Tre symptom på infektioner hos hundar

Idag ska vi berätta om de tre vanligaste symptomen på infektioner hos hundar. Tidig upptäckt kommer leda till en tidig diagnos och behandling.
Tre symptom på infektioner hos hundar
Luz Eduviges Thomas-Romero

Skriven och verifierad av Biokemist Luz Eduviges Thomas-Romero.

Senaste uppdateringen: 30 september, 2022

Eftersom du är en uppmärksam hundägare vill du säkert veta vilka symptom på infektioner hos hundar som är vanligast. Det är viktigt att känna till så att man kan ta tag i problemet i ett tidigt skede.

Generellt behöver man inte oroa sig, men man måste vara medveten om epidemier som bryter ut. Om du vet vad du ska hålla utkik efter kommer det vara enklare att upptäcka infektioner tidigt.

Vad är egentligen en infektion?

Infektion är invasionen av sjukdomsbärande mikroorganismer i kroppens vävnader. Det finns dock “goda” mikroorganismer som finns i våra kroppar och inte orsakar några infektioner.

Varje varelse på planeten har miljontals mikroorganismer som lever i symbios med oss. Vi är i balans tack vare dem eftersom de är viktiga för många av våra vitala processer. Forskare kallar dem för en mikrobiom, eller mikrobiota.

Men de som orsakar infektionssjukdomar finns normalt sett inte i våra kroppar, utan dyker upp som bakterier, virus eller parasiter.

Infektionssjukdomar är smittsamma och orsakas av en multiplicering av den orsakande agenten. Ett annat kännetecken för infektioner är reaktionen som värdens vävnad har på patogenen eller toxinet de producerar.

Även om infektionsprocessen vanligtvis medför en serie symptom så finns det asymptomatiska infektioner; alltså infektioner som inträffar utan synliga symptom. De kallas vanligtvis för subkliniska infektioner.

1. Feber

Feber är en av kroppens skyddsmekanismer. När temperaturen höjs blir tillvaron mer ogästvänlig för t.ex. bakterier, varpå immunförsvaret kliver in för att försvara kroppen.

Sjuk hund tar tempen

Du har kanske hört att du kan avgöra huruvida din hund har feber genom att känna på dess nos – “om den är varm och torr så har den feber”. Detta stämmer dock inte, och folk lyckas sällan identifiera feber hos sina hundar.

Det enda exakta sättet att märka om temperaturen är hög är att använda en rektal termometer. En temperatur  på över 39,7ºC innebär att hunden har feber.

Kom dock ihåg att de även kan bli så varma om de är uppspelta eller stressade. Febern kommer vanligtvis med letargi, depression, skakningar, aptitbrist, kräkningar, hosta och rinnande nos.

2. Förstoring av lymfkörtlarna

Lymfkörtlarna är små ovalformade organ som innehåller immunceller som attackerar och dödar patogener, såsom virus.

När en hund drabbas av en infektion blir lymfkörtlarna aktiva och skickar sjukdomsbekämpande celler, varpå de svullnar upp och gör ont. Detta tillstånd kallas för lymfadenit.

Även om det finns lymfkörtlar i många områden av hundens kropp så är det lättast att upptäcka svullnad på vardera sida om huvudet nära den bakre kanten av käken.

Man kan även hitta körtlar på baksidan av knäna.

3. Utsöndringar är vanliga symptom på infektioner hos hundar

Kom ihåg att bakterieinfektioners symptom beror på platsen. Synliga infektioner är ofta subkutana, men kan även drabbar hudens yta. Lesionerna kan visa sig som sår eller svullnad. Svullnaden kan vara hård och fast eller mjuk.

Infekterade områden kan uppvisa sår och man kan även lägga märke till flytningar. Konsistensen och färgen varierar från vattning och rosa eller röd till tjock gulaktig eller grön (var). De luktar vanligtvis illa.

Om infektionen sker inuti djurets kropp där du inte kan se den kan hunden uppvisa andra symptom, inklusive letargi, aptitbrist och viktnedgång.

Om problemet är en infektion i luftvägarna kan du lägga märke till tecken som hosta, nysningar och onormal andning. I dessa fall kan flytningarna även komma från nos, mun eller ögon.

Din hund kan även få svårt att äta eller svälja.

Vad man ska göra vid symptom på infektioner hos hundar

Hund med feber

Infektioner hos hundar oroar många eftersom de kan vara dödliga om de inte behandlas i tid. Allvarligheten hos infektionen beror på vilken typ det är och vilken kroppsdel som drabbats.

Det hänger även på hur lång tid som gått innan behandlingen påbörjades samt styrkan hos hundens immunförsvar.

Infektioner kan drabba alla delar av kroppen, som lungorna, njurarna, hjärnan och till och med huden.

Du måste kontakta din veterinär omedelbart om du märker att din hund lider av klåda, rodnad, inflammation eller dålig lukt. Om du ser att hunden kliar, slickar eller biter sig måste du agera.

Avslutningsvis kan diarré och kräkningar också vara symptom på infektion hos din hund.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Laverde-Higarrero, J.D. (2019). Actualización de las principales dermotopatías en perros y gatos diagnóstico y tratamiento. Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Bogotá, Colombia.
  • Larraín, Y., & Fernández, V., (2017). Evaluación de la Severidad de la Enfermedad Periodontal en Dientes Premolares Superiores en Comparación a los Dientes Premolares Inferiores en Pacientes Caninos. Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú. Vol. 28 Núm. 2 https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/veterinaria/article/view/13060
  • Leal, L. M., Silva, G. M., Magalhães, C. N., Lavelli, D. A., Boeing, J., Pires, A. M., … & de Sá, B. D. (2019). Primary Closure of Infected Wound Infested by Fly Larvae—Case Report in Dog. Open Journal of Animal Sciences, 9(3), 297-304. https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=93323
  • Levy, J. K., Crawford, P. C., Lappin, M. R., Dubovi, E. J., Levy, M. G., Alleman, R., … & Clifford, E. L. (2008). Infectious diseases of dogs and cats on Isabela Island, Galapagos. Journal of veterinary internal medicine, 22(1), 60-65. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1939-1676.2007.0034.x
  • Maetahara, A., Fernández, V., Chipayo, Y., & Suárez, F. (2010). Frecuencia y severidad de enfermedad periodontal en pacientes caninos de una clínica de animales menores en Lima. Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú, 21(1), 68-72.
  • Mayanz, V. B. (2012). Pioderma en el canino. REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria, 13(3). https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63623410016
  • Mochizuki, M., Yachi, A., Ohshima, T., Ohuchi, A., & Ishida, T. (2008). Etiologic study of upper respiratory infections of household dogs. Journal of Veterinary Medical Science, 70(6), 563-569. https://www.jstage.jst.go.jp/article/jvms/70/6/70_6_563/_article/-char/ja/
  • Martínez, E., (2022). Atlas de citología clínica del perro y del gato. 2.a ed. Editorial Servet. https://books.google.es/books?id=UFlqEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
  • Sykes, J. E., & Greene, C. E. (2011). Infectious diseases of the dog and cat. Elsevier Health Sciences. https://books.google.com.mx/books?id=eeJOAQAAQBAJ&dq=dog+infections+diseases&lr=&hl=es&source=gbs_navlinks_s

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.