Pussa hundar på munnen – allvarliga infektioner man kan få

Pussa hundar på munnen – allvarliga infektioner man kan få

Senaste uppdateringen: 24 juni, 2018

Vi tenderar att tro att ett fint sätt att visa tillgivenhet är att pussa hundar på munnen eller låta dem ge oss en blöt en. Givetvis är vår älskade hund inte bara ett husdjur – hon är en del av familjen, ytterligare en varelse under vårt tak.

Vissa studier indikerar att det är hälsosamt att pussa hundar på munnen, men sanningen är att det kan sprida sjukdomar och infektioner.

Att pussa hundar på munnen = spridning av infektioner

Näsa mot nos

Det är vackert att känna kärlek för en hund och att uttrycka denna kärlek. Men det kan få negativa konsekvenser, inte bara för hunden, utan även för människan. Att ha för mycket nära kontakt med hundar främjar överföring av bakterier och virus. Detta kan öka risken för tandsjukdomar.

Enligt en studie från japanska forskare vid University of Osaka, ledda av Dr. Yoji Yamkazi, anser många att hunden är ytterligare en familjemedlem. Av denna anledning ser de inget fel med att pussa dem på munnen eller i ansiktet.

Studien fann dock att individer som gör detta löper högre risk att bli sjuka, eftersom husdjuren överförde virus som hundar ofta drabbas av.

Forskarna analyserade hälsan hos 66 hundar och deras ägare, såväl som veterinären och volontärer vid djurhem. Resultaten var slående – i majoriteten av fallen hade personerna som ofta pussade sina hundar bakterier i munnen som orsakar parodontit.

Detta är en väldigt allvarlig infektion som skadar ben och ligament som stödjer tänderna, vilket ökar risken för att tänderna ska lossna. Samtidigt hade hundarna bakteriella karaktärsdrag hos människor i sina munnar.

Även om bakterierna hos människor och hundar är olika, kan de fortfarande överföras genom pussar och annan fysisk kontakt.

Vad händer när du pussar din hund?

Om du är en av de personer som sover med ditt husdjur eller gillar att pussa hundar på munnen eller i ansiktet är det viktigt att komma ihåg att de kan ha fästingar, vilket kan leda till borrelia.

Men hur kan pussar på hundar leda till att vi drabbas av denna allvarliga sjukdom? Hundar tenderar att slicka sig själva där de har fästingar eftersom de orsakar smärta eller irritation. De kan även försöka bita bort dem.

Dessa parasiter spenderar lång tid med att hålla sig fast i djurets hud och suga dess blod. Hundar kan också drabbas av sjukdomen, vilket de sedan överför till människor via saliven.

En annan infektionsrisk med pussar är rabies. Ja, rabies drabbar inte bara djur, utan även människor. Och den överförs genom saliv! Hos hundar orsakar den hög feber, aggressivt beteende och till och med döden om den sprids till hjärnan.

En allvarlig konsekvens av att pussa hundar på munnen – parvovirus

Kvinna med dobermann

Denna sjukdom är mycket smittsam, och de två infektionsrutterna är saliv och avföring. Parvovirus är så motståndskraftigt att det kan överleva under lång tid i extrema klimattillstånd (kyla, värme, torka, fukt, etc.). Det drabbar i huvudsak valpar på upp till fyra månader om de inte vaccinerats.

Detta virus är väldigt smittsamt och kan spridas till människor om de pussar hundar. Raserna som är mest utsatta för parvovirus – som är potentiellt dödligt – är rottweilers och dobermanns. Om vi inte immuniserar vårt husdjur mot denna sjukdom löper de risken att drabbas och sedan föra den vidare.

Av denna anledning rekommenderar vi alltid att djurägare vaccinerar sina husdjur för att förebygga komplikationer. Inte bara för hundarna själva, utan för hela familjen.

Vi råder dig att inte pussa din hund, även om djuret verkar friskt och hygieniskt. Sanningen är att vi aldrig kan veta vad vårt djur varit i kontakt med eller vilka virus och bakterier som lever i dess mun.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.