Tips för hur man hanterar löpande tikar

Det första du bör känna till är faserna i processen så att du kan känna igen när den börjar och slutar. En annan viktig sak är när på året hunden löper.
Tips för hur man hanterar löpande tikar

Senaste uppdateringen: 06 maj, 2020

Alla levande varelser har som mål att fortplanta sig och få arten att leva vidare. Naturen och instinkten går inte att förneka, och hundar är inget undantag. Därför ska vi idag ge dig några tips om hur man hanterar löpande tikar.

När du adopterar en tik bör du veta att hennes kropp minst två gånger om året kommer utsöndra en odör som inte kan upptäckas av människor, men som är oemotståndlig för hanhundar.

Löpande tikar: skedena

Tidpunkten i en tiks liv när hon löper för första gången kommer vara mellan 6 och 18 månader. Allt beror på rasen, för ju större hunden är, desto längre tid krävs för att nå könsmognad.

Hundars brunstcykel har många likheter med den mänskliga menstruationscykeln.

Faser i hundars brunstcykel

  • Proöstrus: här påbörjas förändringar i hundens beteende samt blödningar. Detta skede är när hunden genomgår flest hormonförändringar och varar i 6-11 dagar.
  • Östrus: detta är skedet när hunden kan bli dräktig. Under denna korta fas kommer du se flest beteendeförändringar, vilket kan inkludera ökad aggressivitet eller tillgivenhet.
  • Diöstrus: detta skede beror helt på det tidigare. Om hunden blev dräktig kommer detta vara den sista fasen i brunstcykeln. Annars kommer storleken på mjölkkörtlarna öka. Hunden kommer försättas i en form av falsk mjölkavsöndring som vi ska förklara senare.
  • Anöstrus: detta är den sista verkliga fasen hos cykeln om hunden inte är dräktig. Det är en fas av hormonmässig vila som varar i uppskattningsvis fyra månader. Här sker fler toppar och dalar i hormonnivåerna och därför är stadiet perfekt för kastrering.

Mängden brunstcykler eller östrusfaser per år är inte fixerad. Den vanliga mängden kan vara var sjätte månad eller två gånger om året, även om det kan variera mellan en och fyra gånger  per år.

Nu kanske du undrar vid vilken ålder cyklerna slutar. Svaret är att det inte finns någon åldersgräns – de kommer genomgå dem hela livet.

Normalt sett kommer en hund bli dräktig under perioden när hon avger feromoner som attraherar hanar. Men när detta skede är över finns det fortfarande en chans att tiken kan bli dräktig om hanen är speciellt påstridig.

Hund med valpar

Intressant nog försätts många löpande tikar i ett tillstånd av falsk mjölkavsöndring. Det sker trots att de inte är dräktiga, som om deras hjärna har kommit till den slutsatsen felaktigt.

Råd för att hantera löpande tikar

1. Kastrering är rekommenderat om du inte kan garantera att hon inte kommer bli bestigen under löpet. Idag finns det två typer av kastrering av djur: fysisk kastrering och kemisk kastrering. Båda har samma resultat och är inte farliga.

2. Att kastrera en hund är en effektiv åtgärd för att förebygga sjukdomar såsom bröstcancer och vissa livmoderinfektioner. I vissa fall kan det även vara ett bra sätt att förändra hundens attityd.

3. Det är farligt för en hund att bestigas under sin första brunstfas, eftersom hon inte är helt mogen än. Det kan sluta med problem vid födseln. Det perfekta tillfället att kastrera en hund är faktiskt innan hon börjar löpa.

4. Det kan vara möjligt att använda temporära preventivmedel.

5. Falsk mjölkutsöndring är inte en återkommande del av brunstcykeln, och det är viktigt för din hunds hälsa att hålla koll på om och när det händer. Det mest effektiva sättet att se huruvida falsk mjölkutsöndring sker är att se om det finns hormonmässiga eller attitydmässiga förändringar i fasen ifråga.

6. Om du vill att din hund ska bli dräktig ska du vara medveten om att hon kan få en kull med väldigt många valpar. Försök att ha stabila familjer väntande för att ta hand om valparna så att de får bra livskvalitet.

7. Att ta hand om en hund är ett stort ansvar, så vi bör alltid ligga steget före. Begränsa inte dig själv till denna korta artikel. Det bästa sättet att förbereda sig på allt är att tillgodogöra sig så mycket information som möjligt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.