Hund som slickar sin tass.

Uttråkning, stress, inaktivitet och allergier kan utlösa episoder av tvångsmässigt slickande. Konstant slickande frigör endorfiner i hjärnan, vilket hjälper i att skapa känslor av lugn och välbefinnande.

I vissa fall kommer en hund att tvångsmässigt upprepa detta beteende för att få känna ruset av endorfiner och minskad ångest.

Det viktiga är att försöka identifiera vad som triggar beteendet så att du kan behandla den underliggande orsaken.

4. Fixering på ljus och skuggor

Att fixera på ljus och suggor är ett klassiskt symptom på OCD. Det kan orsakas av en mängd olika stimuli, men den vanligaste skapar faktiskt ägarna själva.

Det börjar ofta av misstag när någon tänder ett ljus och får ljus eller skuggor att röra sig runt i rummet. Hunden reagerar på rörelsen av ljus och skuggor.

Ägaren tycker att det är underhållande och uppmuntrar därför hunden att upprepa beteendet om och om igen. Och det är egentligen allt som krävs för att utveckla tvångsmässigt beteende.

Det finns ett antal andra situationer som kan provocera denna typ av beteende hos hundar. Man kan till exempel se det hos hundar som blir lämnade ensamma hemma under längre tidsperioder.

Under dagen så skiner ljus igenom persienner och gardiner. Det orsakar ljusförändringar i rummen. Utan att ha något annat att göra njuter en uttråkad hund av att följa ljuset när det rör sig genom rummen.

Återigen producerar detta beteende endorfiner, vilket leder till utvecklingen av OCD.

Border collies är särskilt benägna för detta beteende, även om andra vallhundar också kan ge efter för denna ljus- och skuggstimulans.

Sammanfattningsvis

Även om grundorsaken till OCD inte alltid är klassisk separationsångest, kan tvångsmässigt beteende utlösas av lång frånvaro. Experter tror att det också kan vara relaterat till utvecklingen av hunddemens eller Alzheimers.

Det finns behandlingar för denna typ av beteende, men att bota en hund som lider av tvångsmässigt beteende är inte alltid möjligt.

Veterinärer använder ofta serotonin, såväl som ljudterapi, för att behandla hundar och hjälpa till att bryta cykeln av OCD.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Moon-Fanelli, A. A., Dodman, N. H., Famula, T. R., & Cottam, N. (2011). Characteristics of compulsive tail chasing and associated risk factors in Bull Terriers. Journal of the American Veterinary Medical Association, 238(7), 883-889.
  • Tiira K, Hakosalo O, Kareinen L, Thomas A, Hielm-Björkman A, Escriou C, et al. (2012) Environmental Effects on Compulsive Tail Chasing in Dogs. PLoS ONE 7(7): e41684. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0041684
  • Jacobs, J. (2016). Understanding Canine Resource Guarding Behaviour: An Epidemiological Approach (Doctoral dissertation).
  • Pérez-Guisado, J., Lopez-Rodríguez, R., & Muñoz-Serrano, A. (2006). Heritability of dominant–aggressive behaviour in English Cocker Spaniels. Applied Animal Behaviour Science, 100(3-4), 219-227. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168159105003667

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.