Meloxikam för hundar: dosering och rekommendationer

Användningen av meloxikam hos hundar fyller viktiga funktioner, förutsatt att doser och rekommendationer från veterinären följs.
Meloxikam för hundar: dosering och rekommendationer
Daniel Aguilar

Skriven och verifierad av Veterinär Daniel Aguilar.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Farmakologins område är så brett att läkemedel för mänskligt bruk numera används (i särskilda doser) på djur och positiva resultat uppnås. Användningen av meloxikam hos hundar är ett exempel på ett av de mest framgångsrika fallen vid behandling av problem och sjukdomar hos dessa djur.

Trots att det är ett så populärt läkemedel ska du alltid komma ihåg att rådgöra med din veterinär innan du påbörjar någon behandling för ditt husdjur. På följande rader delar vi med oss av de viktigaste rekommendationerna vid användning av meloxikam till hundar.

Vad är meloxikam för hundar?

Meloxikam är ett läkemedel som tillhör gruppen icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, vars funktion är att hämma syntesen av prostaglandiner. Dessa är ämnen som är involverade i inflammationsprocessen. Läkemedlets effekt är alltså antiinflammatorisk och smärtstillande. Dessutom har det ofta en antipyretisk (som sänker febern) och antiexudativ verkan när det väl har assimilerats.

Anledningen till att meloxikam administreras till hundar är oftast att djuret har måttlig till svår smärta, eller i situationer där rörelseapparaten är involverad. Det är ett läkemedel som ofta väljs vid akuta sjukdomar, det vill säga sådana som bara varar i några dagar.

Om ditt husdjur ska genomgå en operation rekommenderas användningen av meloxikam både före och efter operationen, detta för att undvika inflammatoriska processer. Det används också ofta som smärtstillande medel hos hundar med ledproblem.

En hund med piller.

Meloxikam: dosering

De flesta läkemedel administreras i förhållande till djurets vikt för att säkerställa deras effektivitet. När meloxikam används till hundar följs samma regel. Veterinären kommer att utse den mängd läkemedel som behövs för ditt husdjur baserat på följande dosering:

  • Initial dos: En engångsdos på 0,2 milligram per kilo vikt hos djuret.
  • Efterföljande doser: 0,1 milligram per kilo kroppsvikt hos hunden, var 24:e timme under den återstående behandlingstiden.

Hos de flesta hundar som behandlas med meloxikam ses en förbättring efter cirka 4 till 5 dagar efter påbörjad administrering. Vanligtvis avslutas behandlingen när det sker en förbättring, eller efter högst 10 dagar, detta kan dock minskas vid behov. Det är viktigt att följa veterinärens anvisningar så att den terapeutiska effekten blir som förväntad.

Format av meloxikam för hundar

Eftersom meloxikam är ett läkemedel som används flitigt för hundar har laboratorier utvecklat olika format för att underlätta administreringen. Det är veterinären som anger det bästa sättet att erbjuda läkemedlet till hunden.

Meloxikamsirap är en tjock vätska som du kan ge ditt husdjur oralt eller tillsätta i maten. Det finns också meloxikam i tablettform och som är smaklig samt lätt att svälja. Båda presentationerna kan lätt administreras i hemmet.

Beroende på fallet kan meloxikam också användas intravenöst hos hundar. Denna process utförs av veterinären, eftersom det är nödvändigt att sätta upp en intravenös infusion. Denna teknik kräver skicklighet vid administreringen för att undvika sekundära skador på grund av felaktig tillämpning.

Kontraindikationer och rekommendationer

Nedan följer de viktigaste kontraindikationerna och rekommendationerna som du bör ta hänsyn till när du administrerar meloxikam till hundar:

  • Används inte hos valpar under 6 veckors ålder, eller som väger mindre än 4 kg.
  • Undvik användning hos dräktiga eller tikar som ger di.
  • Används inte hos hundar med hjärt-, njur-, lever-, cikulations- eller gastrointestinala problem.
  • Undvik administrering till hundar med tecken på uttorkning, hypovolemi eller hypotoni (risk för njurtoxicitet).
  • Kombinera inte med andra icke-steroida antiinflammatoriska medel, glukokortikosteroider, diuretika, antikoagulenter eller antibiotika, såvida inte veterinären rekommenderar det.
  • Avbryt behandlingen när tecken på allergisk reaktion mot läkemedlet uppträder. Ditt husdjur kan bli överkänsligt för detta läkemedel.

Biverkningar

Även om din hund kan vara en bra kandidat för en meloxikambaserad behandling föreslår vi att du håller den under ständig observation, så att du kan identifiera eventuella förändringar i dess beteende. Varje hunds organism reagerar på olika sätt på läkemedel, och det kan förekomma en av ett antal biverkningar på grund av denna substans.

Kräkningar, diarré, anorexi och letargi uppträder vanligen under den första behandlingsveckan vid en reaktion mot meloxikamens verkan eller, om detta inte är möjligt, på grund av en överdosering. Vid förgiftningar observeras främst matsmältningsproblem som kan förvärras beroende på fallet.

Blod i avföringen, blodig diarré och mag- eller tarmsår är tecken som kan uppstå efter administrering av meloxikam hos hundar som inte ätit något foder. Därför rekommenderar vi att man inte administrerar detta läkemedel på tom mage.

En hund och ett piller

Nu vet du de många fördelar som meloxikam har när det förskrivs till hundar och hur enkelt det kan vara att administrera det hemma. Vi rekommenderar dock att du alltid tar denna behandling under professionell övervakning. Kom ihåg: mediciner som används på rätt sätt kommer att vara dina bästa allierade för att ditt husdjur ska återhämta sig snabbt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.