Viktiga orsaker till missfall hos hundar

Det finns många saker som kan orsaka missfall hos hundar. I den här artikeln delar vi några av de viktigaste.
Viktiga orsaker till missfall hos hundar
Alejandro Rodríguez

Skriven och verifierad av Bioteknolog Alejandro Rodríguez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Ankomsten av en ny hund till hemmet är utan tvekan en anledning att fira, men det är även viktigt att se till att tikens dräktighet går så smidigt som möjligt. Ibland kan oförutsedda händelser tyvärr leda till missfall hos hundar.

Missfall hos hundar: timing är viktigt

Dräktigheten (som tar mellan 63 och 67 dagar) är en av de känsligaste tiderna för en tik.

Under denna tid finns det en komplex balans av fysiska, hormonella och näringsmässiga nivå för att embryot ska kunna utvecklas och växa.

Men vid vilket tillfälle som helst under dräktigheten kan något tyvärr gå fel. Effekten av detta på tiken eller valpen beror på när detta händer. I allmänhet beror missfall hos hundar före den femte veckan på eventuell infertilitet.

I dessa fall absorberas de outvecklade embryona. Det har inga negativa konsekvenser för tiken och det kan till och med gå obemärkt förbi.

Men missfall hos hundar från den femte veckan och framåt av dräktigheten kan orsaka problem eftersom de är smärtsamma och svårare att hantera.

Gravid tik i en säng.

Vilka är de vanligaste orsakerna till missfall?

Som vi redan nämnde finns det många faktorer som måste hållas under kontroll under en hunds dräktighet. Den minsta obalansen hos någon av dem kan utlösa ett missfall, särskilt under de sista veckorna.

En viktig faktor är hundens hormoner. Om ett hormon, som progesteron, inte hålls i balans kan det leda till praktiskt taget oåterkalleliga förändringar.

Det finns även vissa mediciner som kan påverka valpens utveckling negativt. Så om du behöver administrera någon medicinering bör du göra det under strikt uppsikt av en veterinär.

Missfall hos hundar kan även ha en mikrobiell orsak. Vissa bakterier (som Brucella eller Listeria) kan orsaka irreversibla störningar som i slutänden leder till missfall.

Andra mikroorganismer kan hittas på platser som hundens mat eller vatten, så det är viktigt att se över din hunds kost.

Slutligen finns det vissa “interna” faktorer som kan påverka hundens dräktighet negativt. Den kanske viktigaste är åldern, eftersom dräktigheter blir mer riskfyllda när din hund blir äldre.

Symtom på missfall hos hundar

Det är inte alltid lätt att upptäcka att något kan vara fel med din hunds dräktighet. Detta beror främst på att de möjliga symptomen kan vara ganska ospecifika, till exempel:

Gravid hund som är inne på ultraljud.

Andra symtom som kraftig blödning eller onormala vaginala flytningar är tydligare, och du bör direkt åka till veterinären om du märker dem.

När veterinären har ställt en diagnos kan du få reda på vilka steg du nu bör följa efter att ni identifierat orsaken.

Om ett missfall tyvärr äger rum är det viktigt att fokusera all din uppmärksamhet och tillgivenhet på din hund. Hon kommer förmodligen att vara deprimerad och trött.

Men om allt går bra kommer din hund, med din hjälp, att kunna återhämta sig och vara densamma som hon tidigare var.

Detta kanske intresserar dig
Skendräktighet hos husdjur: vad är det?
My Animals
Läs det My Animals
Skendräktighet hos husdjur: vad är det?

Skendräktighet hos husdjur kallas även för "pseudodräktighet" och är en obalans som osteriliserade honor kan drabbas av några månader efter att de ...  • Schlafer, D. H. (2008). Canine and feline abortion diagnostics. Theriogenology70(3), 327-331.
  • Hollett, R. B. (2006). Canine brucellosis: outbreaks and compliance. Theriogenology66(3), 575-587.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.