Irritabel tarm hos hundar: Orsaker och symptom

Irritabel tarm hos hundar har ingen tydlig orsak, eftersom man antar att det är resultatet av en kombination av faktorer, som kost och hundens sinnestillstånd.
Irritabel tarm hos hundar: Orsaker och symptom
Samuel Sanchez

Skriven och verifierad av Biolog Samuel Sanchez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Irritabel tarm, eller IBS, är en patologi som förekommer hos hundar såväl som hos oss människor. Det är en störning som bland annat leder till buksmärtor och förändringar i tarmrörelserna. I vissa regioner uppskattar man att hela 11,6% av alla personer lider av detta syndrom. Förekomsten hos hundar antar man är liknande, och veterinärportaler uppskattar att 10 till 15% av alla hundar kan utveckla en irritabel tarm. Fortsätt läsa om du vill veta hur du känner igen in irritabel tarm hos hundar och hur du hanterar den.

Orsaker till irritabel tarm hos hundar

Irritabel tarm hos hundar, precis som hos människor, är en kronisk inflammation i tarmslemhinnan. Orsakerna till denna patologi är till största del okända. Därför måste vi först utesluta andra sjukdomar hos hunden: gastroenterit, kolit, pankreatit och parasitinfektioner, bland andra.

När en veterinär har uteslutit alla dessa potentiella orsaker är det dags att börja fundera på om IBS kan ligga bakom symptomen. Även om experter inte är säkra på de exakta orsakerna, tror de att det kan bero på flera faktorer, inklusive följande:

  • allergier mot vissa komponenter i hundens diet
  • en dåligt balanserad kost
  • psykologiska faktorer, som stress och ångest
  • biverkningar på ett specifikt protein i kosten
  • en inflammation i magslemhinnan som ett resultat av en bakteriell infektion

Du bör notera att irritabel tarm hos hundar är associerat med kronisk tarminflammation och obehag. Men det har vanligtvis inget att göra med någon gastrisk patologi. Som hos människor predisponerar inte detta syndrom patienten att utveckla andra sjukdomar.

hund som inte äter

Symptom på irritabel tarm hos hundar

De vanligaste symptomen på irritabelt tarmsyndrom hos hundar är kronisk och sporadisk diarré från tjocktarmen. Förutom detta mycket synliga symptom finns det andra tecken, inklusive följande:

  • periodiskt återkommande episoder av diarré/förstoppning som försvinner på egen hand
  • episoder av slem i avföringen
  • illamående och kräkningar
  • depression och slöhet
  • aptitlöshet och viktminskning, om sjukdomen varar i några månader

Enligt veterinärportaler varierar symptomen beroende på vilket område som är inblandat. Till exempel, om magsäcken är mer påverkad, så är illamående och kräkningar vanligare. Å andra sidan, om det är tarmen som är som mest påverkad, kommer diarréepisoder att vara vanligare. Båda symptomen kan dock förekomma samtidigt.

Diagnos och behandling av irritabel tarm hos hundar

Som vi sa ovan ställer en veterinär den enda möjliga diagnosen genom att utesluta andra möjliga patologier som äventyrar djurets mag- och tarmkanal.

När det gäller behandling är det viktigt att betona att den måste anpassas till symptomfrekvensen i varje enskilt fall. Många hundar minskar frekvensen av kliniska tecken med en kost rik på fiber, som också måste vara lätta att smälta. Din veterinär kommer att vägleda dig när du lägger upp nya menyer för ditt husdjur.

Samtidigt kan man behandla diarréepisoder med loperamid, ett läkemedel som modifierar tarmens mobilitet. I fall där smärtorna från magen inverkar menligt på hundens livskvalitet kan administrering av antiepileptiska läkemedel också övervägas.

Det är viktigt att betona att doserna alltid måste kontrolleras av veterinären. Medicinering av en hund utan professionell hjälp kan sluta mycket illa, eftersom doserna för mänskligt bruk aldrig går att översätta direkt till de som passar för en hund. Om du är osäker, ta ditt husdjur till veterinären med en gång.

Irritabel tarm hos hundar

Tålamod och uthållighet

Tyvärr är detta ett kroniskt syndrom och det finns inte ett piller som kommer att bota det. Eftersom det inte finns någon tydlig utlösare består den huvudsakliga behandlingen av att övervaka vad hunden äter och göra förändringar i kosten och i era rutiner tills ni hittar en effektiv kombination som minimerar symptomen.

Som ägare måste du ha tålamod och acceptera att detta tillstånd sannolikt kommer att vara under hela hundens livstid. Naturligtvis betyder det inte att du bryr dig mindre om din hund. Ta hand om din hund med omsorg och tillgivenhet, för din hund skulle göra detsamma för dig.

Den här artikeln kan kanske intressera dig …

Detta kanske intresserar dig
Mag- och tarmkanalens bakterieflora hos hundar
My Animals
Läs det My Animals
Mag- och tarmkanalens bakterieflora hos hundar

Mag- och tarmkanalens bakterieflora hos hundar är ett ekosystem av bakterier, svampar och virus, som spelar en nyckelroll för hundens hälsa.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.