När ska man säga "ja" till avlivning?

När ska man säga "ja" till avlivning?
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Avlivning (eutanasi), som endast ska göras på inrådan från veterinär, innebär att man låter sin hund (eller något annat husdjur) somna in i förtid för att djuret ska slippa lida.

Det är ofta en av de smärtsammaste situationerna för alla husdjursägare. Kroniska och allvarliga sjukdomar är de vanligaste orsakerna till att man behöver tillgripa avlivning. Dessa intensiva sjukdomar kommer från en hunds ålder, etc.

Känslomässig kris till följd av avlivning

För ägarna till sjuka eller äldre djur kan avlivning orsaka mycket intensiva känslor av skuld och sorg.

Några av de vanligaste frågorna är: Är det rätt att låta min hund somna in? Kommer han att lida? Ska jag vara med honom när det händer? Får jag ta med mig kvarlevorna efter hans död? Hur kan jag komma över mitt husdjurs död?

Viktiga punkter

Sjuk hund

Det första att komma ihåg är att när veterinären nämner möjligheten till avlivning, beror det på att denne är säker på att hunden lider och den är på väg att gå bort. Detta är den viktigaste punkten.

Livskvaliteten hos ett djur som är sjukt eller har allvarliga fysiska problem på grund av åldern minskar avsevärt. I vissa fall kan hunden inte gå. Den kanske uträttar toalettbehoven inomhus, har intensiv smärta, eller har blivit blind eller döv.

I sådana situationer är det viktigaste att göra att förhindra att ditt husdjur lider. Därför bör du inte känna dig skyldig över att vilja det bästa för din hund, även om det är ett mycket svårt och smärtsamt beslut.

Tvivel rörande djurets lidande vid avlivning

Termen “eutanasi” kommer från grekiska och den betyder “god död”. Som du kan förstå är dess syfte att förhindra att hunden upplever smärta och lidande.

Därför kommer eutanasiprocessen inte att orsaka djuret någon smärta. Det kommer somna in naturligt och fridfullt. Samtidigt finns det även tekniker som hindrar husdjuret från att känna nålens stick när man injicerar substansen för eutanasi.

Ägarens sällskap

Även om det är mycket smärtsamt för ägaren så är det viktigt att hunden inte känner sig ensam under sina sista stunder. Trots att den inte känner någon smärta eller lidande, bör du komma ihåg att den är på ett konstigt ställe – veterinärmottagningen – där många hundar är nervösa.

Därför ger ägaren frid och lugn till djuret. Hunden är omedveten om att den kommer somna in, men den kan vara rädd för att den kommer att bli skadad. Det rekommenderas att vara med hunden under dennes sista minuter för att förhindra att han känner sig ensam.

När det gäller dina känslor som ägare är det viktigt att säga farväl till din hund och känna att du var där under dennes sista minuter. På så sätt blir det mycket lättare att komma över hundens död. En ägare mår bäst av att bevittna att dennes djur inte lider när det dör, utan att det somnar in fridfullt.

Djurets kvarlevor

Ägarna får ta med sig djurets kropp så att de kan begrava det. Även om det verkar som en mycket enkel handling, hjälper det att komma över förlusten av ditt husdjur. Vissa veterinärkontor erbjuder möjlighet att kremera djurets kropp och leverera askan till ägaren.

Att komma över våra husdjurs död

Sjuk hund

En lojal väns död, som en hund, lämnar ett märke på de människor (liksom övriga husdjur) som upplever det. Det finns människor som lever 20 år med sitt husdjur. Detta är en lång resa full av erfarenheter där en stark vänskap skapades.

Att känna sig ledsen, deprimerad och ha brist på aptit är normalt för en person som sörjer sin hunds död. Dessa känslor är en del av att komma över hundens död.

Hursomhelst så sörjer människor sina älskades (inklusive husdjurs) död på olika sätt. Den tid det tar att komma över hundens död kan variera mellan människor. Vissa människor behöver mer tid än andra för att gå tillbaka till sina normala liv och inte känna sig ledsna.


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.