Vetenskapliga studier bekräftar hundars speciella förmågor

Vissa experter har kommit till slutsatsen att hundar bara reagerar på att bli utskällda av människor, utan att känna faktisk skuld.
Vetenskapliga studier bekräftar hundars speciella förmågor
Paloma de los Milagros

Skriven och verifierad av Biolog Paloma de los Milagros.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Hundars speciella förmågor är många, och tack vare forskningen har vi lyckat styrka vissa av dem. En sak som är säker är dock att det finns mycket kvar att upptäcka.

Den överväldigande majoriteten av de vetenskapliga studierna av tama djur fokuserar på hundar. De må ha funnits vid vår sida under historiens gång och vi delar band som går bortom det känslomässiga.

Folk säger ofta att hundar påminner om sina ägare, både fysiskt och mentalt. En av de huvudsakliga anledningarna till denna ömsesidiga förståelse är hundens förmåga att känna empati för sin ägares humör och känslor.

Men detta starka band är inte bara känslomässigt. Ett antal vetenskapliga studier har visat att hundar även kan upptäcka sjukdomar och identifiera individer med hjälp av en rad olika stimuli för deras luktsinne.

Studier om bandet mellan hundar och människor

Den första av dessa vetenskapliga studier utfördes 2015 av experter på djurkognition vid Emory University i Atlanta, USA.

Med magnetisk resonanstomografi utvärderade det nervsvaret hos hundar när de ställs inför olika lukter från människor och andra hundar.

Forskarna presenterade fem olika prover till hundarna: deras egen lukt, lukten från en bekant människa, lukten av en okänd människa, lukten av en bekant hund och lukten av en obekant hund.

Scanningarna visade att svanskärnan – belöningscentra i hjärnan – endast helt aktiverades i närvaron av bekanta dofter.

Hundar har fantastiskt luktsinne

Det andra experimentet kan ha stor betydelse för människors medicinska framtid. Vi har varit medvetna om kraften hos hundarnas luktsinne i många år, vilket ledde till att de började användas för att leta tryffel och i polisen.

Men det dröjde till 2015 innan en grupp italienska forskare och veterinärer bevisade hundars speciella förmågor när det kommer till att upptäcka prostatacancer.

Forskarna använde två schäfrar som tidigare arbetat som sökhundar. De tränade hundarna att känna till de flyktiga beståndsdelar som finns i urinen hos sjuka patienter.

På så sätt kunde de demonstrera att hundarna uppvisade mellan 98,6 och 100% känslighet. De lyckades faktiskt känna igen alla 362 prover som tagits från cancerpatienter.

Utredningar av hundars speciella förmågor

Utöver att fokusera på bandet mellan hundar och människor har många studier ämnat att förbättra vår förståelse för våra djurs känslor.

Under 2008 tog forskare från Wiens universitet en grupp hundar och arrangerade dem i par. De bad sedan varje hund att utföra en uppgift.

När uppgiften var klar belönades en medlem i paret med en mer attraktiv belöning (korv) och den andra med en mindre attraktiv (fullkornsbröd).

Resultaten visade att hundarna som fick fullkornsbröd slutade svara på kommandon. Istället började de klia sig och gäspa, och undvek att titta på hundarna som fick beröm och belöningar.

Hund med godis

Kan hundar känna skuld?

En annan studie, ledd av Alexandra Horowitz från Barnard College i New York fokuserade på huruvida hundar kan känna skuldkänslor eller inte.

Man instruerade en grupp ägare att hindra sina hundar från att äta en godis. När ägarna lämnade rummet erbjöd forskarna dem godisen.

Vissa hundar valde att äta godisen medan andra inte gjorde det, eftersom de kom ihåg ägarens kommando. När ägarna kom tillbaka så tillrättavisades alla hundar, och vare sig de ätit godisen eller inte så såg alla ut att skämmas.

Detta antyder att hundar egentligen inte kan känna skuld. Det klassiska “skuldfyllda” ansiktsuttrycket är bara ett svar på en tillrättavisning eller utskällning.

Den övervägande majoriteten av all forskning som utförs med hundar visar mänsklighetens önskan att bättre förstå dessa älskade djur.

Deras otroliga sensoriska och känslomässiga förmågor öppnar upp en värld av möjligheter, från skydd och terapi till upptäckt av sjukdomar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.