Hundar med epilepsi: vad det är & hur det kan behandlas

Hundar med epilepsi: vad det är & hur det kan behandlas
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

I den här artikeln kommer vi prata om hundar med epilepsi. Detta är inte alltid en dödlig sjukdom, men om du vet hur du ska reagera när hunden drabbas så kan du rädda dess liv.

Hjärnan har många uppgifter. Den tolkar och hanterar externa stimuli vars information den sedan för vidare till de andra cellerna. Den kontrollerar dessutom kroppens alla metaboliska processer.

Neural aktivitet

Denna dynamik är möjlig eftersom hjärnan utgörs av nervceller, eller neuroner. Dessa celler kommunicerar med varandra genom elektriska impulser, även kallade synapser. När nervcellerna eller hjärnans beståndsdelar påverkas av någon sjukdom kommer inte bara kroppens metabolism att påverkas negativt; de intellektuella och/eller emotionella funktionerna kan också drabbas.

Hund som ser ledsen ut.

Epilepsi är en av de mest välkända åkommorna som din fyrfota vän kan drabbas av. Det är viktigt att man lär känna sig igenom symptomen på epilepsi och hur man förhindrar dem för att förbättra hundens liv.

Hundar med epilepsi

Till skillnad från vad folk ofta tror så handlar det inte om en psykologisk eller mental sjukdom. De djur som fått denna sjukdom har inte några problem med inlärningen och ej heller några personlighetsproblem.

Idiopatisk epilepsi är en fysisk åkomma som kan attackera speciella nervceller. Det främsta symptomet är såklart anfallen. Epileptiska anfall kan uppstå p.g.a. andra sjukdomar, som hjärntumörer, leverproblem, hjärtproblem, diabetes, trauma eller förgiftning. Anfallen är ett allvarligt tecken på att tillståndet håller på att bli värre.

Underliggande orsaker

Den främsta orsaken är ännu inte känd, men det har visat sig att det finns vissa raser som löper större risk än andra:

Studier visar att epileptiska anfall beror på ett överskott av elektrisk aktivitet i vissa nervceller. Cellerna blir överaktiva vilket då påverkar hjärnans funktioner.

Detta är anledningen till varför den motoriska koordinationen påverkas under ett anfall. Det förekommer dessutom ofrivilliga rörelser, ett förändrat beteende och en tillfällig förlust av medvetandet.

Tecken och stadier

Specialisterna delar in de epileptiska anfallen i tre stadier:

Stadie 1: “Aura”

De inledande symptomen på ett epileptiskt anfall är följande:

  • Nervositet
  • Rastlöshet
  • Hyperaktivitet
  • För mycket saliv
  • Skakningar

Detta stadie kan allt mellan några sekunder fram till flera dagar. Det är därför ett viktigt stadie om du vill förhindra följande stadier.

Stadie 2: “Ictus”

Ictus består av själva anfallet och varar för det mesta i några sekunder. Även om du inte kan förhindra ett anfall så måste du lära dig hur du ska göra då anfallet kommer för att hunden inte ska skadas.

Hunden tappar för det mesta medvetandet och ramlar åt sidan. Du kommer då direkt se de ofrivilliga rörelserna. Hunden kanske trampar med tassarna eller sparkar. Den kan dessutom kissa på sig.

Stadie 3: “Post-ictal”

Post-ictal är det stadie som uppstår efter själva anfallet. Hunden är nu för det mesta utmattad och förvirrad. Det kan ta några minuter för honom att återfå medvetandet. I vissa fall blir den tillfälligt blind och paralyserad.

Hur man behandlar epilepsi hos hundar och förhindrar epileptiska attacker

Orsaken till epilepsin är som sagt inte känd, och behandlingen fokuseras därför på att behandla symptomen. Hundar med epilepsi ges oftast medicin som motverkar spasmer.

Tänk på att det bara är veterinären som bör ge råd om behandling av hundar med epilepsi. Konsultera en expert så snart du ser att hunden börjar visa tecken på att få ett anfall.

Vad bör man göra om hunden får ett epileptiskt anfall?

Hund som är sjuk.
  • Håll dig lugn.
  • Lägg hunden ned på en platt och stabil yta för att han inte ska skada sig. Du kan också lägga honom på en ren matta eller på några kuddar för att han ska ha det bekvämt.
  • Försök aldrig ta ut tungan ur munnen. Han kan råka bita dig.
  • Ge tid åt hunden att återhämta sig efter att attacken har tagit slut.
  • Om veterinären har gett dig instruktioner för att förhindra anfall så följ dessa.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.