Hur du kan behandla ringorm hos hästar

Trots alopeci och att huden flagar vid lesioner påverkas inte hästens hud av denna svamp. Läs dagens artikel för att ta reda på mer om hur man kan behandla ringorm hos hästar.
Hur du kan behandla ringorm hos hästar
Paloma de los Milagros

Skriven och verifierad av Biolog Paloma de los Milagros.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Ringorm hos hästar är en av de vanligaste och mest smittsamma dermatologiska sjukdomarna som dessa djur kan drabbas av. Faktum är att människor också kan drabbas av denna svamp. Genom att förstå dess tidiga stadier blir det därför enklare att diagnostisera och förhindra spridningen, vilket är nödvändigt för att behandla ringorm.

Ringorm hos hästar är också känt som dermatofytos. Det är en infektion av en svamp som drabbar hudens ytliga vävnader och päls. Svamparna som är ansvariga för detta tillstånd är Trichophyton equinum och Trichophyton mentagrophytes.

Spridningen av ringorm till hästar sker genom direkt exponering för svampen som ofta finns i jord. Direkt kontakt med sjuka människor eller djur är också en vanlig orsak till smitta.

Även kontaminerade saker – specifikt saker som används för ryktning – kan sprida ringorm. Nedan kommer vi att berätta mer om hur du kan behandla ringorm.

Diagnos och sjukdomens faser

Ringorm hos hästar syns oftast i form av döda celler på huden och hårbotten i cirkulära fläckar som även drabbas av alopeci och som flagar. De områden som utsätts för mest friktion, som till exempel där träns och sadel sitter, har störst risk för att drabbas av smitta. Infektionen kan även spridas till andra områden på kroppen.

Om du märker av något av de initiala symptomen – sårskorpor, flagande hud eller klåda – bör du kontakta en veterinär. En tidig diagnos kan man göra genom att analysera pälsen nära lesionen för att förhindra spridningen av svampen till resten av kroppen. Det kommer även att minska risken för att den smittade hästen sprider vidare svampen till andra djur eller människor.

Att bekräfta ringorm hos hästar genom positiva svampkulturer är det mest pålitliga sättet att diagnostisera. Detta kräver dock speciell laboratorieutrustning och en odlingsperiod på upp till tio dagar.

Därför diagnostiserar veterinärer oftast genom att titta på päls och hudflagor i ett mikroskop för att snabba på processen. Båda teknikerna är vanliga för att bekräfta ringorm hos andra däggdjur, inklusive människor.

klappa-en-hast

Samtidigt som infektionen utvecklas kommer även att symptomen göra det. Detta inkluderar klåda och pälsförlust samt symptom som rodnad och svullnad. Förutom i de allvarligaste fallen kommer spridningen av dessa svamplesioner inte att påverka de levande hudcellerna.

Behandla ringorm hos hästar

Som vi redan nämnt ovan är det viktigt att snabbt diagnostisera när det handlar om ringorm. Oftast brukar infektionen försvinna under rätt förhållanden. Dessa förhållanden inkluderar att praktisera god hygien, isolera det smittade djuret och desinficera stallet.

Generellt sett svarar de flesta hästar som drabbas av ringorm – inklusive dräktiga märrar – positivt på rengöring med enilkonazol. Teträdolja kan man använda som ett mindre aggressivt svampdödande medel om du vill ha ett naturligare alternativ. Oavsett vilket man väljer bör en veterinär som är specialiserad på hästar vara den som avgör dosen och frekvensen på administreringen.

Utöver lokal behandling är det också viktigt att noggrant rengöra alla ytor och saker som kan ha varit i kontakt med djuret. Detta är väldigt viktigt för att övervinna sjukdomen och risken att sprida den vidare.

Häst med människa

Ägare måste vara försiktiga när de rengör stallet samt när de behandlar den drabbade hästen. Detta innebär att de har på sig lämpliga skydd för att undvika att bli smittade av eller sprida svampen. Att använda engångshandskar, dräkter, trasor etc. och se att slänga allt på rätt sätt efter användning är viktiga aspekter som du inte bör glömma.

Utforma ett interventionsprotokoll som garanterar isolering av det smittade djuret och även säkerheten för andra djur och människor. På så sätt kommer du att bli av med smittan. Därför är symptomen lätta att hålla under kontroll trots att ringorm är ganska vanligt, det vill säga om du svarar på ett konsekvent och korrekt sätt.

 


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.