Vad är matrelaterad aggression hos hundar?

Matrelaterad aggression hos hundar har att göra med deras överlevnadsinstinkt. Trots att det kan finnas en sida av dominans kommer det vanligtvis från ångest eller rädsla. Läs mer i följande artikel.
Vad är matrelaterad aggression hos hundar?
Luz Eduviges Thomas-Romero

Skriven och verifierad av Biokemist Luz Eduviges Thomas-Romero.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

När hundar blir aggressiva för att skydda sin mat kan det bli ett allvarligt problem. I denna situation föreligger en risk att andra hundar eller människor kan bli bitna. Problemet med matrelaterad aggression kan dessutom bli värre med tiden eftersom hundar kan bli possessiva.

Det är normalt för hundar att skydda sina resurser. Vilda djur som skyddar sina värdefulla resurser, som till exempel mat, partner och territorium, har en bättre chans till att överleva i naturen.

Tendensen att skydda sin mat och andra värdefulla resurser är inget önskvärt beteende när det kommer till husdjur.

Hur känner man igen matrelaterad aggression?

Matrelaterad aggression är ett sätt för hundar att skydda sina resurser. Det är när vissa hundar blir väldigt defensiva när de äter och de använder hot för att tvinga andra att hålla avstånd.

Hundar kan rikta denna typen av aggression mot andra djur, människor eller båda. Om en hund morrar lågt eller visar tänderna anses denna aggressionen vara mild. Måttlig aggression gäller de hundar som gör utfall när någon närmar sig. I de mest allvarliga fallen biter hundar dem som de ser som ett hot.

aggressiv-hund-med-ben

Vad är ursprunget till matrelaterad aggression?

Det är enkelt att anta att matrelaterat aggression är ett sätt att visa dominans, men så är inte alltid fallet. Att konkurrera om mat med andra flockmedlemmar är huvudanledningen till detta beteende.

Oftast är det en eller två valpar som dominerar matskålen vid middagsdags och använder aggression för att uppnå detta. Alla valpar som visar beskyddande beteenden runt mat innan de är 16 veckor gamla bör undersökas av en veterinär. Detta är ett tidigt tecken på en aggressiv beteendeutveckling.

Det finns många olika saker som en hund kan anse vara värdefullt

Trots att många hundar bara hamstrar mat kan andra hundar också bli besatta av tuggben och leksaker. Vissa hamstrar saker de har stulit, saker de plockat från soporna, strumpor etc.

I vissa fall skyddar hundar endast sina resurser runt vissa människor–speciellt främlingar. I andra fall skyddar hundar sina tillgångar från alla människor.

Hur du vet om aggressionen är matrelaterad

Observera först och främst kroppsspråket medan din hund äter. Du kanske märker att din hunds kropp blir mer spänd medan huvudet hålls lågt och nära maten.

Andra tecken är att man ser vitorna på hundens ögon. Den kan stryka bak öronen, sänka svansen och resa ragg. Hundar kan visa något eller alla av dessa tecken. Utöver alla dessa tecken vi nämnt kan de också morra, göra utfall eller bita.

farlig-hund-ater

Är det möjligt att kontrollera matrelaterade aggression hos hund?

Det första steget involverar att utvärdera din hunds beteende. Försvarar din hund endast maten? Eller har hunden ett aggressivt beteende runt andra saker som favoritleksaker, sovplatser eller till och med andra flockmedlemmar?

Om din hunds beteende inte är begränsat till endast maten visar han eller hon ett generellt resursförsvar. Det är väldigt viktigt att förstå situationen och förstå din hunds motiv.

Utvärdera självkänslan och din hunds generella beteende

Om din hund är naturligt dominant bör du på ett lugnt och bestämt sätt påminna honom eller henne om att du är flockledaren. Du bör samtidigt bygga upp din hunds självkänsla om han eller hon är osäker eller rädd. Lär också din hund att maten är säker även när människor finns i närheten.

Det är även viktigt att fastställa om hundens matrelaterade aggression är mild, måttlig eller allvarlig. Vid de fall som är allvarliga kan det vara bra att börja med att kontakta ett proffs för att ta reda på rätt behandling.

Enkla tekniker för att börja förändra den matrelaterade aggressionen hos hundar

Ge maten vid specifika tider. Vissa hundar är aggressiva runt mat eftersom att de inte vet när de kommer få mat nästa gång. Om så är fallet kommer det vara till stor hjälp att ge maten vid samma tid varje gång. Se till att hålla dig till rutinen.

Hundar har en väldigt bra intern klocka. Det är därför ganska enkelt för dem att lära sig när det är dags att vakna, ta en promenad, förvänta sig att ägaren kommer hem etc. Punktlighet runt måltider kommer att avhjälpa ditt husdjurs ångest.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Snitcofsky, M. (2017).Desarrollo comportamental y crianza adecuada en caninos. eukanuba.com.ar
  • Fernández Foruny, A. (2008). Agresividad por dominancia. ETCAN. Etología Canina. Voraus.com El Perro de Utilidad y de Deporte.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.