Hjärtsvikt hos hundar: orsaker, symptom och behandling

Hjärtsvikt hos hundar: orsaker, symptom och behandling
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Diagnoser på hjärtsvikt hos hundar blir allt vanligare. Speciellt hos medelålders till gamla hundar. Det finns inget botemedel, men genom att ställa en tidig diagnos möjliggör man en effektivare behandling som garanterar bra livskvalitet. I den här artikeln kan du lära dig mer om det här hjärtfelet och dess konsekvenser.

Vad är hjärtsvikt hos hundar?

Den engelska termen “congestive heart failure” är en term som beskriver flera tillstånd relaterade till ett svagt hjärta. Det hänvisas också till som hjärtsvikt. Termen “svikt” kan användas på vilket organ som helst som inte fungerar ordentligt på grund av något medicinskt tillstånd. Vid hjärtsvikt kan inte hjärtat pumpa ut tillräckligt med blod i kroppen. 

För att bibehålla balansen aktiverar kroppen särskilda mekanismer för att säkerställa att syret når organ och vävnader. Den intensiva smärtan kan dock överväldiga den här funktionen. Hjärtsvikt påverkar  människor, hundar och katter på ett liknande sätt.

hjärtsvikt hos hundar
Källa: Soggydan Benenovitch

Enligt nationella och internationella data har det amerikanska hjärtförbundet konstaterat att nära sex miljoner människor lever med hjärtsvikt enbart i USA.

Orsaker till hjärtsvikt hos hundar

Den vanligaste orsaken till hjärtsvikt hos hundar är kraftigt dilaterad kardiomyopati. Detta medicinska tillstånd försvagar hjärtväggarna. Hos tikar kan dräktighet orsaka en nedbrytning av väggar och valv i hjärtat.

Det här medicinska tillståndet associeras även med följande faktorer:

 • En ansamling av vätska i hjärtsäcken
 • Hjärtklaff sjukdom
 • Hjärtmask, (Dirofilaria immitis – en parasit som lever i hjärtat)
 • Förändrad hjärtrytm
 • Högt blodtryck
 • Infektion av hjärtklaffarna, (endokardit)
 • Hjärttumör

Orsaker till hjärtsvikt

Hjärtsvikt kan drabba den högra, vänstra eller båda sidorna av hjärtat. Orsaken till tillståndet kommer att avgöra vilken behandlingen blir och hur tillståndet utvecklas. Om den högra sidan drabbas, kommer blodet som inte pumpas runt att samlas i buken.

Om hjärtsvikten härstammar från den vänstra sidan kommer den att leda till en ansamling av vätska i lungorna. I båda fallen är denna ansamling väldigt farlig eftersom den kan skapa blodstockning och blödning.

Dessutom kan hjärtsvikt hos hundar leda till en gradvis förstoring av den vänstra hjärtkammaren. Detta kallas normalt för ett “förstorat hjärta”. I allvarliga fall är hjärtat så svagt att det inte kan pumpa runt blodet till hela kroppen.

Symptom på hjärtsvikt hos hundar

Det mest uppenbara symptomet är vätskeansamling i olika delar av kroppen. Det skapar ofta synbara svullnader. En hund kan ofta se ut att ha kulmage på grund av utvidgning av buken.

Andra typiska symptom inkluderar:

 • Trötthet, ointresse och svaghet
 • Hosta och andningssvårigheter
 • Förändrad hjärtrytm eller intolerans mot fysisk aktivitet
 • Upprepade svimningar
 • Förändringar i färgen på tandköttet (gråa eller blå toner)
 • Kollaps

Dessa tecken blir mer och mer uppenbara när sjukdomen avancerar, och orsakas av det progressivt försvagande av hjärtats struktur. Därför är en tidig diagnos viktig för att garantera en effektiv behandling och öka hundens livslängd.

Diagnos av hjärtsvikt

Du bör genast ta din hund till veterinären om du märkt av några av ovannämnda symptom. Detta för att göra en undersökning och nödvändiga prover.

Diagnosticering av hjärtsvikt innebär att göra följande test:

 • Blod: för att upptäcka hjärtmask
 • Blodtryck och fysisk test
 • Röntgen av bröstkorgen
 • Elektrokardiogram – EKG
 • Ekokardiogram: för att undersöka anatomin och funktionen hos hjärtstrukturen
hjärtsvikt kan göra hunden riktigt trött

Behandling av hjärtsvikt hos hundar

 • En specifik behandling beror på hundens hälsotillstånd och ursprunget till det medicinska tillståndet. Om hunden diagnosticerats med hjärtmask behöver den en omedelbar avmaskningskur för att bli av med dessa.
 • Nästan alla hundar som diagnosticeras med hjärtsvikt behöver ta medicin resten av livet. Detta kommer att tillåta de att leva ett bekvämt liv. De behöver dock göra återbesök en gång i halvåret.
 • Om tillståndet är avancerat måste hunden interneras och få syrebehandling. Om vätska har ansamlats i lungor eller buk kommer kontrollerad utsugning att behövas.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.