Astma hos katter kan manifesteras genom hosta

Vilka är symtomen på astma hos katter? Bör du vara orolig om din katt hostar? Läs mer om diagnos och behandling här.
Astma hos katter kan manifesteras genom hosta
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Har din katt torrhosta? Du kan också märka andra liknande symtom, som till exempel kväljningar, uppstötningar, väsande andning eller andra andningssvårigheter. Om din katt hostar kan det vara ett tecken på astma hos katter, en typ av kronisk bronkit som inte har något botemedel. Den kan dock kontrolleras om du börjar behandla den tidigt.

Astma hos katter, som har vissa likheter med astma hos människor, kan ofta förväxlas med problem som är vanliga hos pälsdjur. Hårbollar uppstår när kattens päls byggs upp i magen på grund av att katten ständigt slickar och rengör sig själv. Hårbollar är ett separat problem som inte är relaterat till astma hos katter.

Berörda djur

Även om det är vanligare att kattastma uppträder hos katter som är yngre än 8 år kan den angripa både unga, gamla, hanar och honor. Forskare har inte bekräftat om det finns en genetisk aspekt på sjukdomen. Katter med plattare ansikten och raser som perser, himalaya och siameser kan dock vara mer mottagliga.

Tidig diagnos är viktig. När en katt hostar kan det bero på kattastma, som också kallas kronisk eller allergisk bronkit eller bronkialastma. Det kan även kallas kronisk obstruktiv lungsjukdom.

Astma hos katter är en inflammation och förträngning av de nedre luftvägarna (lungorna). Detta sker på grund av en överreaktion av immunsystemet gentemot allergener. Den kan vara mild, måttlig, svår eller livshotande.

Vad kan orsaka astma hos katter?

 • Pollen från träd eller gräs
 • Hårspray, deodoranter eller loppulver.
 • Cigarett- eller eldrök
 • Damm från kattsand, särskilt parfymerad sådan.
 • Mögel
 • Dammkvalster
 • Rengöringsprodukter
 • Stress, fetma, kyla, värme och ansträngning kan också vara utlösande faktorer.

Tidig diagnos

När det gäller de fysiska aspekterna kan vissa andra faktorer också påverka astma hos katter.

En katta på matta.
 • Trånga näsgångar i förhållande till kattens storlek.
 • Mer glatt muskulatur i bronkialväggarna.
 • En större andel elastiskt brosk och fler globösa celler.
 • Submucosala körtlar och mastceller.

Enligt vissa studier påverkar dessa faktorer mellan en och fem procent av tamkatter. Vissa parasitära lunginfektioner kan dock likna astma hos katter, så det är en bra idé att utesluta dessa först.

Vad händer när en katt har astma? Bronkialrören drar ihop sig och producerar slem för att försöka fånga upp de irriterande dammpartiklarna. Kroppen vidtar dessa två åtgärder för att förhindra att partiklarna kommer in i lungorna respektive för att eliminera dem genom hosta. Lungornas sammandragning, tillsammans med inflammation, förtränger luftvägarna och orsakar andningssvårigheter.

En torr hosta är inte det enda tecknet på astma hos katter. Du kan också märka snabb, högljudd eller ansträngd andning, eller ett väsande alternativt rasslande ljud. Om du märker att din katt försöker andas genom munnen är risken sannolikt högre. Och om du ser att din katts bröstkorg och buk rör sig oregelbundet och hör ett väsande ljud när den andas ut är det troligt att din katt redan har astma.

En tidig diagnos tillsammans med lämplig behandling ger det bästa resultatet för din katt. Men om symtomen går obemärkta och lungorna genomgår kroniska degenerativa förändringar blir behandlingen svårare. Kom ihåg att en astmaattacker kan vara livshotande för din katt.

Upptäckt och diagnostisering av astma hos katt

Efter att du har lagt märke till symtom som torrhosta eller andningssvårigheter och sökt hjälp, då kommer din veterinär troligen att beställa en rad tester. Syftet med dessa tester är att utesluta andra möjliga orsaker, till exempel lungparasiter, bronkialpneumoni, neoplasmer eller hjärtsvikt.

En röntgenundersökning av bröstkorgen underlättar diagnosen, liksom en diagnostisk metod där vätska förs in genom luftstrupen till lungorna för att undersöka cellerna. Det sistnämnda ingreppet utförs under allmänbedövning.

När astma hos katter har bekräftats kommer behandlingen sannolikt att omfatta inhalationsmedicin, som verkar snabbare och har färre biverkningar än tabletter. Aerosolbehandling avlägsnar slem och förbättrar andningen, medan injektioner eller immunterapi tjänar till att minska den överdrivna känslighet som utlöser astmaattackerna.

Kattastma

Förebyggande och rätt näring

Det är viktigt att försöka eliminera de allergener som orsakar din katts immunsystemsreaktioner. Som vi har sett kan några orsaker vara passiv rökning, insektsmedel, parfym, kalla temperaturer och doftande kattsand eller sand med mycket damm.

Dessutom är en balanserad kost väsentlig. Specialister rekommenderar att man eliminerar torrfoder baserat på spannmål eftersom dessa kan vara allergi- eller inflammationsutlösande. Om din katt dessutom är överviktig måste dess lungor arbeta än hårdare.

Med särskild vård och strikt behandling kommer din katts astma inte att vara livshotande. Snarare kommer du att kunna stabilisera sjukdomen och ge din katt en god livskvalitet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.