Viktiga säkerhetsåtgärder i bilen för din hund

Ett hundälte kan rädda hundens liv vid en olycka. Det förhindrar dessutom riskfyllda situationer som kan sluta i en tragedi.
Viktiga säkerhetsåtgärder i bilen för din hund
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Husdjuren är en del av familjen och kan därför ha samma fördelar som människorna. Detta inkluderar att man går ut med dem och vaccinerar dem. Men då du åker ut med hunden så bör du se till att du har inrättat viktiga säkerhetsåtgärder i bilen.

En familjemedlem som skyddas av lagen

Ägare anser förstås inte att hunden är ett bagage; dessvärre behandlas den dock som det alltför ofta. På många håll i världen finns det lagar som är menade att skydda dem som färdas i ett fordon med en hund, de andra bilarna, fotgängare och även själva djuret. Hyperaktiva hundar orsakar ofta allvarliga olyckor.

Hund vid rutan i bilen.

Vissa nervösa hundar upplever också att det är traumatiskt att färds i ett fordon. Dessa hundar behöver därför tas om hand på ett speciellt sätt.

Det kan inte bara orsaka förseningar, utan djuret kan även lida mycket. Att resa och åka på utflykt bör vara något roligt och inte en tragedi.

Ansvar och medvetenhet

Det uppskattas att upp emot 50% av alla hundägare inte vidtar säkerhetsåtgärder i bilen när det gäller hunden.

Hund som sitter i en röd bil.

Endast 20% av denna grupp anser att det är ett allvarligt misstag.

Säkerhetsåtgärder i bilen: grundläggande utrustning

För att efterleva gällande säkerhetsstandard och minska risker så kan man installera säkerhetsåtgärder i bilen:

  • En bur för husdjuret som bör vara av samma storlek. Den ska vara tillräckligt stor för djuret att ställa sig upp, men inte alltför bred så att djuret inte rullar från sida till sida då bilen rör på sig. Om det är ett litet husdjur så kan du placera hållaren på golvet eller på baksätet.
  • När det kommer till mellanstora hundar kan du fästa buren i baksätet med ett säkerhetsbälte om det finns utrymme. Om det inte finns det så kommer de behöva åka bakom baksätet om det är en kombi eller halvkombi.
  • Med dessa åtgärder kommer hunden vara säker. Säkerhetsbälten som går över axeln rekommenderas mer än varianter som gör över midjan eftersom de är säkrare vid krockar.
  • Nät som avgränsar sittområdet från eventuella väskor.

Varför det är viktigt att hunden sitter fast under färden

Djurets och de andra passagerarnas säkerhet är beroende av att alla följer reglerna då man reser i bilen. Studier har visat att lösa hundar i bilen kan multiplicera krockkraften med 35 gånger.

Detta innebär att om en hund som väger 25 kg flyger framåt under en kollision då fordonet färdas i över 80 km/h så kommer kraften vid kollisionen att ligga på 875 kg, vilket troligast har dödlig utgång.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.