Insektsöverförda sjukdomar som kan vara dödliga

Bland de många sjukdomar som vi kan få av insekter kommer vi här att berätta om några som kan vara dödliga.
Insektsöverförda sjukdomar som kan vara dödliga

Senaste uppdateringen: 29 juli, 2019

Den fantastiska världen av insekter håller fortfarande många hemligheter som vi ännu inte har upptäckt. Idag ta upp insektsöverförda sjukdomar, eftersom vissa av dess medlemmar tenderar att vara sjukdomsvektorer hos människor och andra djur.

Insekter som sjukdomsvektorer

Denguevirus, zikavirus, gula febern, chikungunyafeber, malaria eller West Nile virus är några av de sjukdomar som vissa myggor för över, och de är ansvariga för ett stort antal mänskliga dödsfall över hela världen varje år.

Men bortom de sjukdomar som myggan överför finns det många andra insekter som är sjukdomsvektorer i olika regioner av världen.

Den gemensamma nämnaren är vanligtvis de fattiga levnadsförhållandena som befolkningen lever i.

Chagas sjukdom finns på listan över insektsöverförda sjukdomar. Den är även känd som amerikansk trypanosomiasis. Den överförs huvudsakligen genom avföring och urin från triatominae, mer känd som “kissing bugs”.

Även om chagas sjukdom är en lokal sjukdom, särskilt i kontinentala Latinamerika, visar uppskattningar att de över 6 miljoner människor som smittats även lever i Nordamerika, Europa och västra Stilla havet.

Tyvärr finns det inget vaccin för den ännu.

Mer om chagas sjukdom

Detta tillstånd kan vara dödligt och orsakas av en protozoer som kallas Trypanosoma cruzi. I den akuta fasen, som ofta är asymptomatisk, kan dessa mikroorganismer cirkulera runt blodet i stora antal.

När sjukdomen når ett kroniskt stadium kan parasiterna orsaka oåterkallelig skada på nervsystemet, matsmältningssystemet och till och med hjärtat. Det finns även risk för plötslig död på grund av arytmi och hjärtsvikt.

Kissing bug

Under dagen förblir dessa insekter kvar i sprickor eller hål i hus som är tvivelaktigt byggda. Sedan kommer de fram på natten och äter blod från sina offer.

Som om det inte vore tillräckligt fortsätter dessa oförskämda varelser att göra ifrån sig nära bettet strax efter att de ätit.

Även om mängden blod de tar från en person inte kommer döda vederbörande, uppstår en infektion om offret kliar bettet och hjälper till att sprida avföringen mot det eller till och med mot mun, ögon eller andra öppna sår i huden.

Dessutom kan det spridas via blodtransfusioner, organtransplantationer, från moder till barn under graviditet och genom förtäring av förorenad mat eller dryck.

De sjukdomar som blir överförda av insekter är många och varierade. Fortsätt läsa för detaljer om några av dessa.

Insektsöverförda sjukdomar: knott som boven

Knott sitter på en tå.

Onchocerciasis, eller flodblindhet, är en annan sjukdom som överförs av insekter. Den orsakas av nematoden Onchocerca volvulus, som sprider sig genom bett av infekterade honknott.

Simulium-knott förökar sig i floder och andra vattendrag i tropiska områden där befolkningens huvudsakliga sysselsättning är jordbruk.

När de biter infekterade människor tar de, tillsammans med blodet, in de farliga parasiterna, som de sedan smittar andra människor med.

Deras larver (mikrofilaria) rör sig genom subkutan vävnad och stannar framförallt i hud och ögon. Infekterade drabbas av klåda samt hud- och ögonskador som kan orsaka flera olika synproblem, och till och med blindhet.

Denna sjukdom är vanlig i afrikanska länder söder om Sahara. Det finns dock även fall i Jemen, Brasilien och Venezuela. Tragiskt nog finns det inget känt vaccin för att förhindra den.

Leishmaniasis – en annan sjukdom som överförs av insekter

Fler än uppskattningsvis 90 Phlebotominae-arter ansvarar för att överföra Leishmaniasis genom en protozoan av släktet Leishmania. Sjukdomen är närvarande i olika delar av Asien, Afrika, Amerika och Europa.

Mygga som sprider sjukdom.

Dessa hematofagösa insekter, som tillhör en subfamilj av Nematode Diptera från familjen Psychodidae, sprider infektioner genom sina bett. Detta är en sjukdom som huvudsakligen visar sig på följande tre sätt:

  • Kutan Leishmaniasis. Den vanligaste av dem alla. De drabbade får hudskador och variga sår som ger dem ärr för livet.
  • Visceral Leishmaniasis. Denna är dödlig om den blir lämnad obehandlad. Dessutom får offer oregelbundna episoder av feber, viktminskning, hepatosplenomegali (samtidig vidgning av både lever och mjälte) och anemi.
  • Mukokutan Leishmaniasis. Denna orsakar total eller delvis förstöring av slemhinnorna i näsan, munnen och halsen.

Insektsöverförda sjukdomar: Tse-tse-flugan och sömnsjuka

Sömnsjukan, även kallad mänsklig afrikansk trypanosomiasis, är en sjukdom som är ett resultat av betten från tsetse-flugan, som är inhemskt i Afrika. Det är en tropisk sjukdom och eventuellt dödlig om den inte blir behandlad i tid.

Generellt är det två olika typer av insekter som sprider den: Trypanosoma brucei rhodesiense och Trypanosoma brucei gambiense.

Tse-tse-flugan är bärare av insektsöverförda sjukdomar.

Betten från tse-tse-flugan ger ett rodnande varigt sår. I takt med att tiden går kan man utveckla andra symptom, såsom:

  • Feber
  • Svullnad av lymfkörtlarna
  • Muskel- och ledsmärta
  • Huvudvärk
  • Irritabilitet

När sjukdomen fortskrider förlorar man kontrollen över det centrala nervsystemet, vilket leder till personlighetsförändringar, förändringar i den biologiska klockan, krampanfall och problem att röra sig samt prata.

Detta kanske intresserar dig
Kan du få salmonella från din kära hund?
My Animals
Läs det My Animals
Kan du få salmonella från din kära hund?

Det finns många sjukdomar som kan passera mellan husdjur och människor. En av dem är en bakterie som kallas salmonella. Undvik genom bra hygien.


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.