Farmakologiska produkter för djurfarmar

Farmakologiska produkter är en del av den grundläggande utrustningen på djurfarmar och väldigt viktigt som förebyggande åtgärder mot sjukdomar hos djuren.
Farmakologiska produkter för djurfarmar
Paloma de los Milagros

Skriven och verifierad av Biolog Paloma de los Milagros.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Varje djurfarm kräver en uppsättning förebyggande och grundläggande åtgärder för att försäkra att djuren är fria från sjukdomar. Farmakologiska produkter för djurfarmar är med andra ord ett oumbärligt inslag i djurskötseln. De krävs för att säkerställa att man kan förebygga och bota sjukdomar som kan drabba ladugårdsdjur.

För att farmakologiska produkter ska användas på rätt sätt måste ägaren av farmen tala med en veterinär för att få råd, inte bara för att användningen skiljer sig från djur till djur, utan även för att man måste lyda lokala lagar och regelverk.

Dessa typer av produkter, även kända som veterinärmedicinska läkemedel, har som syfte att förebygga och behandla sjukdomar som ladugårdsdjur kan drabbas av; speciellt om de föds upp för mänsklig konsumtion.

Veterinär ger vård till ko

Klassificering av veterinärmedicinska läkemedel

Farmakologiska produkter för djurfarmar är främst antibiotika. Detta eftersom detta läkemedel bekämpar sjukdomar som orsakas av bakterier, svamp och virus. Det kan till exempel röra sig om:

  • Parasitmotverkande medel som förebygger och utrotar parasiter.
  • Avdödade vaccin eller levande vaccin. Dessa introducerar ett virus, en bakterie eller ett toxin – som produceras av en bacill – i ett djur. Vidare kommer veterinärer administrera antibiotika för att möjliggöra för immunsystemet hos ett djur att svara på ett hot. Därefter producerar det de nödvändiga antikropparna för att vara redo på framtida epidemier.

Administrering

  • Oralt, vilket är fallet de flesta typerna av antibiotika.
  • Intravenöst, vilket är fallet med vaccin.
  • Genom huden via ångor, vilket är mindre vanligt.

När det kommer till antibiotika och vaccin kommer valet bero på instruktionerna som ges av veterinären, med hänsyn till varje djurkategori. Bland de antiparasitiska farmakologiska produkterna för djurfarmar, står dock följande ut:

  • Kontroll av löss för boskap: den aktiva ingrediensen i dessa läkemedel är cypermethrin. Beroende på arten och vikten hos djuret kan kemikalien administreras halvt utspädd på dess kropp varje månad.
  • Zooveca är en behandling mot flugor, löss, fästingar, kvalster och deras larver. Man kan applicera det på huden via bad eller genom att spreja det på djurets kropp.

I många länder ger staten råd och tips angående farmakologiska produkter för djurfarmar, vilket är fallet i Spanien. Där ger man ut en broschyr för både veterinärer och personal som tar hand om boskap. Den betonar att man ska använda produkterna ansvarsfullt, eftersom missbruk av framförallt antibiotika kan vara farligt. Det kan leda till ändringar hos djur som sedan hamnar på konsumenternas tallrikar.

Kor äter foder

Andra åtgärder att ha i åtanke på djurfarmar

Men vi måste gå bortom de farmakologiska produkter som professionella veterinärer tillhandahåller. För att göra det måste vi dock ta hänsyn till de specifika karaktärsdragen hos olika typer av boskap.

Hygien och säkerhet på djurfarmar

Ägarna av djurfarmar måste framförallt följa en serie protokoll angående inrättningarnas biosäkerhet, vilket har att göra med:

  • Vattenkvalitet: farmar måste har tillräckliga system för vattenfiltrering och genomföra fysiokemiska samt mikrobiologiska undersökningar på regelbunden basis, i huvudsak på grund av kontaminering från koliforma bakterier, som är vanliga i avföring från grisar.
  • Rengöring och desinfektering av inhägnader: detta är viktigt för att bland annat förebygga kontaminering mellan olika grupper av djur. För att båda processerna ska vara effektiva måste man ta hänsyn till både de kemiska och mekaniska metoderna som används, såväl som temperaturen och tidsspannet.
  • Hygien hos boskapspersonal: den bör vara så strikt som möjligt för att förebygga utbrott av sjukdomar i och utanför farmen.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.