Fyra vanliga hälsoproblem hos små hundraser

Små hundraser har en längre livslängd än stora raser, men de kan bli sjuka. Läs mer om fyra vanliga hälsoproblem hos små hundraser här.
Fyra vanliga hälsoproblem hos små hundraser
Luz Eduviges Thomas-Romero

Skriven och verifierad av Biokemist Luz Eduviges Thomas-Romero.

Senaste uppdateringen: 25 mars, 2024

I den här artikeln tittar vi på vanliga hälsoproblem hos små hundraser. Under de senaste decennierna har flera vetenskapliga studier använt demografisk information om hunddjur för att utvärdera deras huvudsakliga hälsoproblem.

Tack vare dessa insatser vet vi nu till exempel att små hundraser har en längre förväntad livslängd än stora raser. Trots denna ökade livslängd tenderar små hundar att drabbas av en högre sjukdomsfrekvens än sina större motsvarigheter.

För ägare är det viktigt att förstå vilka typer av problem som kan uppstå för att kunna vidta snabba åtgärder. Här följer några av de vanligaste hälsoproblemen hos små hundraser.

1. Knäskålsluxation: ett av hälsoproblemen hos små hundraser

Normalt håller knäets senor knäskålen fast i sitt läge. Knäskålsluxation, eller patellaluxation, uppstår när knäskålen – eller patella – förskjuts från sitt normala läge.

Denna luxation orsakar smärta och funktionell svaghet i benet. Tillståndet drabbar bakbenen och kan lätt diagnostiseras av din veterinär vid en fysisk undersökning.

Även om det kan förekomma hos alla hundraser är små hundar som bostonterrier, pomeranian, chihuahua och toy-pudel mer benägna att drabbas av sjukdomen. I hemmet är det ganska lätt att märka symtomen på detta problem då hunden lyfter sin tass genom att böja knät eller tar ett litet hopp.

Om du därför någon gång märker en konstig “kaninhoppande” gång hos djuret, kontakta då din veterinär. Det finns flera olika typer av ingrepp för att korrigera detta problem, men när det är allvarligt kan det kräva operation.

Små hundraser.

2. Trakealkollaps

I sitt normala tillstånd håller luftstrupen sig öppen tack vare broskringar som gör att luften kan strömma fritt. Av okänd anledning kan dock en progressiv försvagning av detta brosk uppstå hos små hundraser.

Som en följd av detta förändras formen på luftrörsringarna och luftröret kan börja plattas ut. Detta gör det svårt att andas.

Uppmjukningen av brosket kan vara förknippad med medfödda sjukdomar, kompression i halsen eller kronisk inflammation. Trakealkollaps förekommer ofta hos små hundraser. Således är pomeranier, dvärgpudlar, toy-pudlar, yorkshireterrier, chihuahuor och mopsar de mest drabbade.

Tillståndet kännetecknas av en hosta och andningssvårigheter vilket utgör ett hälsoproblem hos små hundraser. Det är viktigt att veta att detta tillstånd förvärras om ditt husdjur är överviktigt eller när det blir väldigt upphetsat.

Även om det inte finns någon känd förebyggande metod för detta tillstånd är den bästa rekommendationen att bära sele i stället för halsband och hålla ditt husdjur på en hälsosam vikt. Det är också viktigt att undvika exponering för rök, damm och starka lukter.

Många hundar blir bättre med medicinsk behandling – hostdämpande medel, antiinflammatoriska steroider och utvidgande medel. I svåra fall med en kollaps av luftvägarna kan veterinären rekommendera kirurgisk placering av en protes eller stint.

3. Hypoglykemi

Blodsockret är den huvudsakliga energikällan för alla biologiska funktioner i kroppen. När blodsockernivån plötsligt sjunker uppstår ett tillstånd av hypoglykemi. Detta är ett vanligt hälsoproblem hos små hundraser som miniatyrhundar som yorkshireterrier, chihuahua och toy-pudel.

Den kliniska manifestationen av hypoglykemi varierar beroende på den underliggande orsaken och nivån på hypoglykemin. Varaktigheten, nedgången i blodsockernivån och förmågan hos de hormonella mekanismer som reglerar hypoglykemiska tillstånd spelar också en roll.

