Iktyos hos hundar: Symptom och behandling

Iktyos hos hundar är en extremt sällsynt sjukdom vars förekomst är genetiskt betingad. Lär dig mer om den och hur man behandlar hundar som lider av den.
Iktyos hos hundar: Symptom och behandling

Senaste uppdateringen: 16 januari, 2022

Huden är kroppens första biologiska barriär. Den skyddar oss inte bara från infektioner och parasiter, utan reglerar också gas- och vätskebalansen i kroppen. Därför är tillstånd som påverkar huden ofta mycket skadliga och orsakar olika symptom hos de drabbade djuren. Iktyos hos hundar är ett tydligt exempel på detta.

Denna medfödda sjukdom är extremt sällsynt, men det är värt att känna till den på grund av de möjliga biverkningarna och svårigheten att behandla den. Läs vidare om du vill veta mer om iktyos hos hundar och hur du upptäcker den innan det är för sent.

Vad är ichtyos?

Termen iktyos avser ett epidermalt hudtillstånd som förekommer hos hundar på grund av en ärftlig, recessiv mutation. Enkelt uttryckt är sjukdomen kodad i hundens DNA och uppstår inte på grund av kontakt med något externt (t.ex. ett virus, en bakterie eller en svamp).

Enligt uppgift från professionella källor härrör symptomen på detta tillstånd från en missbildning av stratum corneum, det yttersta lagret av djurets överhud. Djurets hud kommer att verka skorpig (därav namnet, som också kan kallas fiskfjällssjuka), uppvisa onormal pigmentering och till och med förtjockas på ett sjukligt sätt.

Iktyos är en genetisk sjukdom. Vissa raser är mycket mer benägna än andra att drabbas av den.

En hund med ichtyos.

Typer

Iktyos hos hundar går att särskilja i flera subtyper. Dessa är följande:

 • Allmän iktyos: Detta är en mycket sällsynt variant av ärftlig karaktär. Man kan endast ställa diagnosen genom att observera patientens symptom.
 • Epidermolytisk: Denna yttrar sig med karakteristiska blåsor på huden och framträder i tidig ålder. En hudbiopsi är nödvändig för att ställa en diagnos.
 • Icke-epidermolytisk: Denna sjukdom är rasspecifik och har ett autosomalt recessivt nedärvningsmönster.

Orsaker till iktyos hos hundar

Som vi tidigare nämnt är iktyos en sjukdom av autosomalt recessiv typ hos hundar. Detta innebär att den orsakande mutationen finns på en kromosom som inte är en könskromosom och att den, för att uppstå, måste finnas i båda de alleler som utgör djurets gen (fadern och modern).

Detta tillstånd har studerats ingående hos Golden Retriever för att hitta den exakta genen där mutationen uppstår: PNPLA1. Om vi tänker oss den icke-muterade allelen som bokstaven (N) och den iktyos-orsakande allelen som (ict), är den genetiska förklaringen till sjukdomen följande:

 1. Hundar (N/N). Detta är hundar med friska alleler från modern och fadern ; de bär inte på sjukdomen i sitt genom och är inte sjuka.
 2. Hundar (N/ict). Dessa har en muterad allel och en normal allel. Eftersom sjukdomen är recessiv är de bärare och har inte iktyos. Om båda föräldrarna har denna genotyp kommer avkomman att födas med sjukdomen i 25% av fallen och vara frisk i de resterande 75% av fallen.
 3. Hundar (ict/ict). Dessa har mutationen i båda allelerna. Därför utvecklar de alltid sjukdomen.

Förutom Golden Retriever har raser såsom Jack Russell Terrier, Yorkshire Terrier och Dobermann en viss benägenhet att utveckla iktyos. Den bästa förebyggande metoden för att undvika att sjukdomen uppstår i ett hundsläkte är att aldrig korsavla en hund som bär på den muterade genen (även om den är symptomfri).

