Tre reproduktiva sjukdomar hos hanhundar

Problem med reproduktionssystemet för husdjur är anledningen till många veterinärkonsultationer. I den här artikeln kommer vi att diskutera tre reproduktiva sjukdomar som kan drabba hanhundar.
Tre reproduktiva sjukdomar hos hanhundar
Érica Terrón González

Skriven och verifierad av Veterinär Érica Terrón González.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Det förekommer flera reproduktiva sjukdomar hos hanhundar. Men vi kan ofta underskatta dem eftersom de som drabbar tikar får mer uppmärksamhet.

Denna tendens är förståelig eftersom det honliga reproduktionssystemet är mer komplext. Men oavsett är hanhundar inte förskonade från reproduktionssjukdomar. Idag ska vi titta närmare på de tre vanligaste.

1. Parafimos – en av de reproduktiva sjukdomar hos hanhundar som vi måste vara särskilt uppmärksamma på

Parafimos avser tillståndet när en hunds penis inte kan återgå till sin vanliga position inuti förhuden. Det här problemet har flera orsaker, men följande är de mest anmärkningsvärda:

  • Den preputiala öppningen är mycket liten eller så är förhuden mycket kort. Detta har i allmänhet att göra med fosterskador.
  • Hår eller hud kommer i vägen och hindrar förhuden att återgå till sin naturliga position.
  • Det mest sällsynta fallet involverar ett neurologiskt tillstånd som förhindrar penisens återdragning.

Problemet är att om detta tillstånd inte åtgärdas tidigt kan det leda till en akut situation. Förhuden komprimerar penis så mycket att det hindrar det venösa återflödet. Detta leder sedan till ödem och inflammation i penis samt exponerar en mycket känslig slemhinna som riskerar att drabbas av sår och nekros.

Hund med husse

Upptäckt och behandling av denna patologi

Vad du ska vara uppmärksam på är penisens utseende utanför förhuden. I fall av parafimos verkar den röd och svullen och din hund kommer att vara väldigt besvärad. Till exempel kommer han att slicka området överdrivet och visa tecken på smärta i området. Ibland kan hundar skada sig själva eller till och med bita sig.

För att minska inflammation kan det vara tillräckligt att applicera lite is på området, tillsammans med mjukgörande medel, för att möjliggöra återdragning av penis. I de flesta fall kommer djuret att protestera mot denna behandling och kan behöva ett lätt lugnande medel.

Men det är inte nödvändigtvis en dålig sak. I själva verket kan det vara en fördel eftersom sedering ger generaliserad vasokonstriktion, vilket bidrar till att minska svullnad.

Om den bakomliggande orsaken är en medfödd för liten förhud, kan hunden behöva en operation för att förstora öppningen. Om organet redan är nekrotiskt är amputation det enda alternativet.

2. Testikelvridning – en av de reproduktiva sjukdomar hos hanhundar som kräver kirurgiskt ingrepp

Testikelvridning är ytterligare en av de reproduktionssjukdomar som kan drabba hanhundar. I det här fallet är rotationen av en av testiklarna runt dess axel (runt sädesledaren) onormal. Det kan bero på olika orsaker som leder till bristning av skrotala ligament. Konsekvenserna inkluderar:

  • Ocklusion av blodkärlen som försörjer testikeln, vilket kan ge svullnad och senare nekros
  • Blockering av vas deferens
  • Skador på nerverna som innerverar testikeln

Det finns en patologi där testikelvridning är ganska frekvent, vilket involverar neoplastiska intraabdominella testiklar. Eftersom de ökar kraftigt i storlek, orsakar de friktion på ligamentet och i förlängningen bristningar.

Hur ställer man diagnosen? Är operation nödvändigt?

Om du märker att din hund har ont och har en svullen pung, kan du misstänka testikelvridning. Dessutom kan den till och med vägra att gå och kan bita eller riva i området.

Uppenbarligen kommer dessa symptom bara att vara möjliga att se om testiklarna är på rätt plats. Med andra ord, det är inte ett fall av kryptorkism (ett tillstånd som innebär att den ena testikeln eller båda ej vandrat ner i pungen under fosterutvecklingen). När det gäller vridningar av intraabdominella testiklar ser man vanligtvis en mer drastisk övergripande försämring av hundens tillstånd. Dessutom kan du kanske känna en fast massa i djurets buk.

I vilket fall som helst kräver testikelvridning kirurgisk korrigering. Att stabilisera djuret i förväg kan dock vara nödvändigt om cirkulationen har äventyrats under lång tid.

3. Bakteriell prostatit

Prostatan är en sexuell körtel som hanhundar har vid den bakre delen av urinblåsan, omgiven av urinröret. Ibland kan bakterier som Escherichia coli, Staphylococcus spp. eller Streptococcus spp. invadera denna körtel.

Den vanliga orsaken är förekomsten av andra underliggande patologier, som prostatahyperplasi eller skivepitelmetaplasi. Det är sannolikt att dessa sjukdomar kommer att öka antalet bakterier i området, vilket leder till infektion.

Diagnos

Vad beträffar symptom kommer hunden att visa tecken på någon form av infektion, såsom feber, kräkningar eller buksmärtor. Det kan dock också finnas lokala symptom, som var på urinrörets öppning, som kan fungera som ledtrådar. Diagnos av denna patologi ställs på följande sätt:

  • Rektalpalpation, vilket gör det möjligt för veterinären att bedöma den smärtsamma körteln och oregelbunden kontur.
  • Blodprov, som kommer att avslöja entydiga tecken på infektion.
  • Urinkultur eller till och med odlingen av en ejakulerad cytologi.
Läkemedel för reproduktiva sjukdomar hos hanhundar

Vilka är de terapeutiska alternativen vid bakteriella reproduktiva sjukdomar hos hanhundar?

En ganska lång antimikrobiell behandling är nödvändig – åtminstone tills det inte finns några bakterier i prostatavätskan. Detta är det enda sättet att förhindra att sjukdomen blir kronisk. Om den blir kronisk kommer operation att vara nödvändig.

Administrering av hormoner kan också vara användbart för att minska storleken på prostata. Men här måste man vara försiktig! En fortsatt administrering av östrogener kan ge upphov till prostatametaplasi. Och som vi redan har observerat predisponerar detta djuret för ny prostatit.

Detta kanske intresserar dig
Magsmärta hos hundar: tecken och symtom
My Animals
Läs det My Animals
Magsmärta hos hundar: tecken och symtom

Magsmärta hos hundar kan orsakas av att hunden har ätit för mycket, eller andra allvarligare tillstånd. Lär dig mer om olika symtom här!  • King L, Boag A. BSAVA manual of canine and feline emergency and critical care. 2nd ed.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.