Vad orsakar elektrolytstörningar hos djur?

Många gånger vet vi inte varför en sjukdom hos djur som till en början inte verkade så problematisk plötsligt förvärras. Ibland är det för att de ger upphov till elektrolytstörningar.
Vad orsakar elektrolytstörningar hos djur?
Érica Terrón González

Skriven och verifierad av Veterinär Érica Terrón González.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Många gånger vet vi inte varför tillståndet hos ett djur med en sjukdom, som till en början inte verkade så problematisk, plötsligt förvärras. Ibland är det för att de ger upphov till elektrolytstörningar.

Elektrolytstörningar hos djur är en indikation på att något är fel med deras kropp. De kommer vanligtvis tillsammans med symptomen på de flesta sjukdomar eller är en direkt följd av dem.

Ibland utlöser dessa störningar komplikationer och förvärrar djurets tillstånd. Därför är det viktigt att veta hur man mäter nivåer och upptäcker obalanser hos sjuka djur. Denna parameter ger ofta ledtrådar till veterinärer när de ställer en diagnos eller beslutar om en behandling.

Problemet är att parametrarna kan förändras oväntat med utvecklingen av sjukdomen. Av den anledningen är det viktigt att utbilda ägare så att de kan göra en uppskattning av och övervaka sitt husdjurs elektrolytnivåer hemma.

Vanliga elektrolytstörningar hos djur och deras konsekvenser

Vidare kommer vi att diskutera den fysiologiska och kliniska betydelsen av förändringar i följande elektrolyter: natrium, kalium, klorid, kalcium och magnesium.

Effekten av natriumvariationer

Natrium är en viktig del av den osmotiska balansen mellan celler och den extracellulära vätska som omger dem. Regleringen av natriumkoncentrationen i kroppen påverkar direkt kroppens vätskebalans. Njurarna är de organ där detta förhållande mellan natrium och vatten blir effektivt.

För att variera mängden vatten – och natrium – som djurets kropp eliminerar behövs ett antal hormonella mekanismer. En ökning av det antidiuretiska hormonet vasopressin stimulerar djurets törst så att det ska söka efter något att dricka för att ge en ökning av kroppsvätskan.

Hypernatremi

Termen hypernatremi betyder en för hög koncentration av natrium i blodet. Detta kan inträffa antingen för att det faktiskt finns ett överskott av natrium i den extracellulära vätskan, eller för att det finns en brist på intag av vatten som ger upphov till en obalans.

Ett uttorkat djur kan visa tecken på överskott av natrium, för att inte tala om ett husdjur som äter mat rik på salter.

En hand som håller ett provrör där det står "Electrolyte Test"
När ett djur blir uttorkat kan det leda till en obalans i elektrolytnivåerna i blodet, med allvarliga konsekvenser.

Hyponatremi

Här ser vi det motsatta fallet: en minskning av nivåerna av natrium i blodet. Det är ett vanligt kliniskt tillstånd och involverar ofta ödem eller “vätskeretention”. Njur- eller leversjukdom och hjärtsvikt involverar ofta detta besvärliga symptom.

Elektrolytstörningar hos djur: Effekten av kaliumvariationer

Å andra sidan har vi kalium, som man kan säga har motsatt uppgift i kroppen till natrium. Medan natrium finns rikligt i extracellulär vätska, finns kalium inuti cellen. Tillsammans reglerar de osmosen vi nämnde ovan. Djur utsöndrar överskott av kalium genom urinen och aldosteron är det viktigaste hormonet som påverkar elimineringen.

Hyperkalemi

Som nämnts ovan finns kalium mestadels inuti cellerna. Därför är en ökning av koncentrationen i blodet ett symptom på fysiologisk obalans hos djuret.

Faktum är att mycket höga kaliumnivåer utgör en nödsituation på grund av risken för hjärtsvikt. Sjukdomar som minskar utsöndringen av denna jon i urinen, som Addisons sjukdom, kräver övervakning.

Hypokalemi

Hypokalemi går ofta hand i hand med hypernatremi. Av denna anledning kräver det övervakning i händelse av uttorkning, riklig diarré, användning av laxermedel, såväl som andra sjukdomar.

Effekterna av elektrolytstörningar som rör klor

Klor verkar i förening med natrium som en extracellulär jon, och blodnivåerna varierar ofta på liknande sätt. Faktum är att obalanser i nivåerna av klor kan man i många fall lösa genom att behandla natriumobalanser.

Det speciella med klor eller klorider i blodet är att de spelar en mycket viktig roll för att upprätthålla syra-basbalansen. Denna syra-basbalans är den uppsättning processer där organismen upprätthåller en stabil pH-nivå. Utan dessa konstanta nivåer blir djurets kropp instabil och symptomen blir allvarligare.

Elektrolytstörningar hos djur: Effekten av kalciumvariationer

Kalcium är viktigt både i och utanför cellerna, förutom att det är en viktig komponent i skelettet. Denna elektrolyt får våra husdjur i sig genom en balanserad kost, och om de får i sig ett överskott av kalcium kan kroppen eliminera det genom urin. Det finns tre hormonella mekanismer involverade i kalciumbalansen:

  • Paratyreoideahormon och kalcitriol, som ökar kalcium i blodet genom att minska elimineringen i njurarna och hjälpa det att komma in i benmassan
  • Kalcitonin, som, till skillnad från de två föregående, hämmar införandet av kalcium i benmassan

En överdriven ökning eller minskning av kalcium i blodet – hyperkalcemi respektive hypokalcemi – kan göra att djuret får en allvarlig hjärtrytmrubbning. Dessutom lider ett djur med D-vitaminbrist eller rakitis av brist på kalcium, vilket påverkar benstyrkan.

En veterinär som injicerar en katt
Veterinärer använder elektrolytnivåerna för att kunna ställa sin prognos för djur som står inför olika sjukdomar, bland många andra anledningar.

Effekter av variationer i nivåerna av magnesium

Magnesium mäter man mer sällan hos djur än andra elektrolyter. Vissa studier visar dock att magnesiumavvikelser finns hos ett stort antal allvarligt sjuka hundar och katter.

Inom humanmedicin är hypomagnesemi en av de vanligaste elektrolytrubbningarna hos kritiskt sjuka. Detta beror på att magnesium spelar en roll i många processer i cellerna, inklusive DNA-syntes och nedbrytning. Samtidigt är det också viktigt för en hälsosam hjärtfunktion.

Som du har läst i avsnitten ovan kan många sjukdomar orsaka elektrolytstörningar hos husdjur. Även om det är svårt att diagnostisera dessa tillstånd hemma, använder veterinärer elektrolytnivåerna för att kunna ställa sin prognos för djur som står inför olika sjukdomar, bland många andra anledningar.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:

Originalartikel: https://myanimals.com/health/veterinarian-care/illnesses-and-treatment/what-causes-electrolyte-imbalances-in-animals/


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.