Hur länge varar parvovirus hos en hund?

Om du vet hur länge ett parvovirus varar hos en hund så kan du få en uppfattning om dess prognos och återhämtning.
Hur länge varar parvovirus hos en hund?
Sara González Juárez

Skriven och verifierad av Psykolog Sara González Juárez.

Senaste uppdateringen: 23 oktober, 2022

Parvovirus är en av de mest fruktade sjukdomarna bland hundägare, särskilt de som tar hand om en valp. Det är inte överraskande att det rör sig om en akut och mycket smittsam sjukdom. Dessutom är det mer sannolikt att valpar dör av den, vilket gör det nödvändigt att veta hur länge den varar, hur allvarlig den är och vilka effekter parvovirus har på hundens kropp. Så hur länge varar parvovirus hos en hund?

Om du befinner dig i den här situationen så är det lätt att undra över hur länge parvovirus varar hos en hund, du vill ju såklart eliminera smittan så snart som möjligt. Här svarar vi på den frågan, kontextualiserat och med alla detaljer du behöver.

Vad är parvovirus?

Parvovirus är en sjukdom som orsakas av virus i familjen Parvoviridae. Det orsakar förändringar i tarmfloran eftersom det angriper de celler som replikerar. Valpar drabbas från sex veckors ålder, då de börjar förlora antikroppar från modern.

Vuxna hundar kan också smittas om de inte är vaccinerade, men symtomen blir lindrigare.

Parvovirus sprids genom kontakt med infekterad avföring, antingen genom kontakt eller genom oral-fekal väg, dvs. hunden får i sig viruset på något sätt. Symtomen uppstår i matsmältningssystemet; med blodig diarré som har en karakteristisk lukt, brist på aptit, kräkningar, feber och uttorkning som följd.

Det finns också en form av sjukdomen som orsakar hjärtproblem. Även om den inte är särskilt vanlig så drabbar den valpar mer och orsakar hjärtmuskelproblem samt ökar risken för plötslig död.

En annan intressant artikel: Hundar och zikavirus: vilka är riskerna?

Behandling av parvovirus

Det finns för närvarande ingen behandling för att eliminera viruset från kroppen. När en hund smittas av denna sjukdom krävs sjukhusvård för att kontrollera symptomen så väl som möjligt. Bland de vanligaste åtgärderna hittar vi följande:

 • Vätsketerapi: Kontinuerlig diarré och kräkningar orsakar omfattande uttorkning hos hunden. Vätskor ges intravenöst för att hålla vätskebalansen stabil.
 • Antibiotika: För att kontrollera opportunistiska infektioner.
 • Xylazin: På senare år har detta läkemedel lagts till i behandlingen eftersom det har setts bidra till att minska symtomens varaktighet och förbättra behandlingens effektivitet i allmänhet.
 • Antiemetika: Läkemedel för att stoppa kräkningar om veterinären anser att hunden kan äta på egen hand.
 • Parenteral utfodring: I de fall där hunden inte kan äta själv så kommer intravenös näring att bli nödvändig. Administrering av kalium är ofta ett bra sätt att underlätta återhämtningen.
 • Blodtransfusioner: Eftersom diarrén och kräkningarna är blodiga så uppstår betydande anemi med tiden. Därmed kan en blodtransfusion bli nödvändig.

Om din veterinär rekommenderar att din hund stannar hemma är det troligen för att den har en försvagad form av sjukdomen på grund av att den är vaccinerad. Trots detta är det viktigt att du följer veterinärens anvisningar till punkt och pricka och att du upprätthåller en strikt hygien i hemmet, eftersom viruset kan finnas kvar länge på ytor.

En hund får en injektion.

Hur länge håller parvoviruset i sig hos en hund?

Låt oss komma till den aktuella frågan. Tyvärr finns det inget universellt svar, men det finns ett antal faktorer som hjälper till att förutsäga detta medan sjukdomen tar sin gång:

 • Inkubation: De första symtomen uppträder inte förrän dag 5-15 efter kontakt med viruset. Vid denna tidpunkt börjar viruset föröka sig i tarmen.
 • Varaktighet för symtomen: För en överlevande hund varar symtomen i 5-7 dagar. Det kan dock dröja längre beroende på fallet.
 • Eliminering av viruset genom avföring: Hunden är en smittbärare från före symtomdebuten och även efter tillfrisknandet. Detta intervall varierar mellan 3 och 9 dagar efter kontakt med viruset.

