De gröna markattornas anti-drönaralarm

Gröna markattor är betydligt känsligare än andra arter. De har ett anti-drönaralarm som varnar då dessa irriterande manicker kommer nära.
De gröna markattornas anti-drönaralarm
Eugenio Fernández Suárez

Skriven och verifierad av Veterinär Eugenio Fernández Suárez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

De gröna markattorna är en art som man inte känner till så mycket om. En ny studie har dock beskrivit markattornas anti-drönaralarm, som de använder för att varna varandra.

Gröna markattor och drönare

De flygande drönarna har blivit ett riktigt problem. Inte bara för människor, utan även för naturen. Dessa apparater gör djuren väldigt stressade, vilket blir uppenbart för varje person som studerar dem.

Det mest välkända exemplet på denna form av teknologiska trakasserier är en video av en björn i snön, och den blev viral kort efter att den släppts.

I den försöker några björnungar att klättra upp för att nå sin mor samtidigt som modern försöker smälla till en drönare.

Apa som sitter i träd.

Det verkar också som att björnarna inte är de enda djuren som störs av dessa apparater.

De gröna markattorna ser dem som ett irritationsobjekt och känner sig hotade av dem, vilket har gjort att de utvecklat ett eget anti-drönaralarm.

Detta är inte någon ny företeelse hos primater av släktet Chlorocebus. De flesta av dem är välkända för sin förmåga att utveckla ett alarm för varje rovdjur som de ser.

De har olika sorts strategier för att hantera dessa hot och bli av med dem.

Hur fungerar de gröna markattornas anti-drönaralarm?

Denna primats fantastiska kommunikationsförmåga är definitivt något som bör studeras mer. Då de exempelvis ser en leopard så kommer de direkt att skrika ut sina alarm.

De tittar också upp direkt då de hör en örn, och när de hör att det varnas för en orm så kommer de resa sig upp.

Det finns inte några studier som täcker detta beteende hos alla medlemmar av släktet Chlorocebus, och alarmen kan skilja sig åt.

Bild på grön markatta.

Primatologen Julia Fischer ledde nyligen en intressant studie där man flög ett antal drönare nära 80 gröna markattor.

Hon spelade in de varningsljud som dessa primater gjorde och spelade sedan upp dem för 16 av dessa markattor, som reagerade då de hörde inspelningarna.

Detta verkar tyda på att detta är ett läte som resten av aporna känner till. Det har dock även visat sig att de yngre aporna måste lära sig från de äldre.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Burns-Cusato, M., Cusato, B., & Glueck, A. C. (2013). Barbados green monkeys (Chlorocebus sabaeus) recognize ancestral alarm calls after 350 years of isolation. Behavioural processes100, 197-199.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.