Hur skadlig är passiv rökning för våra husdjur?

Tobaksrök påverkar djuren lika mycket som oss människor, även om risken för sjukdom varierar mellan olika raser. Även cigarettfimpar som kastats på marken kan medföra negativa effekter för djuren.
Hur skadlig är passiv rökning för våra husdjur?

Senaste uppdateringen: 06 januari, 2019

Effekten av cigarettrök på den mänskliga kroppen är ett hett diskuterat ämne, men den påverkar även djurens kroppar. Djur, precis som människor, är benägna att drabbas av olika sjukdomar som orsakas av cigaretter och passiv rökning.

Förvånansvärt lite information finns att tillgå om hur skadlig cigarettrök kan vara för djur. Det är därför den här artikeln är menad att informera dig om de effekter som tobaksrök kan ha på ditt djurs hälsa.

Cigaretter och nikotin

De här orden går hand i hand närhelst vi talar om detta ämnet. N ikotin är en av huvudingredienserna i tobak. När den konsumeras sprids den via blodomloppet, och i cigaretters fall via lungorna, och når på så sätt ut till resten av kroppen.

Nikotin är ofarligt i små doser, men dess negativa effekter multipliceras när det intas i större mängder. I människor skapar det ofta ångest, panikattacker, huvudvärk och kroniska sjukdomar samt olika typer av cancer.

Och vad händer med djuren? Även om de inte är rökare så påverkar tobaksrök dem på samma sätt som människor. Och passiv rökning är faktiskt farligare än aktiv. Beroende på ras och typ kan djuren lida olika mycket av sin ägares dåliga vana. 

De flesta sjukdomar som drabbar både människor och djur eftersom deras kroppar faktiskt inte är så olika. Vad som varierar är risken för att utveckla vissa sjukdomar. Det beror helt och hållet på vilken effekt det har på djurets kropp.

Till exempel så är det större risk för plattnosade så kallade brakycefaliska hundar att utveckla sinusit och lungcancer. Rök koncentreras i högre volym i deras nosar och orsakar stora problem i djurets näsa.

Hur tobaksrök påverkar djur

Olyckligtvis är det inte bara ovanstående sjukdomar som drabbar djuren. Det finns många fler. Sjukdomar varierar mellan katter och hundar och de uppstår i olika allvarlighetsgrader. En ras kan till exempel vara mer benägen att få en särskild sjukdom i förhållande till en annan.

Hundar och passiv rökning

En hunds luktsinne är förmodligen dess bäst utvecklade sinne, vilket gör den väldigt känslig för sjukdomar i andningsvägarna  som oftast relateras till cigarettrökning.

Kvinna röker vid hund

Vissa studier har avslöjat att hundar vars ägare röker löper 40% större risk att utveckla cancer av något slag. Tobak kan orsaka många sorters allergier i djurens kropp speciellt i deras hjärna. Nosen och ögonen är de organ som är mest benägna att drabbas av allergier.

Hundar kan till och med drabbas av aptitförlust när de inte längre kan känna lukten av sin omgivning. Kvävning och svimning är andra problem som kan uppstå av passiv rökning. Om du är en vanerökare och du inte låter frisk luft komma in i ditt hem kan det finnas risk att ditt hund kvävs.

Katter och passiv rökning

Katter är väldigt känsliga för cigarettrök eftersom de rengör sig själva konstant. Rökpartiklar klibbar f ast vid deras päls och katten absorberar dem när den slickar sig. Bland andra sjukdomar finns risken att katter utvecklar cancer i munnen eller andningsvägarna.

passiv rökning hos katter

I vissa fall kan katter uppleva en sorts allergisk reaktion i sina ögon från cigarettrökning. Partiklarna reagerar med ögats slemhinnor vilket får katten att klia sig under lång tid och gråta rikligt.

Cigarettfimpar kan också orsaka sjukdomar eftersom de innehåller rester som förorenar miljön. Det är bäst att slänga cigarettfimpar direkt i soporna eller ta med ett bärbart askfat med lock om du kommer att vistas ute i naturen. Det kan vara en god idé att sluta röka, både för din egen, och för ditt husdjurs skull.

Det finns inte många huskurer för tobaksrelaterade problem. Så det kan vara bra att boka en tid hos din veterinär så fort som möjligt om du tror att ditt husdjur kan ha något problem på grund av detta. Kom ihåg att du genom att röka inte enbart riskerar att skada din egen kropp utan de omkring dig också.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Cohen, A., & George, O. (2013). Animal models of nicotine exposure: Relevance to second-hand smoking, electronic cigarette use, and compulsive smoking. Frontiers in Psychiatry. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2013.00041
  • Cohen, A., & George, O. (2013). Animal models of nicotine exposure: Relevance to second-hand smoking, electronic cigarette use, and compulsive smoking. Frontiers in Psychiatry. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2013.00041

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.