Bettfel hos hundar: orsaker, konsekvenser och behandlingar

Bettfel hos hundar kan ha ett genetiskt ursprung. I vissa fall kan det utgöra ett relativt allvarlig problem.
Bettfel hos hundar: orsaker, konsekvenser och behandlingar
Ana Díaz Maqueda

Skriven och verifierad av Biolog Ana Díaz Maqueda.

Senaste uppdateringen: 25 mars, 2024

Bettfel, eller malocklusion, hos hundar uppstår när hörntänderna inte står på rätt linje gentemot varandra. Denna estetiska defekt kan orsaka problem som sträcker sig från lindriga skador till riktigt allvarliga sjukdomar hos djuret, om det inte åtgärdas.

Vanligtvis kan bettfel inte definieras förrän djuret redan har förlorat sina mjölktänder. Detta ögonblick inträffar vanligtvis när de når 6 månaders ålder och redan har sina permanenta tänder. På följande rader hittar du de vanligaste orsakerna till detta problem, liksom dess konsekvenser och möjliga behandling.

Typer av bettfel hos hundar

De viktigaste tecknen på att en hund inte biter ordentligt på grund av felställning av tänderna är ett överbett och en utskjutande underkäke .

Vid 10 månaders ålder har en hund redan en formad käke och alla permanenta tänder. I de flesta fall kommer tänderna att ligga i linje med varandra, som om de vore en sax – ett saxbett.

Det finns olika typer av bettfel, vissa av dem är typiska för vissa hundraser och andra inte. Överbett är den vanligaste defekten och den är inte relaterad till några ärftliga faktorer. Hunden som lider av det har en nos som nästan är i form av en papegojnäbb.

Bettet kan också vara korsat och käken kan inte låsas ihop på rätt sätt. Vid vissa tillfällen kan problem med bettfel lösas genom att vissa tänder dras ut innan hundens käke är fullt utvecklad. Efter detta kan man bara behandla eller operera för att lindra tillståndet, men det löser inte problemet.

En hund med bettfel tittar in i kameran.

Orsaker till bettfel hos hundar

Många hundraser har ärftliga problem med bettfel, vilket är fallet med brakycefala hundar. Även om detta ofta inte är något problem så kan ibland andra tandsjukdomar utvecklas.

Hos hundraser där bettfel uppträder som en defekt på grund av mjölktänder kan de resulterande problemen vara allvarligare. I allmänhet är orsakerna till bettfel hos hundar antingen ärftliga eller förvärvade genom ett felaktigt tandbyte under övergången från mjölktänder till permanenta tänder.

Konsekvenser av ett dåligt bett

När en hund inte har ett korrekt bett kommer det att finnas mellanrum mellan tänderna där bakterier fritt kan slå sig ner. Denna bakterieöverväxt, tillsammans med det faktum att annan mat stannar kvar på samma ställe, kan öka tillväxten av plack.

Plack är en rest av mineraler som bakterier lämnar efter sig och som ansamlas på emaljen, tandens yttersta lager. Plack är den främsta orsaken till utvecklingen av tandsjukdomar såsom gingivit eller parodontit.

Den sistnämnda sjukdomen är mycket smärtsam; den orsakar inflammation i tandköttet, tänderna börjar ruttna och faller så småningom ut. Ibland faller dock inte tänderna ut eftersom själva placket håller dem fästa vid tandköttet.

En annan konsekvens av bettfel är att tänderna gräver sig in i munnens mjukvävnad. Detta orsakar ständiga sår som är svåra att läka om den del som orsakar skadan inte avlägsnas. Slutligen utvecklar många hundar problem med att äta och det slutar med att de drabbas av undernäring samt mycket obehaglig smärta.

Även om alla tänders integritet inte alltid kan respekteras när man löser ett bettfel så finns det nya tekniker inom veterinärmedicinen som kan åstadkomma detta.

Behandling av bettfel hos hundar

För kortnosiga hundar finns ingen möjlig behandling. Dessa hundar behöver dock särskild vård och mer frekventa besök hos veterinären för att hålla koll på tandhälsan.

Som en allmän regel behöver dessa hundar mer ultraljudsrengöring, samt rutinmässig övervakning. Hos hundraser där bettfelet är en defekt är det tvärtom nödvändigt att tillämpa någon form av behandling.

Ibland räcker det med att dra ut en eller flera tänder för att ge plats åt resten av tänderna att växa. I andra allvarligare fall måste de flesta tänderna dras ut för att förhindra parodontit.

Dessutom bör det noteras att man på senare år har börjat med korrigerande behandlingar som ortodonti och installation av tandställningar för att korrigera tändernas position.

Denna metod är den mest effektiva och minst traumatiska, eftersom djuret i de flesta fall behåller alla sina tänder och dessutom uppnår ett korrekt bett. Dessa typer av behandlingar är dock dyra och tillämpas inte i alla länder, även om detta med tiden förväntas förändras.

En hund med trubbig nos.

Om husdjuret utvecklar ett problem med bettfel är det viktigt att upprätthålla tandhygien, utöva daglig tandborstning och få en rengöring hos veterinären när de anser det nödvändigt. Om alla orala parametrar hålls i schack behöver detta tillstånd inte bli värre.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Amimoto, A., Iwamoto, S., Taura, Y., Nakama, S., & Yamanouchi, T. (1993). Effects of surgical orthodontic treatment for malalignment due to the prolonged retention of deciduous canines in young dogs. Journal of Veterinary Medical Science, 55(1), 73-79.
  • Ramfjord, S. P., & Ash, M. M. (1981). Significance of occlusion in the etiology and treatment of early, moderate and advanced periodontitis.
  • Shaw, W. C., Addy, M., & Ray, C. (1980). Dental and social effects of malocclusion and effectiveness of orthodontic treatment: a review. Community Dentistry and Oral Epidemiology, 8(1), 36-45.
  • Southerden, P. (2017). Malocclusion in dogs and cats. The Veterinary Nurse, 8(4), 207-214.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.