Hur gammal är din katt i människoår?

Hur gammal är din katt i människoår?

Senaste uppdateringen: 09 september, 2018

De säger att ett år i en hunds liv kan likställas med sju mänskliga år. Med denna formel kan man på ett ungefärligt sätt räkna ut i vilket livskede hunden befinner sig i. Men hur gammal är din katt? Det ska vi berätta i dagens artikel.

Det verkar som att samma metod med 7*1 används för katter, men enligt experter har katters livslängd ökat på senare år. Därför stämmer inte denna formel riktigt längre.

Hur länge lever katter?

Kattungar i gräset

Att besvara dessa frågor är inte bara till för att stilla vår nyfikenhet; det kommer även hjälpa dig att förstå din katt längre så att du kan möta dess behov bättre.

Enligt Cornell University i USA är dagens katter med långlivade än de var för ett par decennier sedan. Normalt sett levde katter relativt korta liv och blev sällan mer än sex år gammal, vilket är ungefär 42 i människoår. Men katternas snittålder har ökat tack vare modern omvårdnad, näring och veterinärvård.

Normalt sett anses en katt vara gammal när den är tolv år gammal. Men många katter drabbas av åldersrelaterade problem mellan åldrarna 7-12. Med andra ord är ingen katt den andra lik, och vi kan inte säga att alla katter dör vid samma ålder.

Enligt Journal of Animal Research är den väntade livslängden för en katt redan 16-21 år, men tack vare framsteg inom veterinärmedicinen kan vi redan gå bortom detta. Det är en stor prestation! Det finns till och med katter som når 30 års ålder. Detta är långt bortom vad den motsvarande människoåldern skulle vara om vi använder formeln vi nämnde i början.

Hur gammal är din katt? Du kan räkna ut det

Eftersom den väntade livslängden för katter ökar så innebär det att formeln vi nämnde inte är lika pricksäker längre. En 2-årig katt är faktiskt närmare 21 människoår än de 14 år som formeln skulle ge (7*2 = 14).  Efter två års ålder anser man det nu vara korrekt att räkna varje kattår som fyra människoår.

Om vi tar en katt som är tio år som exempel så skulle de två första åren i dess liv räknas som 21 människoår. Vi har därefter 8 kvarvarande kattår som multipliceras med fyra: 4*8 = 32. Därefter behöver vi bara addera 21 till 32, vilket ger oss 53. En katt som är tio år är med andra ord 52 människoår.

Om uträkningar inte är din grej finns det även flera kalkylatorer på internet som gör dem åt dig.

Lever katter längre än hundar?

Katt med hund

Även om många tror att dessa husdjur har ungefär samma livslängd, har detta blivit allt mindre sant under årens lopp. Snittåldern för en hund är 10-12 år. Men i vissa exceptionella fall kan katter bli upp till 30 år. Så vad är anledningen bakom denna skillnad? Inget är fastställt, men det verkar som att katters hygien och lugna livsstil spelar en roll.

Att känna till ditt husdjurs ålder i människoår kommer hjälpa dig att ge det den uppmärksamhet och vård det behöver.

Vi vet att husdjurs liv skiljer sig från människors, och ålder påverkar alla annorlunda. Därför är det viktigt att veta hur och när man ska agera. Men som vi nämnde tidigare lever varje djur i sin egen lilla värld, så du måste hålla koll på din katt för att slå fast vad som pågår i dess liv.

Så hur gammal är din katt i människoår?


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.