Tips på hur man lugnar en hund med ångest

Tips på hur man lugnar en hund med ångest

Senaste uppdateringen: 06 april, 2019

Hundar och människor upplever liknande känslor. För båda kan negativa upplevelser från det förflutna och stressiga situationer utlösa ångestattacker. Att veta hur man förebygger och identifierar symptom på en hund med ångest är viktigt om du vill att den ska vara frisk och lycklig.

En hund med ångest, rädslor eller fobier

Rädsla är ett svar från det autonoma nervsystemet – den del av nervsystemet som kontrollerar ofrivilliga handlingar, till skillnad från det somatiska nervsystemet.

De ofrivilliga svar som genereras av det autonoma nervsystemet kan leda till ett “kamp eller flykt”-svar. De kan även utlösa paralys – ett fysiologiskt svar på en attack eller stundande hot.

Din hunds kropp utlöser denna typ av beteende för att hålla den vid liv i farliga situationer. När den är rädd kommer kroppen reagera genom att förbereda för kamp eller flykt så snabbt som möjligt.

När rädslan är ihållande eller endast utlöses av en specifik stimulus, då har vi att göra med fobier. Ibland kan platser eller saker som är relaterade till fobin utlösa ett svar hos hunden.

Retriever får en kram

Vad som utlöser ångest är förväntan om framtida okända eller påhittade faror. Det utlöser fysiska och fysiologiska reaktioner som är kopplade till rädsla. En hund med ångest är ofta något som inträffar när den separeras från sin ägare under långa perioder.

Orsaker och symptom kopplade till ångest

Varje hunds rädslor och fobier har en subjektiv karaktär, vilket gör dem svåra att klassificera. Med det sagt kommer här de vanligaste orsakerna:

 • Att lida av en sjukdom eller smärtsam skada kan öka djurets ångestnivåer och bidra till utvecklingen av rädslor, fobier och ångest.
 • En obalans i nervsystemet som orsakas av ålder eller infektionssjukdomar i det centrala nervsystemet kan leda till beteendeproblem, inklusive rädslor, fobier och ångest.
 • En speciellt traumatisk upplevelse kan lämna ett avtryck på djurets psyke. Ångestattackerna inträffar i liknande situationer, på liknande platser eller runt liknande människor.
 • Isolering och illa behandling av valpar under 14 veckor kan påverka deras personlighet. De kan bli nervösa djur som är benägna till panikattacker eller ångest.
 • Upprepad övergivning av djur resulterar ofta i separationsångest. Problemet är väldigt vanligt hos djur som tagits in och ut från härbärgen under livet.
Hund på golvet

Om din hunds förflutna inkluderar något av det vi nämner ovan, kommer risken vara högre att den utvecklar en rädd och beroende personlighet. Ångestattacker kan inträffa vid någon punkt i livet. Att identifiera det direkt när det händer kan rädda din hunds liv.

 • Rädsla och chock kan visa sig i form av skakningar, brist på energi och en tendens att springa iväg.
 • Om din hund får panik kommer den springa till säkerhet och möjligen utveckla självdestruktiva beteenden.
 • I extrema fall kan en reaktion uppstå från det sympatetiska nervsystemet, som är en del av det autonoma nervsystem vi nämnde tidigare. Diarré och inkontinens är de vanligaste externa tecknen.

En hund med ångest: förebyggande och behandling

Väldigt få personer vet att en veterinär kan diagnostisera en hund med ångest och att det finns läkemedel för att behandla symptomen. Om problemet inte försvinner och sätter din hunds liv i fara, gå till veterinären.

Den enklaste metoden för att undvika detta problem är att inte utsätta ditt djur för situationer eller saker som tidigare har utlöst ångest. Om exponering för det är omöjligt att undvika, ska du ge den godis, ta bort den från stresskällan så snabbt som möjligt och lugna den.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Mentzel, R. E. (2006). Fisiopatología, diagnóstico y tratamiento de la ansiedad por separación en el perro. Clínica veterinaria de pequeños animales, 26(4), 0329-334.
 • Pérez Rossi, A. L. (2017). Ansiedad por separación de caninos. (Tesis de Grado, Universidad de la República Uruguay)
 • Talegón, M. I., & Delgado, B. A. (2009). Síndrome de Ansiedad por Separación. Canis et felis, (100), 76-81.
 • Mentzel, R., & Snitcofsky, M. (2018). Eto-neuro-inmuno-endocrinología de los trastornos de ansiedad en caninos y felinos. Anuario de Investigación USAL, (4).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.