Lär dig allt om borreliainfektioner & vad du behöver tänka på

Fästingar sprider borrelia; om du har blivit biten och börjar uppvisa symptom så bör du uppsöka läkare så snart som möjligt.
Lär dig allt om borreliainfektioner & vad du behöver tänka på

Senaste uppdateringen: 17 februari, 2020

Borreliainfektioner håller på att bli allt svårare att kontrollera. Det sprids med hjälp av fästingar och är väldigt svårt att bli av med. Människor kan också infekteras om de bits av en fästing.

I den här artikeln kommer vi ta upp allt om borreliainfektioner.

Det är inte alla fästingar som sprider borrelia, bara de med svarta ben. Sjukdomen sprids heller inte så lätt eftersom fästingen måste ha suttit i kroppen i 24 timmar för att den ska kunna infektera dig.

Rödbrun fästing.

Bakterier som orsakar borreliainfektioner

Det finns fyra typer av bakterier som ger upphov till sjukdomen och de beror på vilket område det rör sig om.

I USA sprids den av borrelia burgodorferi och borrelia mayonii medan den i Europa orsakas av borrelia afzelii och borrelia garinii.

Fästingarna blir infekterade av små gnagare som bär på B. burgdorferi. Bakterien har inte ihjäl fästingen och den kan leva med den under lång tid.

Riskfaktorer

Dessa typer av fästingar finns oftast i skogsområden med mycket vegetation. Detta är den perfekta miljön för parasiterna att föröka sig i. Den kan också leva bland högt gräs, på löv eller något djur som går förbi.

Barn och personer som spenderar mycket tid utomhus i naturen löper betydligt större risk för att bli biten av en fästing och därmed drabbas av sjukdomen.

allt om borreliainfektion: Varning för fästingar.

Försök att undvika att gå med bar hud då du befinner dig i sådana områden eftersom det då kommer bli svårare för fästingen att klamra sig fast vid dig.

Om du bor vid denna typ av områden så bör du inte släppa ut dina husdjur i buskagen.

Symptom

De första symptomen kommer visa sig några dagar efter du har tagit bort fästingen. Det kommer uppstå en liten röd bula som påminner om ett myggbett. Detta är vanligt, oavsett om du har blivit infekterade eller inte.

Om fästingen förde med sig borrelia så kommer du få utslag som kommer öka i storlek. Detta kan hända när som helst mellan den tredje dagen och en månad senare.

Det gör vanligtvis inte ont men det drabbade området kommer kännas varmt.

Detta är en typisk reaktion men det är inte alla som reagerar på sjukdomen på samma sätt. Vissa personer kommer inte få ett utslag som bara visar sig där de blivit bitna utan kommer få flera mindre utslag på resten av kroppen.

Om borreliainfektionen inte behandlas kan symptomen uppstå några månader senare. Det kan exempelvis röra sig om ledsmärtor, som oftast uppstår i knäna.

Det kan dessutom uppstå neurologiska problem, med temporär förlamning av den ena sidan av ansiktet, problem med att röra ben och armar samt att personen känner sig avdomnad.

Allt om borreliainfektioner: borttagning

Allt om borreliainfektioner: andra mindre vanliga symptom

Dessa symptom är mindre vanliga, men denna sjukdom kan även påverka dig på följande sätt:

  • Ögoninflammation
  • Oregelbundna hjärtslag
  • Inflammation av organ, som exempelvis levern
  • Utmattning

Om du lever i ett område där den här sjukdomen är vanligt förekommande och du blir biten av en fästing så är det bäst att uppsöka läkare direkt, även om du inte har fått några symptom.

Om du har fått borreliainfektion av en fästing och du märker av de symptom som vi har tagit upp ovan så bör du gå till läkaren för att påbörja en behandling.

Det kommer vanligtvis inte uppstå några allvarliga problem om det upptäckts i tid. Du bör dock inte vänta med läkarbesöket om du uppvisar symptom.

Även om du inte längre har några symptom så innebär inte det att sjukdomen har försvunnit. Läkaren behöver fortfarande behandla den på samma sätt, även om det har gått flera månader utan att du har uppvisat några symptom.

Detta kanske intresserar dig
Hur man behandlar hudinfektioner hos hundar
My Animals
Läs det My Animals
Hur man behandlar hudinfektioner hos hundar

Hudinfektioner hos hundar är vanligare än vad du kanske tror. Om man inte får korrekt behandling så kan de sprida sig från hundens hud till andra o...


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.