Rutiner som varje hund behöver i vardagen

Det är viktigt för hundens mentala och fysiska hälsa att den har en rutin: måltider, sömn, promenader och att ha en utsatt lektid är viktigt.
Rutiner som varje hund behöver i vardagen

Senaste uppdateringen: 15 februari, 2019

Hundar är vanedjur. De vänjer sig snabbt vid rutiner och att göra saker vid vissa speciella tidpunkter under dagen. Om dessa saker inte händer så kan de bli förvirrade och även drabbas av depression. Det är därför viktigt att du respekterar hundens vanor och att du känner till de rutiner som varje hund behöver i livet.

Rutiner som varje hund behöver

Måltider

Detta är en av de viktigaste rutinerna för din hund. Det är naturligt för dem att bete sig som om de svälter och att vara redo att sluka allt som de får framför sig, men detta kan kontrolleras enkelt om måltiderna ges vid speciella tider.

Ta först reda på hur många gånger per dag som hunden kommer äta. Detta betyder inte att du bör ge honom tre portioner. Det rekommenderas att hunden äter maten uppdelad på flera portioner. Det finns lugnare hundar som bara äter en gång per dag, men det finns också andra hundar som kan äta tre gånger per dag.

Då du har rett ut hur många gånger hunden kommer äta per dag så välj ut specifika tider som du matar hunden på varje dag. Försök att mata hunden efter att du har ätit själv för att bibehålla hierarkin. Om din hund vet om att han kommer äta på en specifik tid så kommer han inte vara så ängslig eller störa dig innan du har ätit.

Promenader

Din hund kommer behöva gå på promenad regelbundet eftersom dess biologiska behov regleras av deras interna klocka.

Två hundar i koppel.

Om du inte tar ut hunden på en promenad vid samma tid varje dag så kan den börja utföra sina behov i hemmet, även om den inte vill. De kan tappa kontrollen över tarmfloran, och detta kan ge upphov till andra hälsoproblem.

Arrangera en specifik tid för din hunds promenader och försök att rasta den efter att den har ätit. Du bör gå ut med hunden två till tre gånger per dag. Det är dock viktigt att du gör detta vid samma tid varje dag.

Tupplurar

Din hund bör ha uppsatta tider för att sova. Hunden kommer sova hela dagen för hundar behöver mer sömn än människor. På kvällen så är det dock bra om hunden går eller springer runt i hemmet.

Hund som vilar.

Så om du har en specifik tid då du går och lägger dig så är det bra om hunden också håller sig till denna rutin. Även om dina sängtider är instabila så kan du placera hundens säng på en plats där han kan sova lugnt närsomhelst varje kväll.

Lektid

Lektiden är viktig för hundens kognitiva utveckling, men om den leker vid olika tider så kan detta orsaka beteendeproblem. Det kommer bli svårt för din hund att förstå skillnaden mellan allvar och lek.

Varje hund behöver lektid.

Välj en speciell tid för lektiden varje dag och håll dig till detta. Lek med hunden under korta men intensiva perioder och se till att den slutliga är annorlunda så att hunden vet att det är dags att vila.

Förändringar i hundarnas rutin kan göra dem fysiskt och emotionellt obalanserade. Hundens rutin är väldigt viktig och det är inte enkelt att sätta upp en sådan rutin. Det är till och med svårt för folk att hålla sig till sina egna rutiner. Men om du anstränger dig att sätta upp de rutiner som din hund behöver så kommer du få en glad och frisk hund, och ni kommer komma närmare varandra än någonsin förr.

Försök med detta och du kommer se hur bra resultaten bli. Som du redan vet krävs det att man tar ansvar då man har ett husdjur, men det kan ändå vara en trevlig upplevelse. Du behöver bara investera lite tid och energi och ha tålamod.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.