Hur man löser magbesvär hos hundar – följ dessa tips

Hur man löser magbesvär hos hundar – följ dessa tips

Senaste uppdateringen: 20 november, 2018

Att hundar drabbas av besvär i mag- och tarmkanalen är vanligare än du kanske tror. De flesta fall må vara milda och flyktiga, men det är alltid bra att vända sig till en tillförlitlig veterinär om magbesväret kvarstår eller förvärras. Om du är van vid magbesvär hos hundar, följ dessa tips:

Tecken och orsaker till magbesvär hos hundar

De vanligaste tecken som tyder på magbesvär hos hundar kan vara:

Illamående hund
Upphovsman: LuAnn Snawder Photography
 • Diarré
 • Kräkningar
 • Flatulens
 • Aptitlöshet

Vanligtvis orsakas dessa symtom av:

 • Utgången mat
 • För stort matintag
 • Allergier
 • Virus eller bakterier
 • Påfrestning
 • Ångest

Om din hund lider av mag- och tarmbesvär följ dessa tips för att lösa dem. Kontakta alltid en tillförlitlig veterinär för bästa möjliga resultat.

En lämplig kost för hundar med känsliga magar

Vilken är bästa kosten för en hund med känslig mage?

Innan du fattar ett beslut om hur kosten ska vara är det viktigt att ta hänsyn till ditt husdjurs särskilda egenskaper. Särskilt i fråga om magbesvär hos hundar. Det mest lämpliga man kan göra i en sådan här situation är att se till att din hund inte saknar fiber i sin kost. Genom att tillsätta detta säkerställer du en god mag-tarmpassage.

För att därefter ta reda på vilken sorts mat din fyrbenta vän behöver vid varje skede av sitt liv ska du vända dig till en tillförlitlig veterinär. Du kan också be veterinären att hänvisa dig till en specialist i animaliska födoämnen.

Och även om det finns mat som är avsedd för djur med känsliga magar, bör du alltid kontakta en expert innan du köper något. Det här avgör det lämpligaste alternativet för din hund.

Andra faktorer att ha i åtanke vid när din hund har magbesvär

Några andra saker du bör tänka på om din hund har magbesvär är:

 • Se till att din hund har gott om rent, friskt vatten. Ha i åtanke att smutsigt vatten, eller spår av matrester i vattnet, kan leda till olika smittor. Å andra sidan bör vattnet inte vara för kallt eftersom det kan orsaka kylning och obehag i din hunds mage.
 • Se till att din hund inte hetsäter. Det kan antingen bero på ångest eller stress, men vissa hundar äter maten alltför fort. Det bästa sättet att förhindra detta beteendemönster är att dela upp din hunds mat i flera portioner om dagen. Det brukar vanligtvis rekommenderas att mata den tre gånger per dag. Om din hund hetsäter för att den vistas bland andra hundar (och kanske är rädd för att få slut på mat) är det mest lämpligt att mata varje hund var för sig.
 • Ändra inte din hunds kost, såvida det inte rekommenderats av en tillförlitlig veterinär eller näringsfysiolog. Hundar brukar inte vara mottagliga för förändringar i sina matvanor.

Andra tips för att förebygga mag- och tarmbesvär hos hundar

Magbesvär hos hundar

Andra faktorer du bör tänka på för att förebygga magbesvär hos din hund är:

 • Låt inte din hund äta från sopor eller annat skräp, inklusive olika typer av föremål. Det finns hundar som har tendenser att förtära allt de hittar i sin väg, på gatan, parken eller i papperskorgar. Var uppmärksam på om din hund besitter denna vana så att du kan motverka den.
 • Håll din hund borta från ämnen som kan orsaka förgiftning. I detta fall kan det handla om bekämpningsmedel, råttgift, frostskydd och även några typer av växter och läkemedel. Om djuret kräks eller har diarré och du misstänker att den är förgiftad, försök ta reda på vad hunden åt och gör ett omedelbart besök hos veterinären.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.