Hur man upptäcker huruvida hunden är döv

Delvis dövhet hos hundar kan vara svårt att upptäcka eftersom hundan kan ignorera sin ägare om den inte kan höra.
Hur man upptäcker huruvida hunden är döv

Senaste uppdateringen: 09 maj, 2019

Även om dövhet hos hundar är något som vanligtvis drabbar äldre individer, kan unghundar också drabbas. Tillståndet kan orsakas av ett medfött eller ärftligt problem. Det är svårt att faktiskt märka om hunden är döv, men följande tips kan hjälpa dig att identifiera tillståndet och ge dig råd för hur du kan hjälpa.

Dövhet hos hundar: observera ditt husdjur

Ibland är hunden inte helt döv, vilket gör det ännu svårare att diagnostisera problemet. Om ditt husdjur inte svarar på dig när du ropar på det eller om det inte reagerar på något, rör det sig troligen om dövhet.

Men om djuret inte är helt dövt blir saker och ting mer komplicerade.

Detta kan resultera i att hunden ibland lyssnar på dig, men ibland inteDet kan till exempel bero på hur långt borta du är. För att upptäcka dövhet hos hundar måste du göra mer än att bara observera – du måste testa dem.

För att göra denna typ av test kan du använda ett föremål som hunden gillar. Det kan vara en nyckelknippa eller en tennisboll. Gå fram till den medan den är avslappnad och gör ljud med föremålet utan att hunden kan se dig. Observera sedan om den reagerar på ljudet.

Hund håller för öronen

Medan hunden sover kan du prova att klappa med händerna relativt nära för att se om den reagerar. Du kan även använda en pipande leksak eller tappa något i golvet.

Dövhet hos hundar: hos veterinären

Om du har gjort dessa tester och insett att hunden lider av hörselproblem, bör du ta den till veterinären. Denne kommer använda ett BAER-test, som visar hur hundens hjärna svarar på ljud.

Detta test utförs med hjälp av elektroder som placeras på huvudet och öronen. De möjliggör för veterinären att slå fast om det finns ett ljudmässigt problem, men också till vilken grad och vilket område som är drabbat.

Detta test mäter intensiteten med vilket ljudet når hunden, såväl som svaret. Det finns flera andra erkända tester, men de är inte lika exakta som BAER. Det finns dock experter som använder dem istället: DPOAE, OAE och cochleära mikrofoner.

Dessa tester kan också diagnostisera hundens dövhet. De kan dock inte mäta intensiteten eller till vilken grad som området är drabbat. Även om de inte tillhandahåller lika mycket information, är deras diagnoser väldigt pålitliga.

Hörselundersökning för hundar

Vilka är de vanligaste orsakerna till dövhet hos hundar?

Det finns fler orsaker till att hunden är döv. Som vi nämnde tidigare kan problemet vara ärftligt, medfött eller orsakas av trauma. För äldre hundar är orsakerna främst:

Öroninflammation som inte sköts ordentligt eller benförlust på grund av hög  ålder kan orsaka total hörselförlust hos hundar. Du vill säkert höra allt du kan för att undvika detta, men sanningen är att det inte finns mycket man kan göra. Vi kan inte stoppa ålderns resultat.

Men du kan hålla öronen rena för att undvika öroninflammation och andra infektioner som kan leda till dövhet. Att ge tillskott på regelbunden basis under livet kommer stärka benen, men endast tiden kan visa hur ålder kommer påverka hunden.

Dövhet hos hundar är vanligare än du kanske tror. Innan du ställs inför att hunden är döv, varför inte ta några förebyggande åtgärder för att undvika det?

Detta kanske intresserar dig
Vikten av sömn för gamla hundar: låt dem sova
My Animals
Läs det My Animals
Vikten av sömn för gamla hundar: låt dem sova

Gamla hundar behöver minst 15 timmars sömn därför får du inte underskatta vikten av sömn för gamla hundar. De behöver mycket lugn och ro.


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.