Anemi hos katter: symptom, orsaker och behandling

Anemi hos katter kan vara ett symptom på problem med njurar, det endokrina systemet eller immunförsvaret. Om du märker att katten är letargisk, andas snabbt och verkar ointresserad av saker den tidigare gillade, då ska du tala med din veterinär omedelbart.
Anemi hos katter: symptom, orsaker och behandling

Senaste uppdateringen: 12 augusti, 2019

Anemi hos katter är lika vanligt som det är hos människor. Detta tillstånd orsakas av en minskning av antalet erytrocyter (röda blodkroppar) i blodet. Dessa ansvarar för att frakta syre till kroppsvävnader.

Vidare sänker även anemi mängden hemoglobin. Detta är pigmentet i de röda blodkropparna, och dess funktion är att fånga upp syremolekyler och koldioxid.

Det finns många fall med anemi hos katter, och alla kräver de specifik behandling. Idag vill vi berätta hur man upptäcker och behandlar det.

Kom ihåg att eventuella misstankar bör förmedlas till en veterinär så att denne kan ta prover och ställa en ordentlig diagnos.

Hur upptäcker man anemi hos katter?

Generellt är de kliniska symptomen på anemi trötthet, depression, minskad aptit och bleka slemhinnor. Vissa katter drabbas även av viktnedgång, och andra av andningsanomalier.

Symptomen är med andra ord desamma som får många andra tillstånd. Som du kommer se är det orsaken till anemin som slår fast vad som måste göras.

Ett blodprov hos veterinären kan bekräfta huruvida det är anemi. Man tittar specifikt på mängden blodkroppar – röda, vita och blodplättar – i kattens blod, samt deras proportioner. Man tittar även på hemoglobinet.

Om blodvärdena är under minimigränsen för katter så innebär det att katten är anemisk. Men blodprovet bekräftar bara anemin, inte orsaken.

Trött katt

Orsaker till anemi hos katter

Beroende på orsaken och hur katten reagerar finns det olika sätt att klassificera typerna av anemi. Beroende på om benmärgen kan producera nya blodkroppar eller inte kan man till exempel klassificera dem som följer:

  • Regenerativ anemi: detta innebär att djuret förlorar fler röda blodkroppar än benmärgen kan generera.
  • Icke-regenerativ anemi: benmärgen har slutat producera röda blodkroppar, och därför produceras inga fler. Denna typ av anemi är allvarligare, och dess prognos är inte bra. Det innebär vanligtvis att att allvarligare tillstånd med koppling till njurarna, det endokrina systemet och/eller något form av immunsjukdom finns närvarande. Bakterierna i genuset Ehrlichia eller Hemobartonella kan också leda till anemi.

Det finna andra klassifikationer, men dessa är de vanligaste.

Behandling

Behandlingen kommer bero på den underliggande orsak som veterinären slår fast. Om katten lider av allvarlig anemi kan den dock behöva en blodtransfusion för att förbli stabil.

Transfusioner tillhandahåller en temporär källa för röda blodkroppar. Precis som vid mänskliga transfusioner måste donatorns blod vara kompatibelt med mottagarens.

Om anemin orsakas av brist på näringsämnen behöver du bara utvärdera och förbättra kattens kost. Din veterinär kan hjälpa dig att ta fram en som är lämplig för ert fall.

Kan man förebygga anemi?

Det är svårt att förebygga, speciellt om katten redan lider av en sjukdom som påverkar produktionen av röda blodkroppar och du inte märkt av några symptom.

Det är av denna anledning du bör ta den till veterinären två gånger om året för regelbundna undersökningar.

De goda nyheterna är att du definitivt kan kontrollera vissa aspekter för att bibehålla din katts hälsa. Dessa inkluderar:

  • En nyttig, balanserad och komplett kost. De flesta bearbetade typerna av kattmat är inte rekommenderade, så läs på etiketten om ingredienser och näringsvärde. Kom ihåg att högre kostnad inte behöver betyda högre kvalitet.
  • Avmaska din katt var tredje månad för att förebygga interna parasiter, och varje månad för externa parasiter. Det är väldigt viktigt att du använder parasitdödande läkemedel speciellt för katter (motsvarande behandlingar för hundar innehåller substanser som är giftiga för katter).
  • Vaccinera katten mot infektionssjukdomar. Detta inkluderar leukemi och katt-AIDS (felint immunbristvirus), som båda kan leda till anemi. Det finns vaccin för båda tillstånden. Var försiktig med vad du exponerar din katt för om den inte är vaccinerad.

Nu när du vet att anemi kan vara ett symptom på allvarligare tillstånd, ska du inte tveka att tala med din veterinär om du märker av ovanliga symptom.

När veterinären har bekräftat diagnosen kan ni påbörja behandlingen. Du kan förebygga anemi hos katter genom att ge dem en bra kost, skydda dem mot parasiter och vaccinera dem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Fidalgo LE, Rejas J, Ruiz de Lopegui R, Ramos JJ. Patología Médica Veterinaria. Enfermedades eritrocitarias. Ed. Universidad de León, Universidad de Santiago y Universidad de Zaragoza; 2003. P. 163-168.
  • Anemia por hemoplasmas felinos. Avepa.org, 2019.
  • Transfusiones de sangre. Avepa.org, 2019.
  • Alteraciones de la serie roja y de las plaquetas. PortalVeterinaria, 2019.
  • Anemia hemolítica inmunomediada primaria en un gato. PortalVeterinaria, 2019.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.