Hyperparatyreos hos hundar: hur påverkar det dem?

Hyperparatyreos är ett tillstånd som karaktäriseras av en onormal utsöndring av bisköldkörtelhormon. Detta hormon är involverat i olika processer i kroppen.
Hyperparatyreos hos hundar: hur påverkar det dem?

Senaste uppdateringen: 06 februari, 2020

Sköldkörtlarna är små körtlar i halsen med en karaktäristisk fjärilsform. Ibland slutar en eller flera att fungera som det ska, vilket leder till tillstånd som hyperparatyreos hos hundar, katter och andra raser.

Vad är hyperparatyreos hos hundar?

Hyperparatyreos definieras som ett tillstånd där bisköldkörteln (ett av fyra ärtstora organ i sköldkörteln) skapar för mycket bisköldkörtelhormon.

Detta leder till förlust av kalcium från benen och högre koncentration av kalcium i blodet. Symptomen inkluderar bensmärta och njurproblem.

Bisköldkörteln är liten och spelar en vital roll i att reglera kalciumnivåernaDen utsöndrar bisköldkörtelhormon, som ökar mängden kalcium i blodet och även påverkar tarmar, ben och njurar.

En av de huvudsakliga funktionerna hos detta hormon är hydroxylering av vitamin D i njurarna. Denna aktivering utlöser en serie reaktioner och aktiverar proteinerna som reglerar kalciumabsorptionen i tarmarna.

Typer

Denna sjukdom delas in i två grupper som kallas för primär hyperparatyreos och sekundär hyperparatyreos.

Primär hyperparatyreos

Detta inträffar när en förändring i bisköldkörteln uppstår. Den huvudsakliga konsekvensen av det är utsöndringen av stora mängder bisköldkörtelhormon.

Den huvudsakliga orsaken är i sin tur närvaron av adenom (en icke-cancerös utväxt). Ibland kan det dock även vara resultatet av carcinom (en cancerös utväxt) eller hyperplasi (förstoring av körteln).

Hyperutsöndring av hormonet får kroppen att återabsorbera kalcium från olika regioner, vilket orsakar hyperkalcemi.

Denna hyperkalcemi leder i sin tur till förändringar i olika delar av kroppen, såsom njurarna, de lägre urinvägarna, hjärtat, etc.

Trött hund på golvet

Sekundär hyperparatyreos hos hundar

Denna typ har två undergrupper. Detta tillstånd är ett homestatiskt svar som utlöses av låga nivåer av joniserat kalcium i blodet.

Sekundär hyperparatyreos orsakad av njurarna inträffar som ett resultat av en svacka i kalciumkoncentrationen i blodplasman. Detta leder till ökat hormonutsläpp och minskad glomerulär filtrering.

Näringsmässig sekundär hyperparatyreos är å sin sida ett metaboliskt tillstånd som orsakas av hyperutsöndring av hormonet ifråga under lång tid.

I båda fallen spelar kalcium en viktig roll. Kalcium är en strukturell komponent hos ben och tänder, och det är därför ett essentiellt mineral för kroppen.

Det har även en serie andra användningar, inklusive att agera som en intracellulär budbärare och att delta i processer som blodlevring och muskelsammandragningar.

Effekterna av hyperparatyreos hos hundar?

Generellt sett är det ganska ovanligt att hundar drabbas av denna sjukdom, och katter än mer så. Normalt sett är det bara äldre djur som drabbas.

Hund får spruta

Prognosen kommer variera beroende på symptomen djuret uppvisar. De vanligaste är polyuri (ökade mängder urin), inkontinens, muskelsvaghet, kräkningar och skakningar.

Prognosen blir värre om veterinären upptäcker närvaron av njurproblem.

För att diagnostisera hyperparatyreos måste veterinären först ta ett blodprov. Detta kommer låta vederbörande bekräfta huruvida djuret är drabbat samt slå fast dess generella hälsa.

En behandlingsplan kommer sedan arrangeras baserat på provresultaten. Om man upptäckt hyperkalcemi måste behandlingen påbörjas direkt, även om man inte är säker på den exakta orsaken.

Om det finns en bisköldkörteltumör lär behandlingen nästan helt säkert föreslå en av två behandlingar. Den första är att ta bort tumören med kirurgi och den andra en mindre aggressiv behandlingsform, som ablation.

Storleken hos tumören kommer avgöra vilket alternativ som är bäst.

Efter operationen kommer veterinären bevaka kalciumnivåerna i blodet. I vissa fall kan djuret utveckla hypokalcemi efter operationen, i vilket fall det måste behandlas med vitamin D och kalcium.

Det är viktigt att vara medveten om att behandlingen kommer variera beroende på hur allvarligt tillståndet är. Veterinären kommer framförallt försöka kontrollera skada som hundens njurar drabbats av.

Detta kanske intresserar dig
Hypertyreos hos katter: orsaker och behandlingar
My Animals
Läs det My Animals
Hypertyreos hos katter: orsaker och behandlingar

Du kanske blir förvånad av att höra att våra husdjur också kan drabbas av hypertyreos. I dagens artikel kommer vi prata om hypertyreos hos katter.