Vad innebär egentligen veterinär neonatologi?

Denna vetenskap behandlar modern och observerar djurkullen för att förhindra djuren från att dö.
Vad innebär egentligen veterinär neonatologi?
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

På samma sätt som neonatologi fungerar för barn, behandlar veterinär neonatologi nyfödda djur. Under deras första dagar i livet studerar denna vetenskap de grundläggande behoven hos nyfödda djur.

En för tidigt född eller nyfödd valp kräver särskild vård för att kunna överleva. Veterinär neonatologi studerar de första 15 dagarna i valparnas liv. Den behandlar även modern och observerar djurkullens beteende för att kunna förhindra valparna från att dö.

Vilka är de huvudsakliga uppgifterna för veterinär neonatologi?

 • Observation. En av de första uppgifterna som en specialist bör utföra är att observera. Inte alla valpar beter sig på samma sätt trots att de har samma instinkter. En valp kommer att behöva en månad innan den är självständig. Omkring 14 dagar efter födseln kommer valparna att börja öppna sina ögon och utveckla sin hörsel.
  Valpar ammar

  Under den tredje veckan kommer de att ta sina första steg och börja följa efter modern. Därför börjar de också att kopiera hennes beteende och lära sig från henne. Moderns beteende har ett stort inflytande på valparnas tillstånd. En nervös moder kommer att föra över detta till sina valpar. Detta kan inträffa om det är problem med en av hennes nyfödda valpar.
 • Kontrollera vikt och storlek. Det finns universella mått som visar den normala tillväxten hos djur. Detta innebär att ett djurs nya utveckling kan observeras. Neonatologen kommer att kontrollera valpens vikt för att försäkra sig om att den utvecklas normalt med hänsyn till sin ras. Nyfödda valpar bör fördubbla sin vikt under de första två veckorna. Om inte så är fallet måste man se till deras utfordring och vätska. Det är möjligt att valpen har problem med att amma på sin moder eller kanske dess syskon inte vill ge honom tillräckligt med plats för att äta.

Utrymme och hygien

 • Veterinära neonatologer fokuserar också på de nyföddas hygien. Detta inkluderar att städa upp deras avföring och se till att deras livsmiljö är ren. Valparnas livsmiljö måste hållas ren för att förhindra infektioner eller sjukdomar. När det gäller hennes personliga skötsel kommer modern vara den första att se till att hennes valpar är rena. Om inte modern är närvarande kan valpar rengöras försiktig med en fuktig trasa.
 • Platsen där valparna bor under de första dagarna är väldigt viktig. Det får inte vara för fuktigt annars kommer det att orsaka förkylningar eller influensa. Det får dock inte vara för torrt heller eftersom då kan de bli uttorkade.
Valp med tuggleksak

Den perfekta temperaturen för nyfödda valpar är mellan 27 och 32 grader, så att de kan hålla sin kroppstemperatur mellan 34 och 36 grader. En annan viktig aspekt är om rummet är väl ventilerat eller ej för att förhindra förtida infektioner.

Sjukdomar som neonatologi bidrar till att förhindra

 1. Neonatal hypoxi. Detta inträffar när en valp andas in en del fostervatten under förlossningen. Detta kan få andningsvägarna att kollapsa. Ett sätt att förhindra detta är genom att hjälpa modern med förlossningen. Om en valp lider av hypoxi kommer neonatologen försöka rensa luftvägarna med hjälp av en spruta som rensar svalget och struphuvudet.
 2. Hypotermi inträffar när en valp blir för kall. Detta händer vanligtvis hos små djurkullar som inte kan kela med varandra för att hålla sig varma. För att förhindra detta från att hända kan du placera valpen på en värmematta. Den kan också omges av varmvattenflaskor. Valpen behöver emellertid återhämta sin kroppstemperatur successivt, annars kommer den drabbas av chock.
 3. Uttorkning. Detta kan orsakas av en torr miljö. Dessutom kan det betyda att valpen inte blir matad ordentligt. Det mest effektiva sättet att identifiera detta är genom att väga valpen. Beroende på ras bör en valp gå upp mellan två och tre kilo per dag. I fall av uttorkning bör neonatologen mata valpen med sött vatten eller mjölkersättning.
 4. Hypoglykemi är en låg glukosnivå i blodet. Symptomen inkluderar svaghet, yrsel och andningsbesvär. Huvudorsaken kan vara ett problem med modern om hon inte tillverkar tillräckligt med mjölk, lider av mjölkstockning eller stress. För att behandla den nyfödde måste den matas på konstgjord väg.

Det finns många olika sjukdomar som kan ärvas från modern. Majoriteten av dem handlar om vitamin- eller mineralbrist eller bakterieinfektioner.

Detta är bara några av anledningarna till att veterinär neonatologi är så viktigt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.