7 intressanta fakta om garfågeln

Garfågeln är en fågel som har varit utdöd sedan 1800-talet och tillhör familjen alkor. Ordet "pingvin" existerar tack vare dem.
7 intressanta fakta om garfågeln
Sara González Juárez

Skriven och verifierad av Psykolog Sara González Juárez.

Senaste uppdateringen: 26 december, 2022

Garfågeln dog ut 1852 trots människans ingripanden och åtgärder. Dess sorgliga historia är inte ny, den liknar många andra som har orsakats genom historien, till exempel dronten.

För att hylla denna fågel och lära känna den lite bättre finns här några märkliga fakta om den och dess egenskaper. Den var ett majestätiskt, självsäkert och fredligt djur som fortfarande borde finnas kvar på vår planet. Missa inte den här artikeln.

Nya fakta om garfågeln

Garfågeln (Pinguinus impennis) är en utdöd art av fågel från familjen Alcidae. Den påminde mycket om en pingvin och fyllde lite av samma nisch fast på det norra jordklotet. Låt oss ta en titt på några intressanta fakta om den.

1. Den första “pingvinen”

Garfågeln var den första fågeln som fick detta namn. Ordet pingvin härstammar från det walesiska pen gwyn, som betyder “vitt huvud”. Detta syftade på de vita fläckarna på båda sidorna av huvudet.

I samband med utforskningen av Antarktis började upptäcktsresanden kalla fåglarna där (dagens pingviner) för samma namn.

2. Den levde på norra halvklotet

Till skillnad från dagens pingviner bodde garfågeln i nordatlantiska områden och flyttade långt söderut efter häckningssäsongen. Rester har hittats i Gibraltar och Florida, de sydligaste platser som hittills har upptäckts.

Dess likheter med de pingviner vi känner till i dag beror på evolutionär konvergens, precis som fallet är med lunnefågeln (Fratercula arctica). Båda utvecklade liknande egenskaper efter olika evolutionära linjer.

3. Deras ägg vägde nästan ett halvt kilo

Dessa fåglar var monogama, de brukade behålla samma partner hela livet. Båda föräldrarna skapade boet tillsammans och tog hand om ett enda ägg. Ägget var cirka 13 centimeter långt och vägde lätt 400 gram.

En extra kuriositet är att fläckarna på deras huvuden förändrades under häckningssäsongen. De gick från att vara två rundade vita pigmenteringar till att ta formen av ett band som sveper runt huvudet.

4. De största i sin ordning

Garfågeln var känd för att vara den största fågeln i ordningen vadarfåglar. Den var en meter hög och kunde väga upp till 5 kg, en ganska låg vikt men nödvändig för att vara smidig i vattnet.

5. Anpassningar av konvergent utveckling

Även om dess näbb mer liknar lunnefågelns näbb, tog anpassningarna till vattenlivet samma väg som hos pingvinerna. Simfötter, en vit buk med svart rygg och vingar som förvandlats till fenor gjorde att fågeln kunde överleva i kallt vatten och simma i det på ett elegant sätt för att fånga den fisk som den livnärde sig på.

6. Dess passage genom förhistorien

Även om denna fågel dog ut på 1800-talet hade den funnits på jorden sedan neogenperioden för 3600 miljoner år sedan. Denna period kännetecknades av den redan betydande differentieringen av de moderna däggdjurs- och fågelfamiljerna.

Under denna period var klimatet måttligt och orogenes förekom på norra halvklotet, även om Medelhavet torkade ut. De första stora tångskogarna dök upp i havet och gräs blev allestädes närvarande. Det var också under denna tid som de första aporna uppträdde.

7. Lär känna historien bakom dess utdöende

Som en sista kuriositet får man inte förbise historien bakom den här artens utdöende. Det är en process som alltjämt inträffar idag, förutom många andra faktorer som inte får glömmas bort.

Förhistoria: Eftersom de är fredliga, stora, flyglösa fåglar tjänade de som en källa till föda för vår art i förhistorisk tid. Rester av dessa fåglar hittades i paleolitiska områden, vilket fungerade som bevis.

Senare delen av 1500-talet: Under det här århundradet hade garfågeln redan försvunnit från den europeiska kontinenten. Några populationer fanns fortfarande kvar i Nordamerika, men de skulle vara de sista som överlevde så långt söderut.

1700-talet: Under den här perioden, som kännetecknades av expeditioner av naturforskare som försökte hitta nya arter och katalogisera dem, stannade sjömännen till för att köpa kött och ägg från storlommen. I slutet av detta århundrade hade de inte setts i norra Europa på många år.

Garfågeln

1800-talet: Under den här perioden fanns de enda exemplaren kvar på några eländiga öar utanför Island.

Endast en rest fanns kvar på ön Geirfuglasker på Island, där kyrkans munkar tog ut ett högt pris för att ge folk tillträde. Dessa fåglars öde tog dock slut 1830, då en jordbävning sänkte en av kyrkorna under vatten.

I mitten av 1800-talet, 1852, upptäckte fyra upptäcktsresande ett par garfåglar i sitt bo, de dödade dem, och inga andra exemplar syntes igen.

Detta kanske intresserar dig

Ekologisk balans: vad är det och vilka faktorer förändrar den?
My Animals
Läs det My Animals
Ekologisk balans: vad är det och vilka faktorer förändrar den?

Uttrycket "ekologisk balans" avser den uppsättning processer som gör att ett ekosystem kan uthärda över tid.  • Pinguinus impennis (great auk). (s. f.). Animal Diversity Web. Recuperado 29 de septiembre de 2022, de https://animaldiversity.org/accounts/Pinguinus_impennis/
  • Bengtson, S. A. (1984). Breeding ecology and extinction of the great auk (Pinguinus impennis): anecdotal evidence and conjectures. The Auk101(1), 1-12.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.