Ta reda på huruvida din hund har dålig syn

Din hund kommer att påvisa uppenbara symptom om den börjar få sämre syn. Men lyckligtvis kan hundar fortfarande upprätthålla en god livskvalitet tack vare deras välutvecklade hör- och luktsinnen.
Ta reda på huruvida din hund har dålig syn

Senaste uppdateringen: 17 februari, 2019

Synen är ett av de viktigaste sinnena eftersom den möjliggör för oss att se vår omgivning så att vi kan gå vart dit vi vill. Tillsammans med andra sinnen får synen hundar att uppfatta världen på ett fungerande sätt. Men vad händer om din hund har dålig syn?

Att tappa synförmågan är förödande för alla djur, men det innebär inte slutet för dem. Hundar har olika sinnen som hjälper dem att förstå sig på den omgivande världen. Vad som ger upphov till blindhet varierar, och att ta reda på om din hund har synproblem är lättare än vad man tror.

Vad som orsakar blindhet

Blindhet är en delvis eller fullständig synförlust i ett eller båda av djurets ögon. Det här tillståndet är vanligare hos äldre hundar, även om det också kan drabba nyfödda valpar. Om hunden drabbas av synförlust kan det vara på grund av ärftliga skäl. Om en av föräldrarna eller morföräldrarna är drabbade är det mycket sannolikt att nästa generation också blir blind i någon grad.

I dessa fall är hundens öga drabbat på olika sätt. Vid födseln kan valpen haft defekter i ögonens struktur. Hornhinnan eller linsen har kanske inte utvecklats fullständigt. I sällsynta fall kan djurets öga saknas, men det händer mycket sällan.

Det finns också andra sjukdomar som angriper hundens syn. Starr och diabetes kan påverka en hunds ögon på samma sätt som en människas.

granskning efter dålig syn

Hur man tar reda på om hunden har dålig syn

Om du är väldigt uppmärksam på detaljer kommer du att märka av förändringar i ögats utseende respektive rörelser. Här är en kort lista på förändringar som kan uppstå i djurets ögon:

 • Rodnad vid ögonvitorna
 • Grumlighet
 • En blå gloria
 • Överdrivet mycket sekret vid ögonen
 • Skada eller blödning

Sjukdomar som influensan påverkar hundens syn. Men andra sjukdomar som grå starr kan göra hunden helt blint. Ibland finns det fall där djurets öga till ytan ser bra ut, men att djuret påvisat udda beteenden.

Här är några exempel nedan:

 • Svårigheter att hitta ägaren, även om den bara står några meter ifrån
 • Ständiga kollisioner med föremål
 • Oförmögen att känna igen dig vid första ögonkastet
 • Dåligt mörkerseende
 • Svårigheter att hitta sina leksaker eller matskålar
 • Att ständigt sniffa mot marken istället för att titta rakt framåt

De sistnämnda symptomen är mer märkbara när du är ute och rastar hunden. Under perioder tvingas du ropa på hunden för att den med säkerhet ska kunna hitta dig. I mer allvarliga fall kan man märka av att hunden är ängslig innan ni går ut. Då har hunden utvecklat en rädsla för att äventyra sig ute i det okända.

Om din kamrat upplever samtliga symptom finns risken att din hund har en dålig syn. I såna fall är det lämpligt att ta hunden till veterinären för att granska ögonhälsan. Om det visar sig att den är blind är det inte slutet för hunden.

sjukdom i ögat

Olika sätt att se på världen

Även om synen är grundläggande för hundar (såväl som för alla andra djur) förlitar sig hundar mest på andra sinnen för att observera sin omgivning. Deras luktsinne spelar en nyckelroll för igenkänning av bekanta platser.

Till skillnad från människan är hundens luktsinne starkare, eftersom det möjliggör för den att känna igen vilka den umgås med och vart den är på väg. En hunds öra fungerar på liknande sätt. Örat kan fånga upp frekvenser som är mycket lägre än den som den mänskliga öronkanalen kan uppfatta, vilket gör att hundar kan höra ljud som kommer långt bortifrån.

När valpar föds blinda märker människor knappt av det. Hur kommer det sig? Djuret utvecklar sina andra sinnen till att bli ännu starkare. Synförlusten förstärker alla andra sinnen, vilket gör att dennes uppväxt kommer vara snarlik den hos en vanlig hund.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Plummer, C. (2016) Diagnosing Acute Blindness in Dogs. TODAY’S VETERINARY PRACTICE | An Official Journal of the NAVC.
 • Posporis, C., Beltran, E., Dunning, M., Espadas, I., Gillespie, S., Barry, A. T., & Wessmann, A. (2019). Prognostic factors for recovery of vision in canine optic neuritis of unknown etiology: 26 dogs (2003–2018). Frontiers in veterinary science, 6, 415.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.