Om du har en hund av liten ras måste du vara uppmärksam om du märker att den blir svag eller slö. Det är möjligt att den har svårt att hålla ett jämnt tempo eller att den kan ha skakningar, särskilt i ansiktet. Allt detta kan vara tecken på en hypoglykemisk attack.

Hypoglykemi kan vara allvarligt. En plötslig minskning av blodsockernivån kan till och med försätta en hund i ett potentiellt dödligt komatillstånd. Hos hundar med tendens till hypoglykemiska tillstånd är det därför viktigt att undvika långvarig fasta.

4. Obalans i att upprätthålla temperaturen

Det är viktigt att veta att störningar i att upprätthålla kroppstemperaturen orsakar neurologiska störningar och utgör ett hot mot livet. Hos hundar sker reaktionen på termisk stress främst genom konvektion och avdunstning.

Små hundar, särskilt valpar och äldre hundar, tål inte extrema temperaturer.

Som ägare till en liten hund måste du hantera dessa störningar på ett beslutsamt och snabbt sätt för att undvika sekundära neurologiska skador.

Var också mycket försiktig när du utsätter hunden för extrema väderförhållanden, detta kan döda hunden. Du bör till exempel undvika att lämna hundar i parkerade bilar eller andra slutna utrymmen med dålig ventilation.

När hunden utsätts för risken kan den uppvisa värmeutslag, kramper, värmeutmattning och värmeslag. Dessutom kan vissa läkemedel framkalla hypertermi och ge upphov till ett av flera specifika kliniska syndrom.

En liten hund.

Även om det kan verka demoraliserande att tänka på de hälsoproblem som en liten hund kan drabbas av, är sanningen den att ju mer du vet, desto bättre kan du ta hand om den. Utan tvekan bör veterinärmedicinska mottagningar också fokusera på de sjukdomar som drabbar dessa raser mest.

Generellt sett underlättar adekvat information om risken för olika hälsoproblem hos små hundraser en differentialdiagnos och ett lämpligt val av behandling.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Idowu, O., & Heading, K. (2018). Hypoglycemia in dogs: Causes, management, and diagnosis. The Canadian Veterinary Journal, 59(6), 642.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5949948/
  • Wangdee, C., Theyse, L. F. H., & Hazewinkel, H. A. W. (2015). Proximo-distal patellar position in three small dog breeds with medial patellar luxation. Vet Comp Orthop Traumatol, 28(4), 270-3. https://pdfs.semanticscholar.org/dcab/81ec9eb37c49c2ca04691dff7467098a9d9f.pdf
  • Kim, E., Choe, C., Yoo, J. G., Oh, S. I., Jung, Y., Cho, A., … & Do, Y. J. (2018). Major medical causes by breed and life stage for dogs presented at veterinary clinics in the Republic of Korea: a survey of electronic medical records. Peer J, 6, e5161. https://pdfs.semanticscholar.org/64a2/b883a0ce91110c5cd56722520d862476ba3e.pdf
  • Johnson, L. R., & Pollard, R. E. (2010). Tracheal collapse and bronchomalacia in dogs: 58 cases (7/2001–1/2008). Journal of veterinary internal medicine, 24(2), 298-305. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1939-1676.2009.0451.x
  • Bonnett BN, Egenvall A, Hedhammar A, Olson P. 2005. Mortality in over 350,000 insured Swedish dogs from 1995–2000: I. breed-, gender-, age- and cause-specific rates. Acta Veterinaria Scandinavica 46(3):105–120DOI 10.1186/1751-0147-46-105.
  • Dorn CR. 2000. Canine Breed-Specific Risks of Frequently Diagnosed Diseases at Veterinary Teaching Hospitals. Raleigh: AKC Canine Health Foundation
  • Fleming JM, Creevy KE, Promislow DE. 2011. Mortality in North American dogs from 1984 to2004: an investigation into age-, size-, and breed-related causes of death. Journal of VeterinaryInternal Medicine 25(2):187–198DOI 10.1111/j.1939-1676.2011.0695.x.
  • Robinson NJ, Dean RS, Cobb M, Brennan ML. 2015.Investigating common clinical presentations in first opinion small animal consultations using direct observation. Veterinary Record 176(18):463DOI 10.1136/vr.102751

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.