Så vet du huruvida en uppfödare är hederlig

De bra uppfödarna försöker inte bli rika på bekostnad av en tik. De försöker upprätthålla en ras standard på grund av den kärlek som de har för den.
Så vet du huruvida en uppfödare är hederlig

Senaste uppdateringen: 25 mars, 2019

Uppfödare av hundar har funnits över hela världen genom historiens gång. Eftersom det är en viktig fråga kommer vi idag att ta upp vad som gör en hunduppfödare hederlig.

En uppfödares uppdrag

En uppfödare är någon som ägnar sig åt att avla fram särskilda arter. En del föder upp hästar, hundar, katter, fåglar och även fisk. De använder sin intuition, kunskap och fysiska kännetecken hos de djur som de föder upp för att få bästa resultat.

Oftast ägnar sig uppfödaren åt denna process på en plats med hög hygienisk standard, och seriösa aktörer garanterar djurens säkerhet, samtycke och hälsa. De jobbar även nära med veterinärer för att säkerställa djurens hälsa.

Valpar på rad

De hundar som en uppfödare arbetar med bör vara vid utmärkt hälsa och ha rasens mest kännetecknande drag. Man föder avlar aldrig med hundar som har synliga svagheter eller beteendestörningar.

En uppfödare korsar heller inte djur hela tiden, i motsats till vad många tror. Det finns många faktorer som man måste ha i åtanke vid parningar. De handlar om faktorer såsom vilken mängd sömn som honan får och även vilket förhållande hon har till hanen.

De avlar inte för att bli rika

Många uppfödare ägnar sig åt detta arbete för att de älskar rasen ifråga. Det är därför de lägger så mycket ansträngning och stolthet i att ta hand om djuren. Men det finns dessvärre även människor som ser på dem som leksaker. Det är därför bäst att kolla upp en uppfödares rykte och hälsan hos hundarna innan du köper en.

Valpar i bur hos uppfödare

Vem som helst kan inte bli uppfödare

Personerna som har hand om dessa rörelser är specialister på en viss ras. De känner till dragen, styrkorna och svagheterna hos rasen ifråga. De vill givetvis tjäna pengar, men vad som verkligen motiverar dem är kärleken för rasen.

Det är här World Canine Organization kommer in i bilden. De har riktlinjer för klassificering som de använder i samarbete med länders hundorganisationer. I Sverige är detta Svenska Kennelklubben.

Valpar på stockar

En uppfödare måste ha kunskap om rasens psykologi såväl som dess historia, vanliga sjukdomar och beteende. Denne måste även ha ledarskapsfärdigheter. Det handlar inte bara om att ha kontroll över hundarna, utan även att kunna avla dem på bästa sätt.

Uppfödaren måste kunna välja de lugnaste hundarna och hitta anställda som är bäst lämpade för att hålla dem i bästa möjliga skick. Deras jobb involverar även träning av dessa anställda.

Hur avelsprocessen ser ut för en uppfödare

När tikarna löper kan det störa beteendet i gruppen. Därför separeras de från hanarna, så att inga problem uppstår. Det finns även en serie tillstånd som en uppfödare måste ta hänsyn till för att försäkra att parningen går rätt till.

Golden retrievers

World Canine Organization har specifika riktlinjer om dessa parningsprocesser:

  • Förberedelser inför parningen.
  • Om den inte sker i avelscentret så måste man säkerställa att platsen är säker och sanitär.
  • Om tiken orsakar någon skada så tar uppfödaren ansvar för utgifterna. Denne har även hand om att transportera henne.
  • Endast en hane får para sig med tiken. Om han inte vill para sig med henne så får hon inte paras med någon annan hund såvida det inte finns en tidigare överenskommelse om det med ägarna.
  • När det kommer till avkomman så har hanens ägare ingen rätt till dem, såvida man inte har en överenskommelse om det.
  • Om parningen misslyckas är ägaren till hanen berättigad till kompensation från den andra uppfödaren eller att välja ett annat datum gratis.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.