Svampförgiftning hos hundar: Vad ska man göra?

Trots att de första symtomen på svampförgiftning kan vara ganska milda är det en bra idé att ta sig till en specialist så snart som möjligt.
Svampförgiftning hos hundar: Vad ska man göra?
Paloma de los Milagros

Skriven och verifierad av Biolog Paloma de los Milagros.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Svampförgiftning hos hundar kan hända om du är ute i naturen eller hemma. Det är därför det är mycket viktigt att vara uppmärksam på vad din hund äter.

Mykotoxikos är ett samlingsnamn på de sjukdomar som är orsakade av mykotoxiner, som finns i svamp eller på en yta, ämne eller mat som har förorenats. Bröd och frukt är de livsmedel som lättast blir dåliga, men också hundmat, och särskilt våt hundmat, utgör en risk.

När det gäller hundar som har ätit svamp eller mögelsvamp är det viktigt att vara försiktig. Även om vissa typer är ofarliga, eller endast orsakar lätt gastrointestinala problem, kan andra vara dödliga.

Symtom på svampförgiftning hos hundar

Svårighetsgraden och symptomen kommer att bero på typen av svamp och hur mycket hunden har ätit. Det finns dock några generella indikatorer på att din hund kan vara förgiftad:

 • Skakningar i muskler, dålig koordination och kramper
 • Flämtande och accelererad puls och andning
 • Svaghet, uttorkning, aptitlöshet och kräkningar
 • Feber

Giftiga svampar kan klassificeras i fem kategorier beroende på vilka symtom de orsakar. Här är de listade i allvarlighetsgrad:

 • Svampar som orsakar gastrointestinala störningar. Dessa kan vara Agaricus, Boletus, Entoloma, Lactarius, Scleroderma eller Tricholoma. Kräkningar, buksmärta och diarré förekommer vanligtvis inom två timmar efter att hunden har fått i sig svampen och försvinner på egen hand inom två dagar.
Liten hund sitter bredvid en full svampkorg.
 • Hallucinogena svampar. De vanligaste är Psilocybe, Panaeolus, Conocybe och Gymnopilus. De påverkar det centrala nervsystemet genom att stimulera serotoninreceptorer. Även om symtomen vanligtvis varar i mindre än 48 timmar, är slaganfall möjliga och kan till och med vara dödliga.
 • Svampar som orsakar muskarinreaktioner. Dessa inkluderar Inocybe och Clitocybe. Vattniga ögon, dregglande, kräkningar och diarré är de vanligaste symtomen och kan pågå i flera dagar.
 • Psykotropisk svamp. Amanita muscaria och Amanita pantherina är särskilt värda att nämna. De kan ändra din hunds koordination, andning och kan orsaka slaganfall eller till och med dödsfall. Dessa reaktioner kommer att uppstå mellan 30 och 90 minuter efter att hunden fått i sig svampen.
 • Svampar som orsakar levernekros. Dessa inkluderar Amanita phalloides, Galerina och Lepiota. Symtomen börjar som gastrointestinala problem och slutar i leversvikt. Det tar normalt mellan 6 och 24 timmar för symtomen att uppstå, och du bör ta din hund till veterinären på en gång.

Behandling och förebyggande

Svampförgiftning hos hundar ska alltid behandlas av en specialist. Även om de initiala symtomen bara är lokaliserade i mag- och tarmkanalen kan de bli mer komplicerade på bara några timmar. Dessutom kan svampen, även om svampen i sig inte är särskilt giftig, orsaka mycket skada om din hund har fått i sig stora mängder av den.

Hund hittar svamp ute i skogen.

Några av de vanligaste sätten att bli av med giftet är att framkalla kräkningar, pumpa magen eller mata hunden med aktivt kol. Vid leverproblem, kramper eller förändringar i hjärtfrekvens eller andning, är de första stegen att stabilisera hundens vitala värden.

När det gäller eftervård kommer din veterinär eventuellt att förskriva mediciner tillsammans med en specifik diet och lite vila. De första  48 timmarna efter att ha blivit drabbad av svampförgiftning är de viktigaste, under den tiden kommer din hund att behöva ständig övervakning.

Det är inte alltid lätt att förhindra förgiftning. Men du bör fortfarande vidta alla försiktighetsåtgärder du kan när du är ute på landet, i parker eller trädgårdar, särskilt på hösten när det är mer fuktigt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Hovda, L. (2015). Dvm360. Unfriendly fungi: Five types of mushrooms toxic to pets. Recuperado de http://veterinaryteam.dvm360.com/unfriendly-fungi-five-types-mushrooms-toxic-pets?pageID=4
 • PetMD. Mushroom, Mold, Yeast Poisoning in Dogs. (S f). Recuperado de https://www.petmd.com/dog/conditions/neurological/c_dg_fungi_poisoning
 • Josef, B., Koinig, L., Hollmann, M., & Razzazi-Fazeli, E. (2008). Mycotoxicoses in pets and the occurrence of mycotoxins in dry dog foods. Bulletin UASVM, 65, 1.
 • Manal, M. Z., & Laura, R. (2012). Mycotoxins in animals: Occurrence, effects, prevention and management. Journal of Toxicology and Environmental Health Sciences, 4(1), 13-28.
 • Ventura, S., Ruiz, C., Durán, E., Mosquera, M., Bandrés, F., Campos, F., … & Queraltó, J. M. (2015). Amanitinas. Revista Del Laboratorio Clínico, 8(3), 109-126.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.