Kan p-piller för katter påverka kattens hälsa?

I dagens artikel kommer vi svara på frågan huruvida p-piller kan påverka kattens hälsa och vilka bieffekter som finns.
Kan p-piller för katter påverka kattens hälsa?

Senaste uppdateringen: 20 juli, 2019

Att kastrera katten är det bästa sättet för att undvika att den blir dräktig, men vissa ägare föredrar andra metoder som är mindre drastiska. Ett exempel på detta är p-piller för katter. I dagens artikeln kommer vi ta upp huruvida de påverkar kattens hälsa.

P-piller för katter: vad man bör känna till

Många ägare vill förhindra att husdjuren får ungar, men de vill inte kastrera eller sterilisera dem. I andra fall kanske djuret har ett hälsoproblem – som ett hjärtproblem – vilket innebär att det inte kan genomgå kirurgiska ingrepp.

Det kan också vara fallet att honan håller på att återhämta sig från en operation eller en sjukdom, vilket gör det svårt för henne att bli kastrerad. I dessa fall kommer veterinären att rekommendera en alternativ behandling: p-piller, som påminner om de som tas av kvinnor. Dessa mediciner tas oralt och syftet är att katter och hundar inte ska bli dräktiga.

För att dessa piller ska vara effektiva är det väldigt viktigt att man följer instruktionerna noga. Detta innebär att man inte kan glömma bort att ge katten sin dos, och man måste följa veterinärens instruktioner.

Det bästa sättet att göra detta är att gömma pillret i maten. Det är bäst att använda mjuk mat som tonfisk, paté och blött foder. Detta kommer se till att katten får i sig allt.

Ägare som öppnar mun på katt.

Injektioner är ett annat sätt att se till att katten inte blir dräktig. Veterinären kommer ge ditt husdjur dessa injektioner varannan månad enligt lämpliga riktlinjer. Nackdelen med denna behandling är att man måste ta med katten till veterinären.

Kommer p-piller riskera kattens hälsa?

Som du säkert vet kommer den behandling som baseras på syntetiska hormoner inte att vara helt säker för ditt husdjur, speciellt inte om den utförs under en lång tid. P-piller bör bara användas som en sista utväg. De bör därför bara användas om katten inte kan kastreras, för dessa piller har skadliga bieffekter på kattens hälsa.

En av de främsta konsekvenserna är att de ökar risken för tumörer och bröstcancer. Detta beror på den hormonella obalansen i fortplantningssystemet.

Dessa piller ökar dessutom risken för olika infektioner, främst i livmodern.

Katt vid matskål.

Det är inte bara kattens hälsa som kommer påverkas. Beteendet kommer också förändras och katten kommer bli mer passiv. Den kommer inte vilja leka eller vara lika aktiv som innan, och den kommer ha större matångest, vilket kan resultera i att den blir överviktig. Det finns också vissa fall där katten har tappat en del av sin päls.

Andra risker med p-piller för katter

Du bör också vara medveten om att denna metod inte är 100% effektiv. Den kan också orsaka oregelbundna cykler som kan resultera i dräktighet. I högriskfallen kan dräktigheten påverka kattens liv samt hennes ungar. Vissa kattungar kan födas med missbildningar och dö inom några timmar. För modern kan det vara livsfarligt om ungarna dör i livmodern. Anledningen till detta är att det kommer bli svårt att föda dem.

P-piller kan ha skadliga effekter på kattens hälsa, så de bör bara användas som en sista utväg då man inte kan utföra kastrering. Experterna rekommenderar inte heller att man utför denna behandling under en lång tid. Man bör alltid kombinera den med periodiska besök hos veterinären.

Detta kanske intresserar dig
Hur gör man för att ge piller till katten på rätt sätt?
My Animals
Läs det My Animals
Hur gör man för att ge piller till katten på rätt sätt?

Alla som bor med en katt vet hur svårt det är att ge piller till katten. Katter är oftast väldigt fientliga mot veterinärer och allt relaterat till...


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Murray, J. K., Mosteller, J. R., Loberg, J. M., Andersson, M., & Benka, V. A. W. (2015). Methods of fertility control in cats: Owner, breeder and veterinarian behavior and attitudes. Journal of Feline Medicine and Surgery. https://doi.org/10.1177/1098612X15594994

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.