Att tänka på när man tar hand om en hund med epilepsi

Att tänka på när man tar hand om en hund med epilepsi
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Att ta hand om en hund med epilepsi handlar om att ge den bättre livskvalitet. Du är den bästa chansen din hund har för att sjukdomen inte ska bli värre.

Epilepsins kännetecken

Idiopatisk epilepsi är en fysisk åkomma som påverkar nervcellerna i hjärnan. Det enda symptomet som sjukdomen uppvisar är själva anfallen. Epilepsi är inte en mentalsjukdom, och epileptiska hundar har därför inga problem med inlärningen eller sin personlighet. De kan njuta av livet och utvecklas ordentligt precis som andra hundar.

Veterinär med hund.

Den främsta orsaken till sjukdomen är ännu inte känd, men då det till stora delar är en genetisk åkomma så finns det vissa raser som löper större risk än andra:

Vad innebär ett epileptiskt anfall?

Forskningen har visat att epileptiska anfalls orsakas av ett överskott av elektrisk aktivitet inom vissa neuroner. Dessa celler blir hyperaktiva och hyperkänsliga, vilket påverkar hjärnans funktion.

Det förklarar varför personer och djur förlorar sin motoriska förmåga under epileptiska anfall. Det kan också förekomma oavsiktliga rörelser, beteendeförändringar och personen kan svimma av.

Diagnos av en hund med epilepsi

Epilepsi hos hundar är något som man bara märker efter det första anfallet. En hund med epilepsi får oftast sitt första anfall då den är mellan 6 månader och 5 år.

Man bör vara medveten om att anfallen också kan vara tecken på mer allvarliga tillstånd som exempelvis hjärntumörer, problem med hjärtat eller levern samt förgiftning.

Då en hund med epilepsi får ett anfall bör du ringa veterinären direkt. Det är viktigt med en tidig diagnos.

Kan epilepsi hos hundar behandlas eller förhindras?

Faktum är att det inte finns någon specifik behandling för epilepsi. Orsakerna till tillståndet är okända, men du kan lindra symptomen och förbättra hundens livskvalitet.

Det är vanligt att veterinärerna skriver ut mediciner för att motverka spasmer. Det är bara veterinären som har tillräckligt med träning och erfarenhet för att rekommendera en behandling, och behandlingen kommer variera beroende på den individuella hunden samt hur sjukdomen har fortskridit.

Hur man tar hand om en epileptisk hund

Epilepsi är inte en livsfarlig sjukdom, men anfallen kan påverka hundens hälsa. Om din hund har drabbats av epilepsi är det viktigt att du tar hand om honom ordentligt för att minska risken för anfall.

Regelbundna besök hos veterinären

Veterinärbesök är den bästa förebyggande metoden för alla sjukdomar. En epileptisk hund bör kollas var sjätte månad. Anfallens intensitet och frekvens har en stor påverkan på hundens hälsa.

Det är även viktigt att man tar blodprover två gånger per år, främst på hundar som får fenobarbital. Höga nivåer av denna kemikalie kan ge upphov till skador på levern och orsaka fetma.

Lämplig medicinering

Det är såklart bäst att undvika stora mängder medicin, men en epileptisk hund behöver rätt medicinering för att hålla kroppen i balans. Anfallen är väldigt påfrestande för hunden, speciellt om det händer ofta. Medicinering kan reducera anfallens frekvens och intensitet, vilket i sin tur skyddar hunden.

Lägre stress

Det har visat sig att epilepsi är relaterat till känslorna. Om en person eller ett djur har haft en stressig dag kommer det finnas en större risk för ett anfall.

Hundens temperament påverkar dess beteende. För att reducera hundens stressnivåer så måste ägaren först förändra sin egen livsstil. Ett fridfullt liv kan inte förändra på generna men det kan minska risken för att hunden får ett anfall.

Grundläggande förebyggande åtgärder

Vaccinering och avmaskning är grundläggande förebyggande åtgärder. Det är också viktigt att hunden äter en bra kost och får regelbunden motion för att stärka sitt immunförsvar. Detta kommer balansera hundens metabolism och motverka fetma och fetmarelaterade risker.

Motion med hunden.

Vad man bör göra när hunden får ett epileptiskt anfall

  • Håll dig lugn och sansad.
  • Placera djuret på en plan och stabil yta så att det inte skadar sig under anfallet. Du kan lägga det på en matta eller några kuddar för att det ska bli mer bekvämt.
  • Försök aldrig ta ut hundens tunga från munnen eller föra in handen i hundens mun. Hunden kan bita sin egen tunga eller dig av misstag.
  • Om veterinären har skrivit ut antikonvulsiv medicin så bör du ge hunden detta.
  • Ge hunden tid till att återhämta sig då anfallet har tagit slut. Placera honom vid en plats där han kan andas och återfå medvetandet.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.