Ny studie undersöker hundens tarmflora världen över

Hundens tarmflora ansvarar för att dess matsmältning fungerar effektivt, det är alltså viktigt för hälsan att studera den.
Ny studie undersöker hundens tarmflora världen över
Cesar Paul Gonzalez Gonzalez

Skriven och verifierad av Biolog Cesar Paul Gonzalez Gonzalez.

Senaste uppdateringen: 03 oktober, 2022

Tarmflora är namnet på den grupp mikroorganismer som lever i tarmen hos vissa ryggradsdjur. Detta samhälle upprättar ett symbiotiskt förhållande med sin värd, de orsakar inte någon skada för dennes hälsa. Dessutom hjälper de till med kroppens matsmältningsuppgifter och bidrar till att näringsämnen tas upp bättre. I den här artikeln ska vi ta en kort titt på hundens tarmflora och de senaste forskningsrönen.

På grund av dess betydelse har ett antal studier fokuserat på att undersöka vad som utgör hundens tarmflora. Denna information kan hjälpa till att formulera en diet som gynnar tarmmikroorganismerna för att samtidigt förbättra hundens näringsintag. Läs vidare och ta reda på vad en ny studie säger om hundens tarmflora.

Är tarmflora och mikrobiom samma sak?

Även om de två termerna är besläktade så hänvisar tarmfloran endast och uteslutande till den uppsättning mikroorganismer som lever i tarmen. Mikrobiom däremot omfattar både mikroorganismer och deras metaboliter, miljöförhållanden och genom.

När man talar om det förhållande och den inverkan som mikroorganismerna har på ett djurs kropp måste man också ta hänsyn till deras miljö och allt som förändrar dem. Av denna anledning är termen mikrobiom vanligtvis mer representativ i fackspråk. Det betyder dock inte att det är fel att använda ordet ”mikroflora” som synonym, men bara i vardagliga sammanhang.

Hundens tarmflora.

Varför behövs mikrobiom?

Det är helt normalt att tro att de organ och system som utgör en levande varelse räcker för att bearbeta mat. Utan hjälp skulle dock matsmältningen ta lång tid och det finns vissa material som är svåra att assimilera, t.ex. den cellulosa som växter utgörs av. Det är därför mikrobiom är så nödvändigt, eftersom det hjälper till att göra matsmältningen effektivare och få ut mer näringsämnen ur maten.

Sammansättningen och mängden av de mikroorganismer som lever i tarmen förändras faktiskt beroende på vilken typ av kost man äter. Detta sker eftersom var och en av dem specialiserar sig på att bryta ned vissa livsmedel. Följaktligen skiljer sig mikrobiom hos en växtätare mycket från mikrobiom hos en köttätare.

Varför är det viktigt att analysera hundens mikrobiom?

Eftersom mikrobiom förändras beroende på vilken föda som djuret äter kan de fungera som en indikator på vilken diet som ger de bästa fördelarna. Dessutom kan de också visa om det finns någon skada med att konsumera kommersiella foderliknande formuleringar. Detta öppnar möjligheten att förbättra husdjurens näring, hälsa och livskvalitet.

Även om en förståelse av sammansättningen av hundens tarmflora skulle kunna skapa många långsiktiga fördelar är det mycket komplicerat att analysera dem. Till att börja med förändras hundarnas kost bland annat beroende på ägarnas vanor. Detta ger upphov till en stor variation inom mikrobiom. Därför är det mycket svårt att få fram kandidater som representerar var och en av dessa varianter.

Faktum är att mikroorganismerna hos ett antal hundar som hålls som husdjur redan har analyserats. Det enda problemet är att de flesta av dem utfodras med kommersiellt foder, så det är inte möjligt att få fram absoluta data om deras mikrobiom.

En hund äter.

Nya rön om hundens tarmflora

Trots komplikationerna publicerades 2022 en ny studie där man vågade analysera sammansättningen av tarmfloran hos flera hundar. Detta skulle visa sig bli en av de mest omfattande undersökningarna hittills, eftersom den innehöll prover från hundar från husdjur i städer, husdjur på landsbygden och herrelösa hundar från hela världen. Den integrerade också några fossila prover från deras förfäder.

Forskarna fann att bakteriesläktet Lactobacillus verkade vara de viktigaste i hundens tarmflora. Detta beror på att ett stort antal arter av detta släkte hittades i alla prover. Även om detta är ett genombrott och kan leda till att nya dieter skapas som fokuserar på att främja tillväxten av dessa bakterier, är det fortfarande okänt vilka fördelar de genererar.

Det står klart att studiet av hundens tarmflora skulle kunna förbättra husdjurens näring och livskvalitet avsevärt. Det är dock fortfarande för tidigt att skapa nya livsmedel eller dieter som är inriktade på att förändra eller återställa tarmfloran. Så för tillfället kan vi bara vänta på att forskningen går framåt och producerar ny information i ämnet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Moon, C. D., Young, W., Maclean, P. H., Cookson, A. L., & Bermingham, E. N. (2018). Metagenomic insights into the roles of Proteobacteria in the gastrointestinal microbiomes of healthy dogs and cats. Microbiologyopen, 7(5), e00677.
  • Arias-Sánchez, F. I., Vessman, B., & Mitri, S. (2019). Artificially selecting microbial communities: If we can breed dogs, why not microbiomes?. PLoS biology, 17(8), e3000356.
  • Wernimont, S. M., Radosevich, J., Jackson, M. I., Ephraim, E., Badri, D. V., MacLeay, J. M., … & Suchodolski, J. S. (2020). The effects of nutrition on the gastrointestinal microbiome of cats and dogs: impact on health and disease. Frontiers in Microbiology, 11, 1266.
  • Yarlagadda, K., Zachwieja, A. J., de Flamingh, A., Phungviwatnikul, T., Rivera-Colón, A. G., Roseman, C., … & Malhi, R. S. (2022). Geographically diverse canid sampling provides novel insights into pre-industrial microbiomes. Proceedings of the Royal Society B, 289(1974), 20220052.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.