Lösningar och symptom på epilepsi hos hundar

Epilepsi hos hundar kan ge upphov till attacker eller konvulsioner som uppstår frekvent.
Lösningar och symptom på epilepsi hos hundar

Senaste uppdateringen: 09 mars, 2019

Det kan bli till ett stort problem för både hund och ägare om hunden får epilepsi, främst för att man ofta inte vet vad man ska göra om hunden får ett anfall. I den här artikeln kommer vi lära dig allt du behöver veta om symptom på epilepsi hos hundar.

Hundar med epilepsi: vad är det?

Då hunden får ett epilepsianfall så drabbas den av skakningar och kramper. Dessa anfall kan orsakas av olika saker, men de anses vara epileptiska då de händer regelbundet.

Då din hund har en onormal elektrisk aktivitet i hjärnan så kommer nervcellerna förändras och orsaka lokaliserade eller generella spasmer. Detta uppstår dock oberoende av vad hunden gör för tillfället. Dessa anfall kan även uppstå då hunden sover, ligger ner eller vilar.

Det finns många orsaker till att hunden drabbas av epilepsi, från hjärntumörer till kongenitala effekter, ärftliga anlag, generella infektioner eller för att den svalt bekämpningsmedel i trädgården.

Det finns också fall då epilepsin orsakas av en förändring i hundens blod. Det kan bero på ökade nivåer av natrium eller kalium-elektrolyt i kroppen. Allt detta gör att nervcellerna får större aktivitet.

Hund som ligger ner hos veterinären.

Hundar med epilepsi, steg för steg

De epileptiska attackerna kan komma utan förvarningar. De kan vara som mest en och en halv minut, även då de flesta ägare upplever att de varar längre. Hunden kommer också känna sig utmattad, som om den hade motionerat under flera timmar.

Anfallets intensitet kommer bero på vilken del av hjärnan som har drabbats. En hund kan få generella eller lokaliserade skakningar. Attackerna uppstår i följande faser:

Den inledande fasen med symptom på epilepsi

Det är vanligt förekommande att hunden har ett annat beteende; att den verkar nervös och rastlös. Detta kan vara symptom på epilepsi. Den kanske konstant försöker få din uppmärksamhet eller skäller. Den kanske även kissar på sig och verkar desorienterad.

Med tiden kommer du lära dig att hantera dessa tecken och du kommer kunna se redan inom några minuter om hunden kommer få en epileptisk attack. Detta är viktigt så att du kan vara förberedd och flytta undan allt som kan skada ditt husdjur.

Fasen med konvulsioner

Din hund kommer börja krypa på marken. Det är då musklerna börjar dra ihop sig. Den kan också börja yla, drägla och utföra ofrivilliga rörelser med lemmarna. Ögonen kan vara öppna men “vita” och den kan även kissa eller bajsa på sig.

Detta är den kritiska fasen då det är som värst. Det är väldigt viktigt att man inser att hunden är medvetslös och att den kan slå sig på något som finns i närheten. Försök att använda en filt eller matta som den kan “ramla på”, och se till att den befinner sig på en lugn och tyst plats. Du behöver också hålla dig lugn själv.

Den slutliga fasen

Då anfallet har slutat kommer hunden hålla sig still ett tag eller röra på sig som om han drömmer. Han kommer därefter känna sig förvirrad, rastlös, desorienterad och kommer inte reagera då du kallar på honom.

Han kanske vill resa sig från golvet, men han kommer lätt snubbla över saker. Under denna tid är det väldigt viktigt att du låter honom slappna av och att du ger honom lite vatten att dricka, samt att du ger honom en matta att sova på tills han återhämtar sig. Se till att rummet är lugnt och välventilerat.

Hund som har kollapsat på golvet.

Finns det några lösningar och kan man göra något åt dessa symptom på epilepsi?

Epilepsi hos hundar är ett kroniskt tillstånd som varar hela livet. Det finns inte några behandlingar. Då det är ärftligt och påverkar hjärnan så finns det väldigt få medicinska eller vetenskapliga framsteg som kan vara till hjälp.

Du kan dock försöka reducera hundens stressnivåer för att motverka framtida anfall eller se till att de blir mindre troliga. Hur? Genom alternativa terapier, som reiki och även akupunktur, men detta bör alltid utföras av en specialist.

Det är viktigt att man kommer ihåg att man bör hålla sig lugn och ge hunden utrymme under en epileptisk attack. Du kommer då förhindra att hunden skadar sig själv under och efter attacken.

Detta kanske intresserar dig
Hur man behandlar hundar med epilepsi
My Animals
Läs det My Animals
Hur man behandlar hundar med epilepsi

Epilepsi är aldrig en trevlig sjukdom. Tyvärr kan hundar också ha det. Följ våra riktlinjer. Läs mer om hur man behandlar hundar med epilepsi.  • Goiz-Márquez, G., Chacón, S. C., Ortiz, H. S., & López, H. S. (2008). Epilepsia en perros. Veterinaria Mexico.


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.