Senildemens hos hundar: allt du behöver veta

Genom att upptäcka de tidiga tecknen på demens kan din hund leva bra även i hög ålder.
Senildemens hos hundar: allt du behöver veta
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Senildemens hos hundar är praktiskt taget oundvikligt när våra bästa vänner blir äldre. Det är dock möjligt att ta vissa åtgärder för att förbättra deras livskvalitet i sina äldre dagar.

Hjärnan är ett organ med många jobb. Dess ansvar är att tolka och översätta extern stimuli från andra organ. Den är kopplad till och kontrollerar alla kroppens metaboliska processen.

Ett långt liv är synonymt med många glädjefulla och glada delade stunder. Det resulterar dock även i fysisk, psykologisk och emotionell utmattning, inklusive av den kognitiva kapaciteten i hjärnan. Denna regel gäller hundar såväl som människor.

Vad är senildemens hos hundar?

Generiskt talat är demens namnet för alla processer som involverar minnesförlust och försämring av hjärnfunktioner. Åldrande infaller naturligt med uppkomsten av tecken på demens. Nervceller dör och hjärnan förlorar gradvis dragen som karaktäriserar ungdomen.

Sjuk hund

När det kommer till människor är Alzheimers den hjärnsjukdom som orsakar de allvarligaste typerna av demens. Neurodegenerationen är så akut att den radikalt förändrar ens personlighet och beteende, vilket leder till allvarliga identitetsproblem.

Starten på demens

Senildemens hos hundar karaktäriseras huvudsakligen av en progressiv förlust av de sensoriska förmågorna. Syn och hörsel drabbas snabbast. Luktsinnet, som är hundens primära sinne, tenderar att stå emot mer.

I senare skeden börjar djuret även förlora sin kognitiva funktion. I verkligheten är detta en logisk konsekvens av försämringen av sinnena. Han blir inkapabel att känna igen kommandon och uppvisar svårigheter med uppfattningen av tid och rum.

Även om den mest accepterade och frekventa orsaken till demens är åldrande, finns det även andra riskfaktorer. Bland de mest relevanta hittar vi: obalanserat matintag, förgiftning, stroke, hjärnskada och/eller skador av olika natur.

Vad är symptom på senildemens hos hundar?

Som vi talat om kan symptomen på senildemens hos hundar influera deras beteende. Hundar hamnar vanligtvis i den äldre fasen av sina liv vid 6-10 års ålder. Normalt sett kommer symptomen på hög ålder dyka upp tidigare ju större hunden är.

Senila hundar kan ha svårigheter med att lyssna på rop och kommandon från sina ägare. Normalt sett är detta inte ett problem med lydnad, utan hörselförlust.

Samma sak kan ske med synen. Djuret uppvisar vanligtvis svårigheter med att orientera sig själv när det går. När han inte ser föremålen i sin väg kan han springa in i saker eller stöta omkull dem, eftersom han inte ser dem i förväg.

Förlorad känsel

Snart kommer djuret förlora sina fem sinnen. Reaktioner på extern stimuli såsom ljud, dofter och närvaron av andra djur försämras. Han har till och med svårt att känna av människor i hans revir.

Symptomen fortsätter att bli värre, och allvarlig demens kan leda till följande symptom:

  • Förändringar i temperamentet
  • Hyperaktivitet eller ångest
  • Brist på aptit
  • Trötthet, letargi och/eller depression
  • Brist på kontroll över sina fysiologiska behov
  • Förlust av medvetande och slumpmässiga rörelser
  • Fel med minnet, att glömma bort sitt namn och/eller personer han känner

Men senildemens hos hundar kan även utvecklas i det tysta och endast uppfattas i sena skeden. Av denna anledning är periodiska besök hos veterinären viktigt för att bevara deras välmående och diagnostisera eventuella problem tidigt.

Finns det behandling för senildemens hos hundar?

Inget kan förhindra ålder. Men det finns palliativ behandling som stoppar nervcellsförsämringen och förbättrar den kognitiva funktionen.

Veterinären kan administrera så kallade MAOI – monoaminoxidasinhibitorer. Dessa läkemedel besitter nervcellsskyddande egenskaper, eftersom de minskar skadan som orsakas av fria radikaler.

Hund i gräset

Vidare kan naturligt extrakt från ginkgo biloba användas. Denna behandling förbättrar även syresättningen av hjärnan och kan gagna den kognitiva funktionen.

Vidare är det värt att komma ihåg att veterinären är en expert, utbildad för att rekommendera en specifik och lämplig behandling för varje djur.

Hur kan man förebygga senildemens hos hundar?

Högre livskvalitet vid hög ålder beror på hur hälsosamma vanor hunden har som ung. Detta undviker riskfaktorer som kan leda till en acceleration hos demensprocessen.

En balanserad kost samt regelbundet utövande av fysisk träning och rörelser av avslappning är effektiva förebyggande åtgärder. Respektera alltid vaccinationsdatum och utför periodisk avmaskning.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.