Andningssvårigheter hos katter: orsaker och symptom

Andningsproblem hos katter kan orsakas av ett antal olika hälsotillstånd. Att identifiera den underliggande orsaken är avgörande för att bestämma den lämpligaste behandlingen.
Andningssvårigheter hos katter: orsaker och symptom
Luz Eduviges Thomas-Romero

Skriven och verifierad av Biokemist Luz Eduviges Thomas-Romero.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Andningssvårigheter hos katter är ett av de vanligaste orsakerna till att vi tar våra katter akut till veterinären. Symptomen kan utvecklas långsamt under några dagar, eller visa sig plötsligt med mycket få varningstecken. Det är viktigt att förstå att andningssvårigheter verkligen kan vara besvärande för ditt husdjur, och det finns en risk att tillståndet snabbt kan bli sämre och sätta ditt djurs liv i fara.

Alla djur som visar tecken på andningsbesvär bör behandlas som en nödsituation. En veterinär måste snabbt utvärdera djurets tillstånd. Veterinären måste också vaka över djuret samtidigt som han behandlar de akuta besvären och försöker hitta den underliggande orsaken.

Symptom på andningssvårigheter hos katter

Andningsbesvär, även kallat dyspné, kan visa sig på ett antal olika sätt. Djuret kan bli drabbat av en ihärdig hosta, ansträngd andning, förändringar i läte eller minskad ork. De mest allvarliga symtomen på andningsproblem inkluderar följande:

 • Förutom uppenbara problem med inandning eller utandning, visar katter med andningsproblem ofta ett antal andra relaterade symptom. Till exempel kan andningsfrekvensen vara snabbare än vanligt.
 • Djuret kan flämta tungt med öppen mun och hosta ofta. Det är också vanligt att katter böjer sig framåt med huvudet nedåt, som om de håller på att kräkas. Om de har svåra andningsproblem kan tandköttet bli blått – från brist på syre – och de kan kollapsa.
Rontgenbild på en katt.

Felint calicivirus och felint herpesvirus är ansvariga för 80 – 90% av alla smittsamma övre luftvägsproblem hos katter.

Vanliga orsaker till andningsproblem hos katter

Andningsvårigheter hos katter kan uppstå av ett antal olika skäl. Några av de vanligaste orsakerna inkluderar:

 • Astma: detta tillstånd gör så att luftvägarna blir inflammerade och orsakar spasmer. Som ett resultat blir luftvägarna smalare, vilket leder till allvarliga andningsproblem.
 • Lunginflammation: en infektion i lungorna. Inflammationen kan orsakas av ett antal olika bakterier eller aspiration. Aspiration beror ofta på inandning av mat eller vätskor efter kräkningar eller uppkastning av mat.
 • Hjärtsvikt: hjärtsvikt kan vara resultatet av en vätskeuppbyggnad i och runt lungorna.
 • Pleuralgjutning: uppbyggnad av vätska i utrymmet runt lungorna gör det svårt för bröstet att expandera. Detta kan bero på en infektion eller till och med vissa typer av cancer.
 • Laryngeal förlamning: detta inträffar när musklerna i halsen inte längre fungerar korrekt. Detta innebär att struphuvudet inte kan öppna för att tillåta tillräckligt med luft att komma in.
 • Andra orsaker: förekomst av främmande kropp i näshålan eller luftröret, samt skador på bröstväggen.

Detta är bara ett litet urval av de många olika orsakerna till andningsproblem hos katter.

Röntgenbild på en katts kropp.

Behandling och prognos

Som ni ser har andningssvårigheter hos katter ett antal olika orsaker och kan variera kraftigt gällande hur allvarliga de kan vara. Därför kommer behandlingen och prognosen också att variera från fall till fall.

De flesta djur med andningssvårigheter kommer att må bättre av att få syrgas. Du kan administrera syreterapi på ett antal olika sätt beroende på djurets storlek och hur stabilt det är. Om patienten är väldigt orolig kan en veterinär använda lugnande för att hantera stress.

Om tillståndet är allvarligt och potentiellt dödligt, kan djuret behöva ytterligare akutbehandling för att bli stabiliserat. Sådana procedurer kan inkludera dränering av vätska från lungorna (en pleuratappning) eller snitta ett hål i halsen in till luftstrupen för att tillåta att djuret andas i händelse av en blockering (en trakeotomi). Veterinärer kan också överväga att sätta djuret på en ventilator för att hjälpa det att andas.

Andningssvårigheter hos katter – prover och test

Veterinären kan genomföra blodprover, röntgen, datortomografi eller ultraljud, såväl som ett antal andra förfaranden som de bör utföra under narkos, såsom bronkoskopi och bronkialtvätt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Quimby, J., & Lappin, M. (2009). Feline focus: Update on feline upper respiratory diseases: introduction and diagnostics. Compendium (Yardley, PA), 31(12), E1-7.
 • Ward, J. L., Lisciandro, G. R., Keene, B. W., Tou, S. P., & DeFrancesco, T. C. (2017). Accuracy of point-of-care lung ultrasonography for the diagnosis of cardiogenic pulmonary edema in dogs and cats with acute dyspnea. Journal of the American Veterinary Medical Association, 250(6), 666-675.
 • Sleeper, M. M., Roland, R., & Drobatz, K. J. (2013). Use of the vertebral heart scale for differentiation of cardiac and noncardiac causes of respiratory distress in cats: 67 cases (2002–2003). Journal of the American Veterinary Medical Association, 242(3), 366-371.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.