Hälsoriskerna med övervikt hos hundar

Övervikt är en stor källa till hälsoproblem hos människor. Det kan leda till hjärtsjukdom, diabetes, ledproblem, etc. Men tänk på att djuren utsätts för precis samma risker när vi ger dem för mycket mat och inte tillräckligt med motion.
Hälsoriskerna med övervikt hos hundar

Senaste uppdateringen: 30 januari, 2020

Denna artikel kommer handla om de många olika hälsoriskerna med övervikt hos hundar och hur man undviker detta problem. Men hur definierar man övervikt hos hundar?

Hund som lider av övervikt

Övervikt är helt enkelt överflödig vikt som orsakas av för mycket kroppsfett. Det orsakas av dålig kost och kan leda till hjärtsjukdom, diabetes, ledproblem och artrit. Det leder även till ännu mer stillasittande och begränsad rörlighet.

Övervikt hos hundar mäts precis som hos människor, vilket innebär at 20% högre vikt än idealvikten räknas som överviktigt.

Övervikt hos hundar och andningsproblem

Ett av de första problemen för överviktiga hundar är svårigheter att andas. Fettet som ansamlas runt magen trycker mot diafragman och försämrar dess funktion.

Vidare kämpar hjärtat med att pumpa blod och distribuera det till kroppens olika delar eftersom kroppen nu är oproportionerlig. Som en konsekvens ökar hjärttrycket och därmed risken för hjärtinfarkt och bröstsmärtor.

Om en överviktig hund genomgår en operation kan den överflödiga vikten vara en riskfaktor som minskar chansen för överlevnad. Vidare finns det fall av sterilitet och allvarliga problem med födsel för tikar.

Svårigheter att gå: ett av problemen med övervikt hos hundar

Övervikt hos hundar kan även leda till problem med muskler och leder eftersom djuret måste bära på mer vikt än det ska. Detta kan leda till skador i menisker, tendinit, artrit och en rad andra problem.

Dessa kommer det göra svårt för hunden att bibehålla god livskvalitet.

Fetma skapar även svårigheter för benen, som kan gå sönder och till och med hindra djuret från att gå. Om övervikt inte förebyggs eller åtgärdas kommer hundens väntade livslängd vara mycket kortare.

Hunden Obie och hans viljestyrka

Kanske vet du att din hund är överviktig och är rädd för alla problem det kan leda till. Oroa dig inte – det finns en lösning!

Överviktig mops

För inte så länge sedan stötte vi på en berättelse om en hund vars ägare matade honom ihärdigt utan att inse att han lade på sig massor av vikt.

Denna hunds vikt blev så hög att hans mage nästan hängde längre ned än hans ben. Hans ben var visserligen ganska korta eftersom han var en tax. Hade matningen fortsatt hade han snart fått rulla runt.

En dag insåg en vän till familjen vad som försiggick och ingrep. Han tog Obie till en specialist som tog fram en lämplig kostplan. Vidare fick han ett motionsschema för att kunna gå ned runt 25 kg.

Efteråt genomgick han en operation för att ta bort överflödig hud, och äntligen kunde Obie fortsätta sitt liv som en frisk, lycklig hund.

Ibland får okunnighet och missriktad “vänlighet” oss att ge våra djur allt de vill ha, vilket får dem att bli överviktiga utan att vi inser det.

Som ägare måste vi dock ta ansvar för våra djur och inse att de har instinkter som får dem att fortsätta äta så länge det finns mat. Det är vår plikt att kolla upp rätt mängd mat för våra djur med hänsyn till ras och ålder.

Vidare måste de få daglig motion och stimulans så att de kan utveckla sina muskler och bränna överflödiga kalorier.

Ditt husdjurs välmående beror på dig och det är aldrig okej att göra ett det överviktigt bara för att få känna tillfredsställelsen över att “skämma bort” det.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.