Hos andra raser är arvsmönstret mycket mindre tydligt.

Symptom

Symptomen för detta tillstånd är mycket specifika. Även om det kan likna andra hudsjukdomar (dermatit, hyperkeratos och andra) så har det ett antal unika egenskaper. Vi lyfter fram följande symtom hos hundar med iktyos:

 • Fjällig hud
 • Överdriven produktion av mjäll
 • Förtjockning av trampdynor och andra strukturer. Dessa symptom ingår i begreppet hyperkeratos.
 • Flottiga, hårda och skorviga områden
 • Ett skabbigt utseende.
 • Smärta och inflammation i extrema fall, särskilt på trampdynorna.

Hundar föds med detta tillstånd (i dess typiska variant) och tenderar att försämras med tiden. Det är absolut nödvändigt att uppsöka en veterinär när något av ovanstående tecken framträder.

Diagnos

Svårigheten att diagnostisera iktyos hos hundar beror på vilken variant patienten har. Hundar som precis har börjat uppvisa symptom kan vara lite svårare att diagnostisera, men nästan alltid kan man bekräfta sjukdomen enbart genom fysisk undersökning. Som vi nämnt ovan är symptomen på detta tillstånd unika.

För att bekräfta och vara på den säkra sidan kommer veterinären att ta ett ytligt prov av hundens hud och undersöka det i mikroskop. Detta utesluter förekomsten av kvalster, svamp eller bakterier som kan orsaka liknande skador. DNA-testet (typ OCT-A) är det sista steget för att otvetydigt upptäcka sjukdomen.

Behandling av iktyos hos hundar

Tyvärr finns det ingen behandling som botar detta tillstånd. Det är ett genetiskt problem som inte går att åtgärda på något sätt. Du kan dock ta hänsyn till ett antal tips och försiktighetsåtgärder för att förhindra att djuret blir värre eller lider mer än nödvändigt. Vi har valt ut följande riktlinjer:

 1. Regelbunden kamning: Genom att rengöra din hund med en kam och en specifik lösning (som veterinären ordinerar) kan du bli av med skorporna innan de hårdnar och orsakar klåda hos djuret. Du måste vara konsekvent och tålmodig.
 2. Kemiska föreningar för hemmabruk: Mjällschampo kan hjälpa din hunds kropp att producera färre lipidsubstanser på huden.
 3. Mediciner: Topisk användning av syntetiska retinoider verkar lindra hundens symptom, men dessa läkemedel har ett antal rapporterade biverkningar. Prata med din veterinär innan du medicinerar din hund, speciellt om den är i ett känsligt hälsotillstånd.

Tyvärr utvecklar vissa hundar ett så allvarligt tillstånd att de måste avlivas för sitt eget bästa, innan de dör på grund av en följdinfektion. Det är dock vanligtvis inte nödvändigt att vidta så drastiska åtgärder.

En hund vid veterinären.

Denna sjukdom är kronisk och obotlig, så den kräver ständig uppmärksamhet från ägaren. Den bästa förebyggande metoden är otvivelaktigt att inte korsavla med en individ som har iktyos (eller en av de muterade allelerna). Detta är det enda sättet på lång sikt att förhindra att fler hundar föds med sjukdomen.

 

This might interest you...
Vanliga hudproblem hos hundar: från loppor till sjukdomar
My Animals
Läs det My Animals
Vanliga hudproblem hos hundar: från loppor till sjukdomar

Hudproblem är bland de vanligaste hälsoproblemen hos hundar och har många bakomliggande orsaker. I den här artikeln berättar vi mer. • Ichthyosis in dogs, VCA Hospitals. Recogido a 24 de noviembre en https://vcahospitals.com/know-your-pet/ichthyosis-in-dogs
 • Mauldin, E. A. (2013). Canine ichthyosis and related disorders of cornification in small animals. The Veterinary clinics of North America. Small animal practice43(1), 89.