Du bör dock inte förlita dig på dessa siffror. Även om hunden inte längre uppvisar några symptom och verkar ha återhämtat sig finns viruset sannolikt fortfarande kvar i miljön. Fortsätt att städa noggrant och om du kan, Tvätta matskålar och foderautomater ofta samt undvik textilier och leksaker till din hund (eller desinficera dem noggrant efter varje användning).

Parvoviruset kan överleva i miljön i 5 månader till ett år.

Är det bra att vaccinera hunden om den har parvovirus?

Normalt vaccineras hundar mot parvovirus nästan omedelbart efter det att de har förlorat sin immunitet från modersmjölken. Det innebär att det är en av de första vaccinationerna de får när de är valpar, vilket är avgörande för att skydda deras hälsa och liv.

Vaccineringsprocessen börjar vanligtvis mellan 6 och 7 veckors ålder, med ytterligare vaccinationer vid 8 och 19 veckors ålder. Därefter upprätthålls ett årligt schema som skyddar hunden även när den blir vuxen.

Eftersom det är en process som upprepas ofta är det möjligt för hundar att smittas av parvovirus före nästa vaccination. I dessa fall kan hundar inte vaccineras, eftersom denna produkt vanligtvis tillverkas med försvagat parvovirusvirus. På grund av detta kan det leda till att husdjurets hälsa försämras.

Du måste komma ihåg att vacciner endast är ett förebyggande medel och inte har någon funktion för att behandla den befintliga sjukdomen. Detta är anledningen till att man lägger så stor vikt vid att vaccinera husdjur i de fastställda åldrarna, eftersom det är först då som de har en full och gynnsam effekt.

Hur farligt är parvovirus?

Hur konstigt det än låter är det mycket osannolikt att en professionell person kan ge en korrekt prognos efter att ett husdjur drabbats av parvovirus. Detta beror på att varje fall är unikt och att både lindriga och dödliga symtom kan förekomma.

Vissa raser som rottweiler, pitbull, dobermann, schäfer och springer spaniel är kända för att vara mer benägna att smittas. Men fallen varierar mycket beroende på ålder, storlek och om de är vaccinerade eller inte. Den bästa rekommendationen är att om du upptäcker några symtom som skulle kunna vara parvovirus, kontakta din veterinär omedelbart.

Kan jag adoptera en annan hund om den jag har just fått parvovirus?

En hundvalp.

Det är ingen bra idé. Även om du får en ungefärlig uppfattning om hur länge parvovirus håller i sig hos en hund genom sjukdomsförloppet bör du komma ihåg att viruset fortfarande kan finnas i ditt hem. Det är visserligen osannolikt att ett vaccinerat djur blir smittat, men det är bäst att inte ta den risken.

Kom i alla fall ihåg att hålla dina hundar vaccinerade och avmaskade. Även om vaccinet inte skyddar dem till 100 procent mot sjukdomen så ser det till att symtomen är mycket dämpade, och detta kan vara skillnaden mellan liv och död.

Och självklart ska du vid minsta tecken på parvovirus-symtom absolut gå till veterinären, för det är en nödsituation. Dessutom kommer djursjukhuset att ha de nödvändiga medlen för att förhindra att viruset sprids, och därför kan du kanske rädda livet på mer än en hund: din egen och de hundar som annars kunde ha smittats.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Puentes, R., Eliopulos, N., Finger, P., Castro, C., Nunes, C., Furtado, A., … & Hübner, O. S. (2010). Detección viral en cachorros con diagnóstico presuntivo de Parvovirus canino (CPV). Veterinaria (Montevideo)46(177-180), 47-49.
 • Vargas Sarmiento, J. D. (2019). Xilacina como protocolo de tratamiento para reducir el tiempo de recuperación y porcentaje de mortalidad de la parvovirosis canina.
 • Bejar Quisana, R. (2017). Evaluación del tratamiento de la Parvovirosis Canina con Inmunosuero y Fitoterapia.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.